Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Напруга кроку


Коли обривається електричний провід і падає на землю, коли пробиває ізоляція на незаземлений корпус електроустановки, коли ударяє блискавка -людина може потрапити під напругу в зоні розтікання електричних зарядів по землі, яка називається зоною кроку. Розтікання електричних зарядів по землі від точки дотику електричного проводу проходить по експоненціальному зако­ну рівномірно в усі сторони (мал. 4).

 

 

 

Мал. 4. Схема дії напруги кроку.

 

(3.3)

 

У зоні контакту електричного проводу з землею потенціал землі буде до­рівнювати потенціалу проводу, а на відстані 20 м потенціал землі буде дорів­нювати нулю.

При знаходженні людини, в зоні розтікання електричних зарядів ноги людини можуть бути на різних відстанях від місця контакту, тобто в точках з

 

 


різними потенціалами, та виникає один з найменш небезпечних шляхів - «нога

- нога», який викликає на людину дію так званої напруги кроку.

Напруга кроку (крокова напруга) - це різниця потенціалів між двома точ­ками, де стоять ноги людини.

При збільшені кроку крокова напруга зростає. Тому, виходити із зони дії крокової напруги (в радіусі 20 м) потрібно короткими кроками чи стрибками на двох або на одній нозі. Напруга кроку навіть відносно невеликих значень (50...80 В) спричиняє мимовільні судорожні скорочення м'язів ніг і як наслідок

- падіння людини на землю. В цей момент припиняється вплив на людину на­
пруги кроку і виникає більш тяжка ситуація: замість нижньої петлі в тілі люди­
ни утворюється новий, більш небезпечний шлях, як правило, від рук до ніг.
Оскільки в такому положенні людина доторкається одночасно точок землі, від­
далених одна від одної на відстань, що перевищує довжину кроку, напруга, що
діє на неї, як правило, більша за напругу кроку. Внаслідок створюється загроза
смертельного ураження. Також небезпечна крокова напруга для великих тва­
рин, у яких відстань між передніми та задніми ногами більше ніж у людини.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал