Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Точка, пряма і крива лінії, відрізок прямої
У учнів І—IV класів треба формувати чіткі уявлення точки, прямої І кривої ліній, відрізка прямої. Завдання вчителя — навчи­ти виділяти, називати і правильно показувати ці фігури, зображу­вати їх на папері і на дошці, а починаючи з II класу, позначати за допомогою букв.

Діти повинні навчитися вимірювати і креслити відрізки заданої довжини.

З точкою учні ознайомлюються з перших кроків навчання в І класі. Готуючись до записування цифр, діти за зразком викону­ють такі завдання: поставте точку в середині клітинки в середині однієї з сторін клітинки, (у лівому нижньому куті клітинки і т. д.); з'єднайте поставлені точки відрізками за зразком

 
 

 

 


Після ознайомлення з прямою лінією діти навчаються ставити точки на прямій, проводити прямі лінії через 1, 2, 3 задані точки, встановлювати положення точки відносно прямої лінії (лежить на прямій, не лежить на прямій). Після ознайомлення з відрізком прямої аналогічні завдання виконують з точкою і відрізком, при цьому діти переконуються, що точка, яка лежить на відрізку (тоб­то між кінцями відрізка), ділить його на два відрізки.

Коли діти ознайомлюються з елементами многокутника, то во­ни дізнаються про те, що вершини многокутників — це точки. На­приклад, учитель пропонує дітям поставити 3 точки так, як показа­но на дошці (точки не лежать на одній прямій), з'єднати їх відріз­ками і сказати, яку фігуру дістали; потім полічити, скільки в неї вершин.

У IIІ класі учні ознайомлюються з позначенням точок латинсь­кими буквами. Учитель пояснює, що для розрізнення точок на крес­ленні їх позначають великими латинськими буквами, наприклад: А, D, Е, К, М, О, В, С, N та ін., які пишуть біля точки (показує зра­зок на дошці). Діти тренуються позначати точки буквами і чита­ти позначені буквами точки. З цього часу поряд з усними вправами можна включити й письмові, що значно ефективніше, оскільки вони .примушують працювати кожну дитину. Наприклад, користуючись кресленням на дошці, пропонують виписати в перший рядок ті точ­ки, які лежать всередині круга (чотирикутника), в другий рядок — точки, які лежать зовні круга (чотирикутника), у третій рядок — точки, які лежать на межі круга (чотирикутника) .

 

В С

В

О

Е • •К


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал