Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розподіл іноземних інвестицій по сферам діяльності за 2010-2012 рр., млрд. грн.


Сфера діяльності
Всього, з них: 69,69 50,18 65,45
Промисловість 26,62 18,43 24,25
Сільське господарство 19,16 12,15 17,46
Будівництво 16,93 11,5 15,43
Інші 6,98 8,1 8,31

На початок 2013 року в Україні політична нестабільність призвела до скорочення прямих іноземних інвестицій удвічі — до 3800 млн. дол.. США. Однією з причин стало виведення інвесторами низки активів, зокрема, в банківському секторі.

Станом на 31 грудня 2013 року приплив прямих іноземних інвестицій становив 58 млрд. 156,9 млн. дол. США, що на 5,2% більше обсягів інвестицій на початок цього року [38].

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у першому півріччі 2013 року становив 224 млн. дол. США. На 1 липня того ж року обсяг ПІІ, внесених в економіку України з початку інвестування, становив 55,318 млрд. дол. США. [39].

У цілому з початку року в економіку України з країн Європейського Союзу внесено 44 млрд. 423,0 млн. дол. інвестицій (76,4% від загального обсягу акціонерного капіталу), з країн СНД — 5 млрд. 043,5 млн. дол. (8,7%), з інших країн світу — 8 млрд. 690,4 млн. дол. (14,9%). Інвестиції надходили зі 138 країн світу, основні з яких подані в додатку Д [35].

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 31 грудня 2013 р. склав 6 млрд. 575,3 млн. дол. США [38].

Приплив прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку України на початок 2014 році, незважаючи на нестабільну ситуацію, продовжував зростати. Так, за даними Держкомстату на початок I кварталу 2014 року в економіку України надійшло понад 570 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. Але за рахунок коливання курсу долара вартість акціонерного капіталу в Україні зменшилася майже на 6,3 млрд. дол.

Станом на 1 квітня 2014 р. обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених від початку інвестування становить 52,2 млрд. дол. США [40].

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 липня 2014 року становив 57,056 млрд. дол. США, що на 6,767 млрд. дол. США, або на 11,92% менше від показника на початок поточного року.

За інформацією Держстату, в основному зниження обсягу інвестицій обумовлене курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 7,337 млрд. дол., тоді як вибуття акціонерного капіталу в першому півріччі виявилося незначним і становило 660 млн. дол., і одночасно надійшло 1,298 млн. дол. нових інвестицій.

Більша частина інвестицій припадає на українську промисловість — 16,080 млрд. дол., або 32,1% прямих інвестицій, а також на установи фінансової і страхової діяльності — 12,669 млрд. дол., або 25,3%, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — 6,424 млрд. дол., або 12,8% прямих інвестицій, наукові і технічні організації — 3,313 млрд. дол., або 6,6%організації з роботи з нерухомістю — 4,047 млрд. дол., або 8,1%,.Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами й іншими зобов'язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня становила 9,769 млрд. дол., загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, — 59,791 млрд. дол. США.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 липня становив 6,492 млрд. дол., зокрема до країн Євросоюзу — 6,067 млрд. дол., або 93,5% від загального обсягу. Прямі інвестиції з України надходили до 45 країн світу, зокрема найбільша частка припадає на Кіпр (89,7%) [41].

Впродовж року обсяги ПІІ надалі скорочувалися і станом на 1 жовтня 2014 року становили 48522,6 млн. дол.. США. Інвестиції прийшли із 133 країн світу, основні з яких подані в додатку Е. А уже станом на 1 січня 2015 року цей показник становив 45,916 млрд. дол., що на 11,140 млрд. дол., або на 19,5% менше показника на початок року у 57,056 млрд. дол. [41].

Як і інші країни, Україна застосовує інструменти контролю за припливом іноземних інвестицій.

Регулювання зовнішніх запозичень уповноваженими банками та юридичними і фізичними особами в Україні регламентує постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 270 «Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам».Для того, щоб процентні ставки на залучені кошти не перевищували розміру середніх ставок на міжнародних фінансових ринках та міжбанківському ринку України, Національним банком України, згідно з постановою Правління НБУ від 03.08.2004 р. № 363 «Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів», запроваджено максимальні розміри процентних ставок. Розмір цих ставок для іноземних валют 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів коливається в межах 9,8-11%, для іноземних валют 2-ї та 3-ї груп Класифікатора — 20 % [2].

Ще одним з інструментів стримування потоків капіталу є застосування комерційними банками вимог щодо резервування коштів за договором, відповідно до якого уповноваженим банком залучається депозит, кредит (позика) в іноземній валюті від нерезидента на строк, що фактично дорівнює або менший, ніж 183 календарних дні. Ставка резервування становить 20 % (постанова Правління Національного банку України від 18.06.2008 р. № 171).

В умовах «політичної турбулентності» 2013-2014 рр. Національним банком України прийняті термінові адміністративні заходи щодо зменшення можливості відпливу та створення умов для припливу капіталу. Так, постановою Правління Національного банку України від 06.02.2014 р. № 49 «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» тимчасово заборонено купівлю іноземної валюти за гривні на міжбанківському ринку України для довгострокового погашення резидентами кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, а також здійснення резидентами інвестицій за кордон. Крім того, встановлено нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менший ніж 183 календарні дні [42].

Отже, за час своєї незалежності в Україні створювалися привабливі умови для залучення іноземного капіталу. За даними Державної служби статистики України уже починаючи з 1998 року приплив інвестицій з кожним роком збільшувався. Найбільшу кількість ПІІ наша держава залучила в 2013 році — 58 млрд. 156,9 млн. дол. США. А найбільший обсяг інвестицій з України був у 2011 році, він становив 6898,0 млн. дол.. США. В 2014 році ситуація значно погіршилася. У зв’язку з революцією, що призвела до зміни влади, з воєнними діями на сході країни, з падіння курсу гривні Україна стала менш привабливою для іноземних інвесторів. Так станом на 1 січня 2015 року до нашої держави надійшло 45,916 млрд. дол. США.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал