Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. Політична економія: Навчальний посібник; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. - К.: КНЕУ - 2009. - 508 с.
18. Марчук В.П. Міжнародний рух капіталу та зовнішній борг в умовах трансформації національної економіки // Фінансовий простір. - 2014. - № 2 (14). - 81-89 с.

19. Мойсенко І.П. Інвестування: Підручник. К.: Знання - 2009. - 387 с.

20. Навроцька Н.А. Пріоритети іноземного інвестування в економіку України // Економічний простір. - 2012. - № 58. - 19-26 с.

21. Передрій О. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури - 2009. - 273 с.

22. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: Підручник 3-тє вид., переробл. і доповн. - К.: Знання - 2008. - 622 с.

23. Семененко В. М., Коваленко Д. І., Бугас В. В., Семененко О. В. Економічна теорія; За заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка. - К.: Центр начальної літератури - 2010. - 360 с.

24. Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури - 2014. - 416 с.

25. Старостенко Г. Г. Політична економія: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури - 2008. - 385 с.

26. Тарасевич В. М., Білоцерківець В. В., Горобець С. П., Давидов О. В. Економічна теорія: Підручник.; За ред. В. М. Тарасевича. - К.: Центр навчальної літератури - 2009. - 779 с.

27. 31. Федоренко В.І. Інвестиційна привабливість України. //Інвестиції: практика та досвід - 2010. - №21.

28. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн. - К.: КНЕУ, 2011. - 308с.

29. Чухно А. А. Сучасні економічні теорії : Підручник - К. : Знання - 2008. - 878 c.

30. Щетинін А.І. Політична економія. Підручник - К.: Центр навчальної літератури - 2011. - 480 с.

31. Юр'єва Т.Г., Якименко В.В. Пріоритетні сфери, зони та об'єкти іноземного інвестування в Україні / Т.Г. Юр'єва, В.В. Якименко - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/

32. Як залучати прямі іноземні інвестиції: практичний посібник для українських міст та районів - 2013. - 128 с.

33. UNCTAD, звіт «Інвестиції у світі — 2014»

34. Світовий банк зафіксував рекордний відтік інвестицій із країн, що розвиваються. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kommersant. ua/news/2414100.

35. Приток іноземних інвестицій в світі скоротився. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/podii/2013/02/podii.htm.

36. Іноземні інвестиції у світі ростуть, а в Україні падають — ООН. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content.

37. Прямі іноземні інвестиції. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/zd/ivu/ivu_u/ivu0114.html.

38. Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році виріс на 5,2%. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ua.112.ua /ekonomika/pripliv-pryamih-inozemnih-investiciy-v-ukrayinu-v-2013-r-viris-na-5-2-21644.html.39. Експерти: приплив прямих іноземних інвестицій може виявитися найменшим. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.unian. ua/society/823572-eksperti-pripliv-pryamih-inozemnih-investitsiy-moje-viyavitisya-naymenshim.html.

40. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України продовжує зростати. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news /~/328356.

41. В Україні через девальвацію гривні знизився обсяг прямих іноземних інвестицій. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://economics.unian. ua/finance/951395-v-ukrajini-cherez-devalvatsiyu-grivni-znizivsya-obsyag-pryamih-inozemnih-investitsiy.html.

42. http://www.bank.gov.ua.

43. Приток прямих іноземних інвестицій в Україну зупинився в 2013 році. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://sumynews.com/news-and-ideas/economy/6113.

44. Приплив прямих інвестицій в Україну скоротився удвічі. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/ 2014/02/14/420036/.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.089 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал