Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз потоку іноземних інвестицій у вітчизняну економіку
Економіка України, як і будь-якої країни, перебуває під впливом зовнішнього середовища. Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції, що супроводжується глобалізацією економічних зв’язків, вимагає прогресивних структурних зрушень в економіці України, поліпшення якісних показників на мікро- та макрорівнях, одним з важливіших засобів забезпечення яких є інвестиції. Починаючи з 1998 р. інвестиції в основний капітал вітчизняних суб’єктів господарювання мають стійку тенденцію до зростання. Проте світовий досвід переконує у проблематичності забезпечення економічного зростання країн з перехідною економікою без залучення й ефективного використання іноземних інвестицій.

Аналіз динаміки іноземних інвестицій в Україну свідчить про те, що до 2003 р., порівняно з країнами Східної Європи, Україна залишалася менш привабливою для іноземних інвесторів. Так, чистий приплив іноземних інвестицій в Україну був нижчим, ніж до Польщі у 7 разів, Чехії — у 6 разів, Угорщини — у 3 рази. Покращення інвестиційного клімату в Україні, зокрема активізації процесів приватизації із залученням іноземних інвесторів, забезпечило значний приріст прямих іноземних інвестицій у 2003- 2007 рр.

Навіть у кризовий період в Україну продовжували поступати значні обсяги капіталу з закордону. Як видно з таблиці 2.2, з кожним роком приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за період з 2008 по 2012 роки збільшувався в середньому майже на 10%. Це свідчить про те, що наша держава має привабливий інвестиційний клімат для іноземних інвесторів, які згодні вкладати свій капітал у економіку України.

У 2012 році приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни з урахуванням його переоцінки, утрат і курсової різниці становив 54462,4 млн. дол. США, що складає 69,4 % рівня попереднього року. Інвестиції надійшли зі 125 країн світу, основні з яких подані в додатку Г [37].

Таблиця 2.2.

Прямі іноземні інвестиції в Україні за 2008-2012 рр., млн. дол. США

Рік ПІІ в Україну Темп росту, у % до минулого року Прямі інвестиції з України Темп росту, у % до минулого року
35723,4 121,14 6198,6 100,04
40026,8 112,05 6223,3 100,40
44708,0 111,70 6871,1 110,41
49362,3 110,41 6898,0 100,39
54462,4 110,33 6481,9 93,97

 

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості — 23% загального обсягу прямих інвестицій в Україну (табл. 2.3), у т.ч. переробної — 19,7%. У фінансових установах акумульовано 21% обсягу прямих інвестицій, ще 10,6% — у підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також 10,2% — в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Таблиця 2.3.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал