Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Синонімічний вибір слова
Від того, наскільки правильно і доречно дібрані слова, залежить точність і виразність нашого мовлення. Одне й те саме поняття може називатися по-різному. Таке явище дістало назву синонімії. Багатство синонімії дає можливість вибрати найточніше для даного контексту слово, уникнути неоднозначного тлумачення висловлення та зберегти нейтральний тон.

Синоніми (від гр.. synonymos – однойменний) – це слова, які відрізняються одне від одного за звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в його значенні або з різним стилістичним забарвленням.

Здебільшого синоніми об’єднуються в синонімічні ряди. Найуживаніше і стилістичне нейтральне слово синонімічного ряду називається стрижневми або домінантою.

Синоніми відрізняються один від одного або семантичними (значеннєвими), або стилістичними відтінками. У зв’язку з цим синоніми поділяють на семантичні і стилістичні.

Семантичні синоніми відрізняються один від одного відтінками у значенні: давній – старий, колишній, древній, стародавній, старовинний.

Названі слова близькі за значенням, але клжне з них має свій смисловий відтінок.

Стилістичні синоніми – слова однакові за значенням, але різні за стилістичними відтінками й емоційним забарвленням: говорити – мовити – балакати – пророчити – верзти – бовкати.

Існують ще й абсолютні синоніми – слова, які зовсім не відрізняються значенням і можуть вживатися в будь-якому контексті: століття – сторіччя.

Залежно від контексту лексичні синоніми також можуть бути загальномовними й контекстуальними.

Загальномовними називаються, ті, що не залежать від контексту, їх синонімічність, сприймається й поза контекстом: життєпис—біографія; абетка — азбука — алфавіт; визискування — експлуатація; всесвіт. — космос; лаштунки — куліси.

Контекстуальними називають ті синоніми, що набувають синонімічності тільки в контексті (чи у словосполученні): чешу (йду) до хати; сива (давня) історія; заливатися (сміятися) без причини тощо. Контекстуальні синоніми, як правило, мають яскраве емоційно-експресивне забарвлення: Маланка ледве допха­лась до своєї халупки; їй не хотілось нічого робити і вона, склавши руки, як у неділю, гаптувала словами хитрі мережки; Хома був усюди. Він, здавалось, забув людську мову, і лиш, як жужіль од горіння душі, викидав з себе: «Бити! Палити!» (М. Коцюбинський)

Саме незнання синонімічних можливостей мови призводить до появи багатьох помилок у діловому стилі. Наприклад, у діловому стилі досить часто вживаються синоніми: робітник /людина, що працює на промисловому підприємстві/; працівник – ширше поняття, ніж робітник /газетний працівник, науковийДодаток №1 (продовження)

Матеріали для самопідготовки до практичного заняття за темою: Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

працівник, торгівельний працівник, соціальний працівник/; співробітник – компонент назви посади /старший науковий співробітник/. Усі три слова позначають працюючу людину, але за кожним з них закріплена певна сфера вживання.

У кожному конкретному випадку слід вибирати саме те слово і поставити його саме на те місце. Так, у дорученні вживаємо слово "одержати" /певну суму чи щось/. Воно має синонім "отримати", і хоч ці слова спільні за своїм основним значенням, проте у діловому документі краще вжити слово "одержати", а не "отримати", яке має дещо розмовну сферу вживання.

Досить часто при перекладі з російської мови слід пам'ятати, що до одного слова у російській мові в українській існує цілий синонімічний ряд /два і більше відповідників/.

Порівняємо: рос. заместитель – укр. заступник, замісник.

/заступник – це офіційна назва постійної особи; замісник – це людина, що тимчасово виконує чиїсь обов'язки/. Російському слову "положение" в українській мові відповідає три слова: положення, становище, стан. "Положення" – це зведення правил, законів. /"Положення про вибори"/, наукове твердження /основні положення фізики/, спосіб розміщення тіла в просторі /вертикальне положення/. "Стан" – це слово, що означає суму якостей чогось на певний момент /стан фінансів, стан хвороби/. "Становище" – це обстановка, ситуація, обставини життя людини і суспільства /міжнародне становище, офіційне становище, знайшли вихід із становища/.Правила функціонування синонімів у професійному діловому мовленні:

1) не допускається взаємодія абсолютних синонімів (примірник – екземпляр, процент – відсоток );

2) не допускається взаємозаміна синонімів, особливо коли одне слово є запозиченим, а інше власне українським (пріоритет – першість, дефект – недолік, вада);

3) слова слід використовувати з точним урахуванням відтінків значень: відносини (економічні, виробничі) – стосунки (дружні, з організаціями); сьогодні, тепер, нині (виражають теперішній час) – зараз (цієї миті) .

У синонімічних словниках наводяться синонімічні ряди, які складаються зі слів і словосполучень тотожних або близьких за значенням. У межах кожного синонімічного ряду подається семантична (вказується на відмінні відтінки значень) і стилістична характеристика слів, окреслюється їх сполучуваність, наводяться приклади їх уживання в контексті. Саме так побудовані академічний "Словник синонімів української мови" у 2-х томах (К., 1999-2000). У синонімічних словниках для широкого практичного користування наводяться синонімічні ряди без ілюстрацій прикладами їх уживання. Такими є "Короткий словник синонімів української мови" П.М. Деркача (К., 1960), "Практичний словник синонімів української мови" С. Караванського (К., 1995)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал