Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Б). Приклад. 1.1
Дано:На підприємстві загальна кількість коштів, які можуть бути витрачені на зниження ризику Q = 10000 грн.

Визначити:Пропорцію поділу коштів в технічну та соціально-економічну сфе­ри.

Рішення:

Для визначення величини ризику (R) використовуємо наближений табличний метод. Залежність величини ризику в технічній сфері від вкладених коштів х:

(1.5)

 

Залежність соціально-економічного ризику від коштів (х), вкладених в удоско­налення техніки:

(1.6)

 

x
Rсоц×10-5 10,10 5,10 3,43 2,60 2,10 1,77 1,53 1,35 1,21 1,10 1,01
Rтех×10-5 2,82 3,00 3,22 3,50 3,86 4,33 5,00 6,00 7,67 11,00 21,00
Rε×10-5 12,92 8,10 6,66 6,10 5,96 6,10 6,53 7,35 8,88 12,10 22,01

 

 

 

По табличним даним креслимо графік по якому визначаємо, що 40% коштів, тоб­то 4000 грн, по­трібно спрямува­ти на удоскона­лення технічної сфери, а 60% вкласти в соціа­льно економічну сферу.

 

 

Прогнозування умов та наслідків аварії на хімічно небезпечних об'єктах.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал