Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Явище ізомерії, ізомери
Префікс ізо- означає «однаковий».

Явище ізомерії – це явище існування речовин з однаковим якісним і кількісним складом, але різною будовою та властивостями.

Ізомери – це сполуки, що мають однакову молекулярну формулу, але різну будову і властивості.

Для насичених вуглеводнів характерний лише один вид ізомерії: розгалуження карбонового (вуглецевого) ланцюга.

Молекула метану СН4 – змінити даний ланцюг не можна, оскільки в молекулі є лише один атом Карбону.

Формула етану С2Н6, структурна формула якого СН3-СН3, також не можна змінити карбоновий ланцюг.

Формула пропану С3Н8, структурна формула – СН3-СН2-СН3. Якщо умовно закрити один атом Карбону, то залишиться два атома, а третій атом опустити від першого або від другого атома Карбону:

СН2 СН3 СН3 СН2

СН3 СН3

Таким чином можна групи СН3 можна розвернути і одержати лінійну формулу СН3-СН2-СН3.

СН2 СН3 СН3 СН2

СН3 СН3

 

СН3-СН2-СН3 СН3-СН2-СН3

 

Отже, не можна радикали ставити до першого та до останнього атомів Карбону, оскільки можна одержати лінійну формулу.

Тому ізомерія насичених вуглеводнів починається з бутану:

Структурна формула: СН3-СН2-СН2-СН3

 
 


Ізомер: СН3 СН СН3

СН3

 

Ізомери пентану С5Н12

1 Н Н Н Н Н 2. СН3 – СН – СН2 – СН3 СН3

| | | | | | |

Н – С – С – С – С – С – Н СН3 3. СН3 – С – СН3

| | | | | |

Н Н Н Н Н СН3

СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

 

Ізомери гексану С6Н14

1. СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

2. СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН3

|

СН3

 

3. СН3 – СН2 – СН – СН2 – СН3

|

СН3

 

4. СН3 – СН – СН – СН2 – СН3

| |

СН3 СН3

СН3

|

5. СН3 – С – СН2 – СН3

|

СН3

 

Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин А.М.Бутлерова полягають у такому:

1. Атоми в молекулах з’єднані між собою у певному порядку хімічними зв’язками відповідно до їх валентності; Карбон у всіх органічних сполуках чотирьохвалентний.

2. Властивості речовини визначаються не тільки її якісним складом, але і її будовою.

3. Атоми й групи атомів, що утворилися в молекулу, взаємно впливають один на одного, від чого залежить реакційна здатність молекул.

4. Будова молекули може бути визначена на підставі вивчення її хімічних властивостей.

Кожна органічна повинна мати одну хімічну формулу, яка відбиває її будову.

Типи реакцій з участю органічних сполук

  1. Реакції заміщення: СН4 + Сl2 = CH3Cl + HCl ЕТИЛЕН
  2. Реакції розкладу (відщеплення): C2H5OH CH2 = CH2 + H2O
  3. Реакції приєднання: CH2 = CH2 + Br2 CH2Br - CH2Br
  4. Реакції ізомеризації (органічні р – ни утв. ізомери): СН3 – СН2 – СН2 – СН3

СН3 – СН – СН3|

СН3

 

Гра

«Кіт у мішку»

Один учень з групи витягує з мішка картку із завданням, яке розв’язують цілою групою. Завдання: напишіть структурні формули запропонованих органічних речовин.

1. 3-метил-1-пентин

2. 3,3-диметил-1-бутин

3. 3,4-диметил-1-гексин

4. 3,3-диметил-1-бутен

5. 3-метил-2-пентен

6. 2,3-диметил-2-бутен

Серед наведених речовин викресліть формули алкенів.

СН3ОН СН4 С2Н4
С2Н2 С3Н6 С4Н9ОН
С6Н12 НСООН С5Н11ОН

Серед наведених речовин викресліть формули алкінів.

СН3СОН С4Н6 С2Н5СООН
С2Н5СОН С3Н4 С6Н6
С3Н7СОН С5Н8 НСОН

За 3 хвилини в друкованій основі складіть графічні формули для заданих речовин за їх міжнародними назвами.

Рівень 1 (4—7 балів) Рівень 2 (8—10 балів) Рівень 3 (11-12 балів)
1) Пропен 2) 2-бутин 3) 2-бром-2-пентен   1) 3-хлорпропін 2) 2,3-дибром-1-бутен 3) 4,5-диметил-2-гексин   1) 1-бром-2-бутен 2) 4-метил-3-хлор-1-пентин 3) 3,3-діетил-1,4-гексадієн

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал