Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Улаштування та принцип дії захисного занулення
Захисним зануленням називається навмисне електричне з'єднання корпу­сів електроустановок з нульовим проводом електромережі (з глухо заземленою нейтралю генераторів або трансформаторів).

Захисне занулення застосовується у трифазних чотирьохпровідних мере­жах напругою до 1000 В з глухо заземленою нейтраллю джерела живлення.

Нульовий захисний провідник з'єднує корпус установки з нульовим про­водом мережі.

 

 

 

Мал. 6. Схема дії захисного занулення.

 

Опір заземлювача нульової точки трансформатора повинен відповідати встановленим нормам. Для мережі 380/220 В => R<4 Ом

Захисна дія занулення виявляється в тому, що при пробої ізоляції (тобто при замиканні фази мережі на корпус) через нульовий захисний провідник буде забезпечене коротке замикання фази з нульовим провідником мережі. Сила

електричного струму короткого замикання буде велика, розплавиться плавкий запобіжник і відключить аварійну фазу від корпусу, тобто відключиться по­шкоджене електрообладнання від електричної мережі.

Однофазні споживачі електроенергії (світильники, електричний інстру­мент та інші), які підключають між фазним і нульовим проводом електричної мережі, занулюють окремим третім провідником, який з'єднує корпус однофаз­ного споживача із нульовим проводом мережі.

Організаційні заходи та технічні засоби захисту від ураження електричним струмом

До організаційних заходів по забезпеченню електробезпеки відносяться слідуючі:

· допуск до роботи осіб, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання і інструктаж;

· перевірка правил безпеки і інструкцій відповідно з займаною посадою і ви­конуваною роботою;

· призначення осіб, які відповідають за організацію і проведення робіт;

· оформлення в установленому порядку початку і закінчення робіт або пере­ведення на інші види робіт;

· встановлення нормативних перерв в роботі;

· виконання робіт по наряду не менше ніж двома особами;

· організація нагляду за проведенням робіт;

· додержання особливих вимог при роботах на струмоведучих частинах, які знаходяться під напругою або біля них.

В якості основних технічних засобів захисту від ураження електричним струмом (використовуються роздільно або в сполученні один з одним) застосо­вують:

· ізоляцію струмоведучих частин, проводів за допомогою діелектричних ма­теріалів;

· недоступність проводів електричних мереж (повітряні ЛЕП виконують на опорах, а електричні кабелі прокладають у землі);

· обгородження електроустановок (наприклад кожухами, огорожами, тощо);

· блокувальні пристрої, які автоматично відключають електрострум в елект­роустановках, коли знімають з неї захисний кожух та інші;

· малі напруги (не більше 42 В);

· ізоляцію робочого місця (гумові килимки, тощо);

· заземлення чи занулення корпусів електроустановок, які можуть потрапити під напругу при пошкодженій ізоляції;

· вирівнювання електричних потенціалів;

· автоматичне відключення електрообладнання при аваріях електромереж;

· засоби індивідуального захисту;

· попереджувальна сигналізація (світлова, звукова, написи, плакати, знаки);

· ізолюючі вставки.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал