Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Графічна частина
Графічна частина проекту ілюструє зміст пояснювальної записки і складається з 4 – 5 аркушів формату А1, що мають наступний зміст:

Ø креслення деталі;

Ø креслення заготовки;

Ø схема операційних наладок;

Ø креслення верстатного пристрою;

Ø планування дільниці механічної обробки деталі.

Всі креслення виконуються згідно ЄСКД, а схеми наладок крім того і ЄСТД.

На першому аркуші графічної частини розміщують креслення деталі і заготовки. Аркуш розбивається на два формати А2. Масштаб креслень обирають з умови найбільш повного використання площини аркушу, але перевага надається масштабу 1:1. Розбивка на формати здійснюється тонкими лініями. Далі на кожному форматі основною лінією виконується основний напис.

На другому аркуші графічної частини проекту розміщують схеми операційних наладок. В загальному випадку аркуш розбивається після виконання основного напису на чотири частини тонкими лініями. В кожній частині розміщують один ескіз наладки (одна операція) в довільному масштабі, що також обирається з умов найкращого заповнення аркуша. Склад операцій, що будуть виконанні на кресленні, узгоджується з керівником проекту: ці операції повинні ілюструвати різні види обробки.

На площині, де розміщується схема налагоджування на окрему операцію треба показати:

Ø ескіз деталі у положенні, яке деталь займе при обробці;

Ø поверхні деталі, що обробляються (показують лінією товщею за основну в два рази);

Ø елемент базуючого затискного пристрою;

Ø пронумерований різальний інструмент в кінці обробки (робочого руху); нумерація інструменту на кожній операції окрема;

Ø розміри деталі та шорсткість оброблюваних поверхонь, які одержують після виконання операції;

Ø необхідні налагоджувальні розміри;

Ø технічні вимоги, згідно креслення деталі, що необхідно забезпечити при виконанні операції;

Ø робочі та допоміжні рухи інструменту;

Ø рухи деталі;

Ø номер і назву операції;

Ø таблицю вільних розмірів в яких повинні бути зазначені найменування та модель обладнання, на якому виконується операція.

В залежності від виду операції окремі графи таблиці можуть замінюватись іншими за вказівкою керівника проекту.

При наявності в техроцесі револьверних або багатошпиндельних операцій на другому аркуші графічної частини проекту показуються, як правило, тільки ці операції. Заміна їх іншими операціями можлива тільки з дозволу керівника проекту. Особливості виконання цих налагоджень роз'яснює керівник проекту на консультації.

Якщо в техпроцесі є операція на верстаті з ЧПУ, то вона показується теж в першу чергу з урахуванням всіх консультацій. Розбивка аркушу на формати при цьому узгоджується з керівником проекту.Коли обробка на операції ведеться за кілька послідовних переходів, то на схемі налагодження в кінці робочого руху показується інструмент останнього переходу, а інструмент попередніх переходів розташовується поруч з ним у послідовності обробки.

Креслення верстатного пристрою виконується на аркуші формату A1. При виконанні цього креслення обов'язково виконуються вимоги, що передбачаються для складальних креслень. Тому до цього креслення додається специфікація.

Креслення планування дільниці механічної обробки деталі виконується на аркуші формату A1. На аркуші повинні бути накреслені проїзди, склад заготовок і готових деталей, стружкоприбиральні пристрої, технологічне обладнання, робочі місця верстатника, багатоверстатника, слюсаря – інструментальника, контролера, майстра дільниці; графік завантаження обладнання, організація робочого місця верстатника, необхідні умовні позна­чення.

Допускається в окремих випадках виконувати графічну частину проекту на більшій кількості аркушів з дозволу керівника проекту.

Рекомендована література: /2/, /3/, /6/, /7/.

 

 

Рис. 2.1. Креслення деталі

 

 

Рис. 2.2. Креслення заготовки

 

Рис. 2.3. Схема наладок

 

Рис. 2.4. Креслення верстатного пристрою

 

Рис. 2.5. Планування дільниці механічної обробки деталі

Параметри налагоджування верстату (для кожної схеми окремо)

табл. 2.1


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал