Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Путь розгону автомобіля
По кривій часу розгону можна знайти путь розгону автомобіля в даних межах зміни швидкості і побудувати криву путі розгону.

Путь розгону можна підрахувати по рівнянню

 

(1.38)

 

де (сек./мм) – масштаб, в якому враховано час.

Права частина рівняння відповідає площі між кривою залежності часу від швидкості розгону і віссю ординат в межах часу , тобто площа, обмежена двома горизонтальними прямими, вертикальною віссю і кривою часу, визначає у відповідному масштабі шлях розгону автомобіля у виділеному інтервалі часу і в діапазоні зміни швидкості від до .

Так як крива часу розгону зображає залежність між часом розгону і швидкістю, то межі зміни часу розгону можна змінити відповідними межами зміни швидкості розгону, що обґрунтовується практичною зручністю. Належить враховувати, що час і швидкість відповідають початку розгону. Для побудови кривої путі розгону застосовують той же метод, що і для побудови кривої часу розгону. Весь інтервал швидкостей - , який відповідає часу розгону розбивають горизонтальними лініями на ряд окремих ділянок: - ; - і т. д. (рис. 1.8).

Підрахунок шляхів розгону на окремих ділянках ведеться таким чином

- путь розгону автомобіля в інтервалі швидкостей від до :

Рисунок 1.7 - Криві величини, зворотних прискоренню

 

Рисунок 1.8 - Крива часу розгону автомобіля

Рисунок 1.9 - Крива часу і путі розгону автомобіля

 

Рисунок 1.10 - Потужневий баланс автомобіля.

 

- путь розгону автомобіля до швидкості ;

 

- путь розгону автомобіля до швидкості .

Отримані значення путі розгону заносяться в табл. 4.1. будується графік шляху розгону автомобіля (рис. 1.9).

Криві часу та шляху розгону сполучаються на одному графіку.

Дійсний час і путь розгону автомобіля також як і прискорення при розгоні можуть відрізнятися від значень, отриманих теоретично по висловленням (1.37) і (1.38), внаслідок впливу несталого режиму праці двигуна в процесі збільшення швидкості автомобіля та впливом інших факторів.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал