Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Критерії здійснення моніторингу
3.1 Моніторинг реалізації програм відповідно до паспорту бюджетної програми передбачається аналіз ефективності шляхів досягнення поставленої мети, завдань, напрямків використання бюджетних коштів, результативних показників та інших характеристик бюджетної програми відповідно до бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, на основі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної програми.

3.2 Моніторинг реалізації програм здійснюється протягом бюджетного періоду. На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання бюджетної програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання, а також оцінюється доцільність реалізації проектів в наступних бюджетних періодах, у тому числі із залученням оптимального обсягу бюджетних ресурсів, або її припинення.

3.3 Аналіз виконання бюджетної програми проводиться на підставі планових і фактично досягнутих результативних показників, а також витрат у розрізі напрямів використання коштів і в разі потреби окремих заходів за такими напрямами:

3.3.1 Відповідність поставлених завдань меті:

- рівень досягнення поставлених цілей (як короткотермінових, так і довготермінових) і завдань.

3.3.2 Рівень досягнення мети та виконання завдань програми:

- рівень досягнення поставленої мети;

- рівень досягнення поставлених завдань.

3.3.3 Рівень відповідності фактичних результативних показників запланованому рівню витрат на досягнення цих показників:

- відповідність здійснюваних заходів до планів програми, відповідність між реальною роботою і запланованими заходами;

- залучення до реалізації проекту додаткових ресурсів (фінансових та інших);

- зміна рівня знань учасників програми, набуття нових знань, умінь і навичок.

3.3.4 Відхилення показників результативності за певний період від планових показників і обґрунтування причин такого відхилення:

- шляхи подолання перешкод, що з'явилися в процесі роботи над проектом.

3.3.5 Відповідність отриманих результатів інтересам державних замовників:

- рівень зацікавленості і задоволеності діяльністю, що ведеться за проектом, з боку представників цільових груп, учасників програми;

- рівень взаємодії з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та комерційними структурами;

- перспективи використання набутих інформації, знань, умінь, навичок, досвіду тощо.

3.3.6 Відповідність результативних показників поставленим завданням:

- кількісна та якісна оцінка учасників або клієнтів проекту;

- заходи, що спрямовані на залучення нових клієнтів/учасників проекту.

3.3.7 Додаткові критерії:

- найбільш значущі досягнення в роботі проекту;

- найбільш значущі труднощі в роботі проекту;

- вплив проекту на ситуацію, соціальну політику та середовище, у якому діє проект;

- перспективи продовження проекту (його усталеність).

3.4 Моніторинг не включає в себе питання щодо актуальності програми і відповідності її пріоритетам.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал