Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОПИС СТАДІЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 

Опис стадій технологічного процесу представлений у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Опис стадій технологічного процессу

Умовні позначення стадій Характеристика стадій технологічного процесу Примітки
ДР.1. САНІТАРНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА
Підготовка вентиляційного повітря
За 10-15 хвилин до початку роботи увімкнути припливно-витяжну вентиляцію.   Підготовка повітря згідно з СТП «Система забез-печення якості. Організація вироб-ництва ін’єкційних лікарських засобів. Санітарна підготов-ка виробництва»
Приготування дезінфікуючих розчинів
  Приготувати відповідні дез. розчини для обробки обладнання, приміщень і рук. На ємності з дез. розчинами, приготованими для неодноразового використання, прикріпити етикетку із зазначенням назви дез. розчину, дати виготовлення, терміну придатності та прізвища особи, що приготувала розчин. Порядок приготу-вання дез. засобів згідно з СТП «Система забез-печення якості. Організація вироб- ництва ін'єкційних лікарських засобів. Санітарна підготов-ка виробництва»
Підготовка комплектів одягу
  Підготувати комплекти одягу для персоналу, який працює в чистих приміщеннях. Підготовка одягу (прання, стериліза-ція) згідно з СТП «Система забезпе-чення якості. Організація вироб-ництва ін'єкційних лікарських засобів. Санітарна підготов-ка виробництва»
Підготовка технологічного обладнання
  Провести санітарну обробку обладнання. На обладнанні прикріпити табличку: «Обладнання очищено і готово до роботи», із зазначенням дати, часу обробки, прізвища та підпису особи, яка проводила обробку.   Згідно з СТП «Система забезпе-чення якості. Організація вироб-ництва ін'єкційних лікарських засобів.  
       

Продовження таблиці 5.1

    Санітарна підготов-ка виробництва»
Підготовка виробничих приміщень
  Провести санітарну обробку приміщення відповідно до класу чистоти оброблюваного приміщення. У приміщеннях класів чистоти В і С на стіні прикріпити табличку із зазначенням: «Найменування приміщення», «Підготовлено», «Чисто, дати, часу, прізвища та підпису особи, яка проводила обробку, там же письмово підтвердити, що робоча зона звільнена від матеріалів і продукції попередніх серій. -//-
Підготовка персоналу до роботи
  Перед початком роботи технологічного персоналу надіти комплект одягу, що відповідає класу чистоти приміщення, в якому буде проводитися технологіч-ний процес. У зв'язку з тим, що пірацетам відноситься до III класу небезпеки (відповідно до СТП 64-01973118-01-00 «Система забезпечення якості. Технологічні процеси виробництва ін'єкційних лікарських засобів. Специфікація безпеки сировини, проміжних продуктів, готового продукту і матеріалів»), персоналу, задіяному в операції приготування розчину препарату потрібно надягти засоби для захисту рук, органів дихання та органів зору. Комплектність одягу згідно з СТП «Система забезпе-чення якості. Технологічні процеси вироб-ництва ін'єкційних лікарських засобів. Спеціальний одяг та інші засоби інди-відуального захис-ту».  
ДР.2. ПІДГОТОВКА ВУГІЛЛЯ АКТИВНОГО
  Проводять вхідний контроль вугілля активного згідно з ГОСТ 4453-74 марка А і Б.  
ДР.2.1. Обробка вугілля активного
  Обробка вугілля активного проводиться з метою зниження вихідного вмісту заліза у ньому до значення не більше 0,05%. У тому випадку, якщо у вихідному вугіллі вміст заліза менше 0,05% проводиться тільки відмивання вугілля.  
  Відважують на технічних вагах КП-12 вугілля активне. 5 кг
  При перемішуванні готують суспензію вугілля в воді очищеній, обережно, невеликими порціями засипа-ють вугілля в ємність З-7, чередуючи вугілля і воду, ретельно перемішуючи їх вручну до повного змочен-ня вугілля.
  Опускають в ємність З-7 шланг, сполучений з вхідним патрубком реактора Р-8 і, створивши в ньому розрідження, перекачують суспензію, що утворилася в реактор. Розрідження близько 500 мм рт. ст. (0,065 МПа) (контроль за КП- 8.2)
  Через верхній штуцер заливають у реактор Р-8 кислоту соляну. Кількість кислоти – 800 мл
       

Продовження таблиці 5.1  Зі збірника З-11 доливають у реактор Р-8 воду для ін'єкцій. До відмітки 80 л  
  Закривають і герметизують верхній люк реактора.  
  Включають мішалку реактора.  
  Подають пар у парову сорочку реактора і починають підігрів суспензії в реакторі.   Тиск пари 0,02-0,03 МПа (КП-8.1); температура підігріву 80°С (КП-8.4)
  Підтримуючи вище вказану температуру, при ввімкненій мішалці роблять обробку вугілля. Тривалість обробки – 2 години
  Зупиняють мішалку, через нижній штуцер відбирають пробу суспензії, фільтрують через паперовий фільтр, промивають вугілля свіжою порцією підкисленої води для ін'єкцій і відбирають 10 мл фільтрату.  
  Додають до фільтрату 5 мл 10% розчину роданистого амонію (методика контролю за ГОСТ 4453-74 марка А і Б п. 4.9). Не повинно бути бурого кольору
  При наявності бурого кольору продовжують обробку вугілля активного. Тривалість додаткової обробки – 1 година
ДР.2.2. Відмив вугілля активного
  Відмив вугілля активного проводиться гарячою очищеною водою з метою видалення іонів хлору, привнесених у вугілля при обробці його соляною кислотою і досягнення стабільного значення рН.  
  Подавши у реактор Р-8 стиснене повітря, перекачують суспензію вугілля з реактора на нутч-фільтр Ф-9. Тиск стисненого по-вітря 0,03-0,05 МПа (КП-8.2)
  Набирають у реактор воду очищену зі збірника З-11.  
  Подають пар у парову сорочку реактора Р-8 і кип'ятять воду. Тривалість кип'ятіння – 30 хвилин
  За допомогою подачі стисненого повітря в реактор Р-8 суспензію на нутч-фільтрі Ф-9 промивають перевареною гарячою очищеною водою. Температура води – 90-95 °С (КП-8.4)
  Проводять промивання вугілля на нутч-фільтрі Ф-9, створивши розрідження в збірнику З-10. Розрідження близько 600 мм рт. ст. (0,08 МПа) (КП-8.2)
  Після видалення порції води із шару вугілля на нутч-фільтрі Ф-9, подають із реактора Р-8 нову порцію га-рячої води очищеної, а зі збірника З-10 у міру наповнення зливають фільтрат у каналізацію.  
  Періодично відбирають пробу фільтрату зі збірника З-10 і перевіряють її на відсутність іонів хлору. Для цього до 10 мл фільтрату додати 0,5 мл кислоти азот- Опалесценція у вихідному розчині не повинна переви-
       

Продовження таблиці 5.1  ної і 0,5 мл срібла нітрату. Для порівняння беруть 10 мл еталонного розчину, що містить 0,01 мг хлор-іона в 1 мл і додати до нього таку ж кількість реактивів. щувати опалесцен-ції в еталонному розчині
  Одночасно перевіряють рН фільтрата. Порівнюють значення рН попередньої і наступної проб, узятих з інтервалом не менше 24 годин протягом процесу відмивання (ДФУ вид.1, с. 113). Значення рН у попередніх і наступних пробах повинні відрізня-тися не більше, ніж на 0,2 (в межах значень від 4 до 7)
  У разі розходження значення рН у фільтраті більше, ніж на 0,2 і наявності в ньому іонів хлору вище вказану обробку продовжують.  
ДР.2.3. Стерилізація вугілля активного
  Збирають вручну відмите вугілля з нутч-фільтра, ділять приблизно на 20 однакових частин і кожну частину загортають у пачки з 1 шару пергаментного паперу і 2 шарів марлі.  
  Укладають пачки вільно в бікс і поміщають в автоклав ГФ-27.  
  Стерилізують вугілля в автоклаві ГФ-27. Контроль параметрів стерилізації ведеться візуально, без-перервно. Тиск 0,11 МПа (КП-27.1.); температура – 120 °С (КП-27.2; КП-27.4); тривалість – 1 год
  Видаляють вугілля з біксів і, не розгортаючи пачок, досушують його в термостатній кімнаті.  
  ВТК проводить контроль просушеного вугілля (методика контролю за ГОСТ 4453-74 марка А і Б). До використання вугілля зберігається в термостаті. рН; вміст сполук заліза
ТП.3. ПРИГОТУВАННЯ ПІРАЦЕТАМУ (20% Р-НУ)
  На цьому етапі починається формування досьє на серію препарату. Вихідна сировина закуповується тільки у затверджених постачальників і, якщо це можливо, безпосередньо у виробника.  
  На кожну партію сировини в день її надходження матеріально-технічний склад оформляє повідомлення і повідомляє групі вхідного контролю. Контроль сировини. Представник групи контролю перевіряє вірність оформлення супровідної документації, яка засвідчує якість і комплектність сировини, проводить зовнішній огляд сировини, перевіряє вірність і цілісність маркування та упаковки, реєструє в журналі вхідного контролю, аналізує відповідність між відомостями, зазначеними в накладній і на етикетках постачальника. Сировина зберігається в складських приміщеннях підприємства, що забезпечують поділ за серіями і захист від мікробної контамінації. Представник гру-  
       

Продовження таблиці 5.1

  пи контролю для оцінки якості сировини проводить відбір проб відповідно до нормативної документації. Упаковки з яких відбирається проба і контейнери з відібраними зразками проб маркуються із зазначенням вмісту, дати відбору і кріпиться відповідна етикетка: «на контролі», «для контролю». Вхідному контролю піддається сировина: - пірацетам (згідно DАС 1986, прнл. 5, 1993 р.); - натрію ацетат (згідно з ГОСТ 199-78 х.ч., ч.д.а.); - кислота оцтова (згідно ДФ XI, вид. 2, с. 117); Зберігання сировини відбувається відповідно до умов, зазначених у НТД на кожний вид сировини. Сировина, що пройшла контроль супроводжується аналітичними паспортами, які також вкладаються в досьє кожної серії. На упаковках із субстанціями пірацетаму і натрію ацетату кріпляться етикетки («дозволено до використання» або «підлягає поверненню»), підписані начальником ВТК, із зазначенням найменування сировини за АНД, номера партії, терміну придатності, номера аналітичного листа і умов зберігання та укладення взяття у виробництво. Після отримання позитивного висновку ВТК про якість сировини, його беруть у роботу.  
  Щоденному вхідному контролю підлягає вода для ін'єкцій згідно ВФС.  
  Підготовка до приготування препарату. Підготовлений персонал у спеціальному технологіч-ному одязі і забезпечений засобами індивідуального захисту, виконуючи правила техніки безпеки, здійснює такі підготовчі операції: проводить зовніш-ній огляд ректора Р-13, мірника М-15, фільтрів Ф-14 та Ф-16 і збірників З-17, а також наявність на обладнанні етикеток «чисто», «готове до роботи».  
ТП.3.1. Розчинення вихідних компонентів
  При розрахунку наважок вихідних компонентів необхідно враховувати наступні фактори: - вміст основної речовини в сировині; - часткову абсорбцію компонентів при обробці вугіллям; - кількість вугілля, що завантажується береться із розрахунку 3 г вугілля на 1 літр приготованого розчину.  
  Величина серії визначається обсягом приготованого розчину в реакторі Р-13. Номінальний обсяг (об’єм) серії 250,00 літрів. Серії надають номер і хімік цеху заповнює протокол приготування серії, який вкладається в досьє на препарат. На стіні реакторній  
       

 

Продовження таблиці 5.1

  кріплять табличку із зазначенням назви і номера серії препарату, що готується.  
  У реактор Р-13 набирають воду для ін'єкцій. Близько 75 л (за мірним склом)
  Подають пар у парову сорочку реактора. Тиск пари близько 0,02 МПа (КП-13.1)
  Кип'ятять воду для ін'єкцій у реакторі Р-13 для отримання свіжоприготованої води для ін'єкції. Температура – 100 °С; тривалість – 30 хв. (КП-13.3)
  Охолоджують воду в реакторі за допомогою подачі в сорочку реактора Р-13 холодної питної води. До температури 25-30 °С (КП-13.3)
  Відміряють у реакторі Р-13 необхідну кількість води для ін'єкцій, надлишок зливають через нижній спуск.  
  На терезах КП-12 відважують субстанції (сировину): - пірацетаму; - натрію ацетату; - вугілля активного.   51,0 кг 25,35 кг 0,256 кг 0,13 кг 0,723 кг 0,50 кг
  Завантажують через верхній люк реактора пірацетам і вмикають мішалку. Тривалість перемішування – 10 хвилин
  Зупиняють мішалку, завантажують натрію ацетат, вмикають мішалку. Тривалість перемішування – 20 хвилин
  Проводять підкислення розчину розведеною оцтовою кислотою, враховуючи, що після обробки вугіллям значення рН розчину збільшується приблизно на 0,2. До рН 5,2-5,3 (6)
  Відкривають вентиль подачі пари у парову сорочку реактора Р-13 і нагрівають розчин. До температури 60-65 °С (КП-13.3)
  Завантажують у реактор відмите активне вугілля. Підтримуючи вищевказану температуру, без-перервно перемішують розчин. Тривалість перемішування – 30 хвилин
  Відбір проби: вимикають мішалку, відбирають пробу через верхній люк реактора і передають її на аналіз до ВТК. Контроль рН. Вимірюють значення рН роз-чину згідно УРП. рН від 5,2 до 5,8  
  Контроль вмісту пірацетаму.  
  Визначають кількісний вміст пірацетаму в пробі розчину згідно УРП. За невідповідності кількісного вмісту розчину роблять необхідні розрахунки і зміц-нюють або розбавляють розчин. Вміст пірацетаму в 1 мл розчину – від 0,190 до 0,210 г
  Регламентний час здійснення стадії ТП.3.1.: 3 год.15 хв.
ТП.3.2. Попередня фільтрація розчину
  Підготовка установки попередньої фільтрації.  
  Установка Ф-14 типу УСФ-293 призначена для попередньої фільтрації розчину, в тому числі від вугілля. Установка являє собою встановлений на підставці держатель, що складається з: двох фланців, опори, підкладки, екрану протитиску, дроселя, ущільнювальних кілець, відвідного і підвідного  
       

Продовження таблиці 5.1

  шлангів і 6 струбцин. В якості фільтруючого матеріалу використовують по 2 шари бязі та фільтрувального паперу, які розташовують по обидва боки підкладки: бяззю до підкладки, фільтрувальним папером назовні. До верхнього фланця приєднують підвідний шланг, а до нижнього – відвідний. Перед складанням всі деталі фільтра ретельно миють, кілька разів ополіскують водою очищеною і насухо витирають безворсовими серветками. Один раз на тиждень фланці, опору і підкладку фільтра протирають 76% спиртом етиловим, кілька разів ополіскують водою очищеною і насухо протирають безворсовими серветками. Вхідний і вихідний шланги кип'ятять у воді очищеній протягом 30 хв.  
  Під'єднують вихідний шланг фільтра Ф-14 до верхнього патрубка мірника М-15. Вхідний шланг фільтра з сифоном на кінці опускають у реактор Р-13.  
  Проведення попередньої фільтрації. Створивши розрідження в мірнику М-15, приступають до попередньої фільтрації розчину.  
  Періодично зупиняють фільтрацію і вмикають мішалку в реакторі Р-13 з метою перемішування суспензії вугілля у розчині. Розрідження 0,05-0,06 МПа (КП-17.1.)  
ТП.3.3.Стерилізуюча фільтрація розчину
  Підготовка фільтра. Для фільтрації роз-чину використо-вуються фільтри (Ф-16) ФТВП – затримуюча здат-ність – 0,3 мкм; Pall – затримуюча здатність – 0,2 мкм
  Попередньо зібраний фільтр під’єднують до мірника М-15. У мірник попередньо набирають 50 л води для ін'єкцій (прокип’яченної протягом 30 хв і охолод-женої до 80-90 °С). Подаючи в мірник стерильне стиснене повітря, відкривають кран на впускному шлангу фільтра, промивають фільтр, зливаючи промивні води в каналізацію. Фільтр від'єднують, обертають кінці шлангів пергаментним папером, обв'язують суворою ниткою, кладуть у бікс і стери-лізують. Температура – 120 °С, тиск 0,11 МПа, протягом 60 хв.  
  Від'єднують від мірника М-15 фільтр грубої філь-трації Ф-14.  
  Над полум'ям спиртівки, що горить під'єднують вхідний шланг підготованого фільтра Ф-16 до ниж-  
       

 

Продовження таблиці 5.1

  нього патрубка мірника М-15, а вихідний шланг фільтра Ф-16 до балона З-17.  
  Відкривають вентиль подачі стисненого повітря в мірник М-15 і приступають до фільтрації. Тиск стисненого повітря 0,015-0,02 МПа (КП-17.1)
  Після заповнення збірника З-17 приблизно на 1/3, ви-користовуючи лампу-рефлектор, контролюють ві-зуально на чорно-білому екрані профільтрований розчин у балоні З-17 на відсутність видимих механіч-них включень згідно УРП. Не повинно бути видимих механіч-них включень
  У разі виявлення в збірнику З-17 видимих механіч-них включень, повертають розчин у мірник М-15, минаючи фільтр Ф-16. Для цього на вхідному шлангу балона З-17 ставлять затискач, вихідний шланг балону з сифоном над полум'ям спиртівки, що горить під'єднують до верх-нього патрубка мірника М-15 і створюють роз-рідження в мірнику. Розрідження 0,02-0,03 МПа (КП-17.1)
  Після заповнення збірника З-17 профільтрованим розчином препарату, над полум'ям спиртівки, що горить від'єднують його від фільтру і приєднують на-ступний балон.  
  Кріплять на балон етикетку із зазначенням назви препарату, номера балона, номера серії і передають на розлив.  
  Протягом усього процесу приготування та фільтрації заповнюється «Протокол приготування 20% розчину пірацетаму», в якому зазначається кількість компо-нентів, що завантажуються, час і тривалість операцій із завантаження та перемішування, а також фактичні значення параметрів і контрольних точок. Протокол приготування серії препарату вкладається в досьє на дану серію препарату.  
  Після закінчення процесу піддають санітарній обробці: реактор Р-13, мірник М-15 та фільтри Ф-14 і Ф-16.  
ТП.4. АМПУЛЮВАННЯ РОЗЧИНУ
  Підготований персонал у спеціальному технологіч-ному одязі і забезпечений засобами індивідуального захисту, виконуючи правила техніки безпеки, здійснює такі операції з ампулювання препарату.  
ТП.4.1. Укладання ампул у касети
  Миють касети К-18 над ванною З-19 за допомогою душування їх питною водою з обох сторін. Протягом 50±5 секунд
  Звільняють від заводської упаковки отримані зі складу ампули.  
       

 

Продовження таблиці 5.1

  Вручну вкладають ампули капілярами вниз у касети К-18. Відбраковують биті та некондиційні ам-пули
ТП.4.2.Зовнішнє миття ампул
  Поміщують касети з набраними ампулами у ванну З-20 і душують струменем води очищеної.  
  Залишають касети з ампулами у ванні З-20 для стоку залишків води.  
ТП.4.3. Внутрішнє миття ампул
  Для миття ампул використовують воду очищену зі збірника З-1, яку піддають щоденному вхідному кон-тролю, в т.ч. на МБЧ.  
  Перед початком миття нагрівають воду очищену у збірнику З-1 шляхом подачі пари в трубчастий теплообмінник збірника. До температури 65±5 °С (КП-1.3)
  Проводять тест на відмиття ампул. Для цього в першій касеті, яку подають на мийку кілька ампул із допомогою піпетки або шприца наповнюють 0,1% розчином метиленового синього і поміщують у касету. 4-5 ампул у різних місцях касети
  Встановлюють касету на опори внутрішньої ємності апарату ГФ-21 і запускають автомат у роботу.  
  Після підняття кришки автомата, витягують касету з ємності і перевіряють на відсутність метиленового синього в ампулах. За наявності слідів метиленового синього проводять регулювання параметрів миття (глибину вакууму, рівень води в ємності) або вводять додатковий цикл мийки.  
  Дані по режиму і якості миття заносять у журнал.  
  Періодично, не рідше 1 разу на тиждень перед по-чатком процесу безпосередньо з внутрішньої єм-ності напівавтомата миття ГФ-21 беруть пробу води очищеної та контролюють її на відсутність механіч-них включень.  
ТП.4.4. Стерилізація ампул
  Кожну касету з ампулами поміщують у контейнери К-23, до яких поміщують ампулу із запаяним у неї термочасовим індикатором або ампулу з гідро-хіноном, контейнер закривають кришкою.  
  Контейнери розташовують на полицях сухожарової печі ГФ-24 і замикають двері печі.  
  Починають прогрів печі. До температури 200 °С
  При досягненні вище вказаної температури почина-ють відлік стерилізації ампул. Температура 200 °С, тривалість – 1 година (КП-24.2; РП-24.3)
       

Продовження таблиці 5.1

  Після охолодження печі витягають контейнери і передають у бокс розливу. На кожний контейнер кріпиться етикетка із зазначенням дати і часу стерилізації. При температурі не вище 55 °С  
ТП.4.5.Наповнення та запаювання ампул
  Підготований персонал у спеціальному технологіч-ному одязі і забезпечений засобами індивідуального захисту, виконуючи правила техніки безпеки, здійснює такі операції з наповнення і запаювання ампул. Наповнення та запаювання ампул із препаратом проводиться на автоматі наповнення та запаювання ампул ГФ-25 типу «Прогрес».  
  На стіні боксу кріплять етикетку із зазначенням препарату, номера серії і дати розливу.  
  Обробляють автомат для наповнення і запаювання ампул.  
  Ззовні протирають контейнери з простерилізованими ампулами дез. розчином і заносять у бокс. Дез. розчин: 76% розчин спирту етилового
  Протирають зовнішні поверхні бутилів із розчином препарату З-17 і заносять у бокс. Дез. розчин: 76% розчин спирту етилового
  Під захистом полум'я спиртівки випускний шланг балона приєднують до вузла наповнення автомата ГФ-25. Інтенсивність забарвлення індика-тора не повинна бути менш насиче-ною, ніж забарвлен-ня еталона (у гідро-хінону забарвлення повинно помінятися з рожевого на темно-коричневе.)
  Із контейнера з ампулами знімають кришку, витягують касету з ампулами, перевіряють якість стерилізації ампул, звіряючи забарвлення термо-часового індикатора, поміщеного в ампулу, з еталоном. При застосуванні гідрохінону перевіряють чи розплавився вміст ампули.  
  У випадку, якщо забарвлення еталона більш інтен-сивне або не розплавився гідрохінон у тест-ампулі, касета з ампулами повертається на повторну стерилізацію.  
  Накрити касету завантажувальним лотком, перевер-нути на 180° касету і прибрати, ампули, що опинили-ся в лотку оглядають візуально, видаляють пінцетом пошкоджені.  
  Завантажувальний лоток разом з ампулами поміщу-ють у завантажувальний бункер, прибирають заслінку.  
       

Продовження таблиці 5.1

  Переконавшись у відсутності витоку газу, запус-кають автомат у роботу.  
  Протягом всього процесу стежать за тиском газу і кисню. Тиск газу – не менше 0,04 МПа (КП-25.1); тиск кисню – 0,4 (0,5 МПа (КП-25.2) (візуально)
  На початку процесу роблять вибірку заповнених і запаяних ампул від кожного з 3 дозаторів автомата. Каліброваним шприцом перевіряють обсяг наповнен-ня ампул від кожного з дозаторів. Контроль напов-нення проводять згідно УРП.  
  Об’єм наповнення – 5,3 мл, що відповідає об’єму розчину в шприці після витіснення повітря і запов-нення голки – 5,0 мл.  
  За невідповідності об'єму розчину в шприці значенню 5,0 мл, проводять регулювання дозаторів і перевіряють обсяг наповнення ще раз.  
  Проводять такі перевірки ще 3-4 рази на зміну.  
  Руки персонала через кожні дві години роботи об-робляють дез. засобом. Також руки обробляються після кожних операцій із налагодження та регулю-вання автомата. Дез. засіб: 76% розчин спирту етилового або «Стерилліум»
  У ящики Я-26, в які надходять запаяні ампули, на дно і зверху вкладають етикетки із зазначенням назви препарату, номера серії і дати розливу.  
  Регламентний час здійснення стадії ампулювання (ТП.4.): 6 годин
  Ящики Я-26 із запаяними ампулами передають на стерилізацію.  
ТП.5. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПРЕПАРАТУ
  Підготований персонал у спеціальному технологіч-ному одязі і забезпечений засобами індивідуального захисту, виконуючи правила техніки безпеки, здійснює наступні операції зі стерилізації препарату.  
  На автоклав ГФ-27 кріплять етикетку із зазначенням назви препарату та номеру серії.  
  Ящики Я-26 із запаяними ампулами розміщують в автоклаві ГФ-27 і замикають двері.  
  Відкривають вентилі на лініях спуску конденсату, воздушки, а потім подачею пари, прогрівають авто-клав. Тиск пари – 0,01 МПа (КП-27.1), тривалість – 30 хвилин
  Перекриванням лінії воздушки, збільшенням кількості подачі пари і частковим закручуванням вентиля спуску конденсату піднімають тиск в автоклаві до необхідного значення і проводять стерилізацію препарату. Безперервно, протягом Температура – 110 °С (КП-27.2; КП-27.4), тиск – 0,05 МПа (КП-27.1), тривалість –
       

Продовження таблиці 5.1

  всього процесу ведуть візуальний контроль параметрів стерилізації. 30 хвилин
  Якщо протягом 30 хвилин після початку стерилізації відбувалося падіння тиску і температури в автоклаві, то стерилізацію вважати перерваною. Тоді за вказівкою керівництва цеху проводять повторну стерилізацію або продовжують режим стерилізації, про що роблять відповідну відмітку в журналі.  
  Після закінчення стерилізації препарату і остигання автоклава, відкривають двері автоклава ГФ-27 і беруть із нього ящики з простерилізованою продук-цією. Температура всередині автоклаву не більше 60 °С (КП-27.2)
  Контролер ВТК згідно УРП «Відбір зразків готових лікарських засобів для випробування на стериль-ність» відбирає ампули для визначення стерильності згідно УРП «Проведення випробування на стериль-ність ГЛЗ»; Згідно з УРП «Порядок відбору і підготовки зразків ГЛЗ для проведення випробування на пірогенність і токсичність» контролер відбирає ампули і згідно УРП «Проведення випробування на пірогенність» проводить контроль пірогенності препарату, а згідно УРП «Проведення випробування на токсичність» проводить контроль токсичності препарату.  
  Простерилізована продукція до пакування зберігаєть-ся в спеціально відведеному приміщенні згідно з вимогами зазначеними в АНД на препарат (в сухому, захищеному від світла місці).  
ПМВ.6. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ВІДВАНТАЖЕННЯ АМПУЛ ІЗ ПРЕПАРАТОМ
ПМВ.6.1. Контроль препарату на механічні включення та інші види браку
  Контроль препарату проводиться візуально за столом ГФ-29 згідно з РД42У-001-93 «Контроль лікарських засобів для парентерального застосування на механічні включення».  
  Необхідно переконатися, що в приміщенні, в якому буде проводитися огляд, не знаходяться переглянуті препарати в аналогічних ампулах.  
  Заносять ящики з продукцією з приміщення зберіган-ня простерилізованої продукції.  
  Беруть у руки ампули з ящика Я-26 за капіляри. Кількість – не біль-ше 10 штук
  Вносять ампули в зону контролю перед екраном у положенні «дном угору» і переглядають їх на чор-ному і білому фонах. Плавним рухом перевертають ампули в положення «дном униз» і вдруге переглядають на чорному і білому фонах. Тривалість контро-лю одночасно взя-тих ампул – 15 сек.  
  Відбраковують: не запаяні ампули, ампули з видими-ми механічними включеннями, биті ампули, з прига- Суцільний первин-ний контроль усіх
       

Продовження таблиці 5.1

  ром і з явно вираженим неповним об’ємом наповнен-ня. ампул
  Якісні ампули розміщують у спеціальні касети К-29 з засувкою капілярами вгору, вкладають етикетку із зазначенням назви препарату, номера серії і прізвища особи, яка проводила контроль.  
  Відбраковані ампули поміщають у спеціальну ємність з етикеткою «Брак».  
  Із переглянутих ампул проводять вибірку ампул. Обсяг вибірки – 250 штук із різних ка-сет.
  За столом ГФ-28 проводять вторинний перегляд ампул, аналогічний первинному.  
  При виявленні у вибірці більше 2% ампул із механіч-ними включеннями серію повертають на первинний огляд.  
  Проводять контроль ВТК на виявлення видимих ме-ханічних включень. Обсяг середньої проби – 315 штук (для серії обсягом понад 10 тис. амп.)
  Якщо число ампул із виявленими механічними вклю-ченнями менше 9, серію приймають, якщо більше 14 – забраковують.  
  Якщо число ампул із виявленими механічними вклю-ченнями від 9 до 14, то відбирають додаткову середню пробу і проводять її контроль. Додаткова середня проба – 315 штук
  Якщо на двох щаблях (етапах) контролю число виявлених ампул з видимими механічними включен-нями менше 24 – серію приймають, якщо 24 і більше – забраковують.  
  Результати всіх щаблів (етапів) контролю заносять у журнал.  
  Після отримання дозволу ВТК на упаковку препара-ту передають касети з переглянутими ампулами на упаковку в цех пакування ГЛЗ.  
ПМВ.6.2. Маркування, пакування та відвантаження ампул
  Готують лінію АЛ-5 (ГФ-30) до роботи.  
  Переконатись у відсутності продукції і матеріалів інших серій, про що роблять відповідну відмітку в протоколі серії.  
  Встановлюють на ролику кліше необхідні цифри но-мера серії і знову закріплюють кліше.  
  Встановлюють попередньо виготовлений формений циліндр, що містить дані, які згідно з розділом «Маркування» за АНД повинні наноситися на ампули.  
  Завантажують бункер етикетками-бандеролями, які повинні обов'язково пройти контроль ВТК на від-  
       

Продовження таблиці 5.1

  повідність надрукованої на них інформації розділу «Маркування» АНД на препарат.  
  Встановлюють касету з ампулами в завантажуваль-ний бункер, знімають із касети засувку.  
  Запускають лінію в роботу. У кожну коробку перед її закриванням вкладають ніж для розкриття ампул.  
  Протягом всього процесу стежать за чіткістю маркування на ампулах і відбитка кліше на коробках. Контролер ВТК на початку процесу й не менше 1 разу протягом процесу проводить контроль відповід-ності якості маркування на ампулах і відбитка кліше, про що роблять відповідну відмітку в протоколі серії.  
  Укладають коробки в ящики з гофрованого картону. По 40 коробок у ящик
  Обклеюють стик ящика по колу скотчем.  
  На місці перехлеста стрічки скотча приклеюють на ящик етикетку групової тари. На етикетці вручну написати номер серії та термін при-датності.
  Заповнюють протокол пакування серії, який прикла-дають до досьє на серію препарату.  
  Передають продукцію всієї серії на карантинний склад, до отримання позитивного висновку ВТК про якість продукції.  
  Зберігання продукції проводиться відповідно до ви-мог, вказаних в АНД на Пірацетам 20% для ін'єкцій (у сухому, захищеному від світла місці).  
  Контролер ВТК відбирає пробу препарату для проведення фізико-хімічного контролю препарату.  
  Проводять фізико-хімічний аналіз препарату на від-повідність показникам, зазначеним в АНД на Пірацетам 20% для ін'єкцій.  
  Після позитивного висновку ВТК про якість препарату оформлюють паспорт, прикладають його до досьє на серію препарату, здають продукцію всією серією на склад.  
  До реалізації продукція зберігається на складі від-повідно до вимог, вказаних в АНД (у сухому, захищеному від світла місці).  
  Роблять арбітражну вибірку препарату, поміщають її в архів. 10 коробок
       

 

 


6 СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ТА КВП

 

Специфікація обладнання та КВП представлена у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Специфікація обладнання та КВП

Позиція Позначення Найменування Кількість Маса Примітки
З-1 Креслення № 70-С Резервуар для нагріву води очищеної Прямокутної форми з трубчастим теплообмінником і водо-мірним склом, закриваєтьсяверхньою кришкою.Подача води зверху насосом, спуск знизу самопливом. Об'єм, м3: 0,9. Площа теплообміну, м3: 0,8. Габаритні розміри, мм: 950х950х1000. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».         Р.З. – сталь 12Х18Н10Т  
КП-1.1 Тип: МТП-100 Манометр Межі вимірювання, кПа: 0-600. Клас точності: 2,5. Виробник: завод «Манометр», м. Томськ.   Р.З. – мідний сплав
КП-1.2 Тип: ТСМ-50М Термопара Межа чутливості, °С: 0–180. Виробник:   Р.З. – сталь 12Х18Н9Т (захисний кожух еле-мента)
КП-1.3 Тип: М381 Логометр Межі вимірювання: 0-150 °С. Клас точності: 1,5.    
КП-1.4 КП-3.1 КП-4.1   Датчик верхнього рівня Електрод прямокутного перерізу (2x20 мм), довжина залежно від висоти ємності. Подає електричний сигнал при заповненні ємності на 90 %. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».   Р.З. – сталь 12Х18Н9Т

 

Продовження таблиці 6.1

КП-1.5 КП-3.2 КП-4.2   Датчик нижнього рівня Електрод прямокутного перерізу (2x20 мм), довжина залежно від висоти ємності. Подає електричний сигнал при заповненні ємності на 10 %. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».     Р.З. – сталь 12Х18Н9Т
КП-3.1 Креслення № 70-90 Рівнемір Світлова індикація при заповненні ємності на 10% і 90%. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».      
РП-1.6 РП-4.3   Креслення № 70-90 Рівнемір Світлова індикація при заповненні ємності на 90% і 10%. Подача електричних сигналів для автоматичного ввімкнення і вимкнення насоса Н-5. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».    
Ф-2 Тип: ХНІХФІ   Фільтр для води очищеної Продуктивність, м3/год: до 1,5. Габаритні розміри, мм: діаметр – 400, висота – 800. Надходження продукту знизу і вихід – зверху самопливом, у результаті розташування ємностей З-1 вище за рівнем. Площа поверхні, що фільтрує, м2: 0,6. Кількість марлі, намотаної на склянку фільтра, м: 25. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».   Р.З.: корпус – сталь 12Х18Н10Т, фільтро-патрон – перфорований, стакан зі сталі 12Х18Н10Т із нави-тими на нього джгу-тами марлі 2 шару між 2 шарами кап-рону.
КП-3.3   Креслення № 70-90   Рівнемір Світлова індикація при заповненні ємності на 90% і 10%. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».    
З-3   Креслення № 71-С Збірник води очищеної Прямокутної форми з водомірним склом, із кришкою. Об'єм, л: 400. Габаритні розміри, мм: 720х700х800.   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т  

Продовження таблиці 6.1

    Надходження води зверху самопливом, вивантаження знизу самопливом. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».      
З-4   Креслення № 72-С   Збірник води очищеної Прямокутної форми, з водомірним склом, із кришкою. Об'єм, л: 400. Габаритні розміри, мм: 750х700х800. Надходження води зверху самопливом, вивантаження знизу насосом Н-15. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т  
Н-5   Марка Х8/18   Насос відцентровий Продуктивність, м3/годину: 8,0. Напір, м3: 18. Тип двигуна: 4А100S2. Потужність двигуна, кВт: 4,0. Частота обертання, сек-1: 48. Габаритні розміри, мм: 925х440х380. Виробник: насосний завод, м. Свердловськ. 56 кг Сталь 12Х18Н9ТЛ  
Ф-6 Тип: ХНІХФІ Фільтр Продуктивність, м3/годину: до 1,5. Габаритні розміри, мм: діаметр – 400, висота – 800. Площа поверхні, що фільтрує, м2: 0,6. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».     Р.З.: корпус – сталь 12Х18Н10Т, фільтро-патрон – перфорований стакан зі сталі 12Х18Н10Т із навитими на нього шаром капрону і 2 шарами з джгутів марлі.
З-7   Ємність для замочування вугілля Циліндричної форми без верхньої кришки. Об’єм, л: 50.   Р.З – сталь 12Х18Н10Т

Продовження таблиці 6.1

    Завантаження продукту через верх вручну, вивантаження – за допомогою опускання шланга і створення вакууму в реакторі Р-8. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».      
Р-8   Реактор для обробки вугілля активного Циліндричної форми з еліптичним днищем, обладнаний паровою сорочкою і мішалкою. Об'єм, л: 100. Швидкість обертання мішалки, сек-1: 1,25. Максимальний тиск у корпусі реактора, МПа: 0,3. Надходження продукту зверху за допомогою створення в реакторі вакууму, вивантаження – знизу під тиском сти-сненого повітря. Виробник: завод «Емальпосуду», м. Чернівці.   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т  
КП-8.1 Тип: 0СМ1-100Б   Манометр Межі вимірювання, кПа: 0-2,5. Клас точності: 2,5. Виробник: завод «Манометр», м. Томськ.   Р.З. – латунь  
КП-8.2 КП-11.1 Тип: ОБМВ-100 ГОСТ 2405-72 Мановакуумметр Межі вимірювання, МПа (кгс/см2): – 0,1-0,3 (– 1-3 ) ​Клас точності: 2,5. Виробник: завод «Манометр», м. Томськ.     Р.З. – мідний сплав
КП-8.3 Тип: ТСМ-50М Термопара Межа чутливості, °С: -50-200.   Р.З. – захисний кожух – сталь 12Х18Н9Т
КП-8.4 Тип: Ш69000 ГОСТ 9736-80 Логометр Діапазон вимірювання, °С: 0-150. Клас точності: 1,5. Виробник: завод електровимірювальних приладів, м. Єреван.   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т  
Ф-9   Тип: ГФЧЕ-63 Нутч-фільтр Об’єм, л: 63. Габаритні розміри, мм: діаметр – 500, висота – 985.   Р.З. – емаль, фільтрую-чий матеріал: тканина

Продовження таблиці 6.1

    Габаритні розміри, мм: Надходження продукту зверху самопливом, вивантаження: вугілля зверху через люк вручну, фільтрат – через нижній спуск за допомогою створення вакууму в збірнику З-10. Виробник: завод «Зоря», м. Дзержинськ.     – міткаль, фільтру-вальний папір.  
З-10   Збірник фільтрату Об'єм, л: 50. Габаритні розміри, мм: діаметр – 300, висота – 900. Надходження продукту зверху за допомогою створення вакууму в збірнику, вивантаження – знизу самопливом. Виробник: «Старорусхіммаш».   Р.З. – емаль
КП-10.1   Вакуумметр Межі виміру, МПа (мм. рт. ст.): –0,1-0 (0- 760). Клас точності: 2,5. Виробник: завод «Манометр», м. Томськ.   Р.З. – латунь
З-11   Збірник проміжний Циліндричної форми з еліптичним днищем. Місткість, л: 100. Надходження продукту зверху самопливом, вивантаження знизу під тиском стисненого повітря. Робочий тиск, МПа: 0,02.   Р.З. – сталь 12X18Н10Т
КП-12 Тип: ВНЦ-2 ГОСТ 7327-55   Тип: РН-10-13У ТУ 25.06.575-77 Ваги технічні Межа зважування, кг: від 0,2 г до 2. Ціна поділки: 2 г. Габаритні розміри, мм: 500х300х630. Виробник: Запорізький дослідний завод дефектоскоп.   Ваги настільні циферблатні Межа зважування: від 100 г до 10 кг. Ціна поділки: 5 г. Виробник: Кіровоградський завод дозуючих автоматів.       22кг  

Продовження таблиці 6.1

Р-13     Реактор для приготування розчинів Циліндричної форми, обладнаний мішалкою, тепловою сорочкою і водомірним склом, плоскою кришкою. Місткість, л: 100. Електродвигун зі ступенем захисту оболонки ГР 54. Частота обертання мішалки, сек-1: 1,25-1,33. Споживана потужність, кВт: не більше 0,8. Живлення: 380 В, 50 I. Тиск у корпусі сорочки, МПа: не більше 0,3. Площа теплообміну, м2: 0,8. Надходження продукту зверху, вивантаження знизу за допомогою створення вакууму в мірнику М-15. Габаритні розміри реактора, мм: діаметр – 500, висота – 760. Виробник: завод «Емальпосуд», м. Чернівці. 250кг Р.З. – сталь 10Х17Н13МЗТ
КП-13.1 Тип: ОБМ-100 Манометр Межі вимірювання, МПа (кгс/см2): 0-0,6 (0-6). Клас точності: 2,5. Виробник: завод «Манометр», м. Томськ.   Р.З. – мідний сплав
КП-13.2 Тип: ТСМ-50М Термопара Межа чутливості, °С: -50-200.     Р.З. – захисний кожух – сталь 12Х18Н9Т
КП-13.3 Тип: Ш69000 ГОСТ 9736-80 Логометр Діапазон вимірювання, °С: 0-150. Клас точності: 1,5. Виробник: завод електровимірювальних приладів, м. Єреван.   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т  
КП-13.4 Тип: МТІ Манометр Межі вимірювання, МПа (кгс/см2): 0-0,6 (0-6). Клас точності: 6.    

 

Продовження таблиці 6.1

КП-13.5 Тип: МТ ГОСТ 2405-72 Манометр Встановлений безпосередньо на балоні с азотом. Межі вимірювання, МПа (кгс/см2): 0-25 (0-250)    
Ф-14 Тип: УСФ-293   Фільтр Площа фільтрації, м2: 0,055. Продуктивність при перепаді тиску 0,02 МПа, л/год: не менше 100. Виробник: ОКПБ, м. Кириши.   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т, си-ліконова гума, філь-труючий матеріал: 1 шар капрону і 1 шар фільтрувального папе-ру.  
М-15     Мірник розчину Грушоподібної форми, з еліптичним днищем і плоскою кришкою. Об'єм, л: 100. Габаритні розміри, мм: діаметр – 560, висота – 850. Робочий тиск, МПа: до 0,02. Надходження розчину зверху за допомогою створення в збірнику вакууму, вивантаження знизу під впливом сти-сненого повітря. Виробник: фірма «Каваліер», Чехословаччина.   12,5 кг Р.З. – скло «Симакс»
КП-15.1 Тип: ОБМВ-100 ГОСТ 2405-72 Мановакуумметр Межі вимірювання, МПа (кгс/см2): 0,1-0,3 (1-3). Клас точності: 2,5. Виробник: завод «Манометр», м. Томськ.   Р.З. – мідний сплав
КП-15.2 Тип: МТП-100 ГОСТ 2405-80 Манометр Діапазон вимірювання, МПа: 0-2,5. Клас точності: 2,5. Виробник: завод «Манометр», м. Томськ.   Р.З. – мідний сплав

 

Продовження таблиці 6.1

Ф-16 Тип: ФТВП 11 SKL 7001   або SKL 7002 «Pall» Фільтр патронний Максимальний перепад тиску, МПа: 0,6. Габаритні розміри, мм: діаметр – 72, висота – 250. Площа поверхні, що фільтрує, м2: 0,2. Затримуюча здатність, мкм: 0,3. Виробник: «УКРФІЛЬТР», м.Чернігів.   Фільтр патронний Максимальний перепад тиску, МПа: не більше 10. Площа поверхні, що фільтрує, м2: 0,15. Габаритні розміри, мм: діаметр – 60, висота – 250. Затримуюча здатність, мкм: 0,2. Виробник: Pall, GmbH, Німеччина.       Фільтруючий матеріал волокноутворюваль-ний поліпропілен ТУ-6-05-1105-78, каркас – поліетилен ГОСТ 16338-77.   Корпус сталі 316 L (аналог стали 20Х25Н20С2 ).  
З-17   Балон Циліндричної форми з герметично пригнаною пробкою з сифонами і заглушкою. Об'єм, л: 15. Надходження розчину зверху під тиском, вивантаження через сифон за допомогою вакууму. Виробник: Скляний завод, м. Житомир.   Р.З. – скло
К-18   Касета Місткість, ампул: 550 (для ампул ємністю 2 і 1 мл); 450 (для ампул місткістю 5 мл). Розміри, мм: 370х400х60. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т
З-19   Ванна для миття касет Прямокутної форми, об'єм – 800 л. Габаритні розміри, мм: 1500x750x750.     Р.З. – сталь 12Х18Н10Т

 

Продовження таблиці 6.1

    Надходження води зверху самопливом, спуск знизу в каналізацію. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».      
З-20   Ванна для зовнішнього миття ампул Прямокутної форми, об'єм – 800 л. Габаритні розміри, мм: 1500x750x750. Надходження води зверху самопливом, спуск знизу в каналізацію. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т
ГФ-21 Тип: АП-ЗОМ Напівавтомат для вакуумного внутрішнього миття ампул Продуктивність, амп./год: не менше 5500 (для ампул 1-2 мл); 4500 (для ампул 5 мл). Температура миючої води, °С: 70 ± 3. Розрідження вакууму, МПа: не менше 0,08. Живлення пневмосистеми апарату стисненим повітрям тиском, МПа: не менше 0,03. Витрата миючої води на 1 касету, м3: не більше 0,027. Напруга змінного струму живильної мережі, В: 220. Потужність, кВт: не більше 0,3. Габаритні розміри, мм: 1115х720х1575. Виробник: завод технологічного обладнання, м. Маріуполь. 480кг Р.З. – сталь 12Х18Н10Т
КП-21.1 Тип: ЕКМВ-1У ГОСТ 13717-84 Мановакуумметр електроконтактний Діапазон вимірювання, МПа (кгс/см2): –0,1-0,3 (–1-3). Клас точності: 1,5. Виробник: завод «Манометр», м. Москва.   Р.З. – мідний сплав
РП-21.2 Тип: ЕСУ-2М Датчик рівня кондуктометричний Виконаний у вигляді голки, яка опускається і піднімається в залежності від заданого рівня миючої води.   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т

 

Продовження таблиці 6.1

<

.

РП-21.3 Тип: ВА38-039 Реле часу Входить у комплект АП-30М.   Латунь Л80
КП-21.4 Тип: А-ЗТТ ГОСТ 2823-74 Термометр Кутовий, з оправою. Межі вимірювання, °С: 0-200. Виробник: ВО «Термоприлад», м. Клин.   Р.З. – скло
Ф-22 Тип: ФТВП 13 Фільтр патронний Усередині корпусу 3 фільтруючих елемента. Номінальна продуктивність при перепаді тиску 0,05 МПа, л/год: 1500. Затримуюча здатність, мкм: 5,0. Габаритні розміри, мм: діаметр – 200, висота – 280. Площа поверхні, що фільтрує, м2: 0,45. Виробник фільтруючих елементів: АТ «Укрфільтр», м. Чернігів, фільтротримачів – ВАТ «Дніпрофарм».   Р.З. – фільтротримач 12Х18Н10Т, фільтру-ючий матеріал – во-локноутворюючий по-ліпропілен марки (ГОСТ 26996-86)
K-23   Контейнер із кришкою Циліндричної форми. Місткість: 1 касета. Габаритні розміри, мм: діаметр – 450, висота – 150. Виробник: ВАТ «Дніпрофарм».   Р.З. – сталь 12Х18Н10Т
ГФ-24 Креслення № 146
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал