Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Час розгону автомобіля


Для визначення часу розгону автомобіля необхідно користуватися методом графічного інтегрування. Для цього відраховуються значення величин зворотних прискорень і заносяться у табл. 1.3, а потім будуються криві змін вказаних величин у залежності від швидкості руху (рис. 1.7), за допомогою яких можна визначити час розгону у будь-якому інтервалі швидкостей, наприклад від до визначається площею, обмежуваної відповідними ординатами, кривої величин зворотних прискорень та віссю абсцис, тобто

 

(1.37)

 

де - масштаб, в якому викладена величина ;

- масштаб, в якому відкладена швидкість .

Для будування залежності часу розгону від швидкості всю площу під кривою для кожної передачі розбивають вертикальними лініями на ділянки. Ширина кожної ділянки визначає величину інтервалу швидкості, в якому буде вироблятися визначення часу розгону.

Чим менше буде кожний з цих інтервалів, тим точніше можна побудувати криву часу розгону. Для практичних розрахунків вибирають інтервал швидкості рівним 5 км/г або 10 км/г в залежності від величини максимальної швидкості. Тоді час розгону визначиться сумою площ виділених площадок, тобто

сек. – час розгону автомобіля в інтервалі швидкостей від до ;

- час розгону автомобіля до швидкості .

сек. - час розгону автомобіля до швидкості .

При розгоні автомобіля з міста відлік ведеться від швидкості, яка відповідає мінімальній сталій частоті обертання колінчатого валу двигуна при повній подачі палива на першій (а для деяких вантажних автомобілів в добрих дорожніх умовах і максимальному прискоренні – на другій) передачі. У дійсності розгін автомобіля стає практично невідчутним вже при , а збільшення площі під кривою після досягнення цієї швидкості дуже малим. Тому час розгону визначається звичайно до швидкості на 5 – 10% менше максимальної. Результати розрахунків часу розгону до завданої швидкості розгону автомобіля заносяться в табл. 1.4 і зображаються графічно (рис. 1.8).

 

Таблиця 1.4

 

Швидкість розгону, км/г
Час розгону, сек.                        
Путь розгону, м                        

 

Час, необхідний для рухання автомобіля з міста і розгін у процесі включення зчеплення залежить від умов руху і досвідченості водія, може бути приблизно підраховано, якщо задатися середнім прискоренням розгону рівним 0,15 ÷ 0,25 м/сек2 

,

 

де - швидкість, відповідна мінімальній частоті обертання колінчатого валу двигуна.

У розрахунку не враховано також час необхідний на переключення передач, котрий визначається умовами руху та досвідченістю водія і для коробок передач з синхронізатором орієнтовано складає 0,5 – 1,5 сек.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал