Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Найважливіші типи діаграм.
Основні поняття про діаграми.

Діаграми призначені для графічного відображення числових даних у звітах, презентаційних, рекламних чи веб-матеріалах тощо.

Діаграми поділяють на стандартні (найбільш поширені) та нестандартні (використовують зрідка).

Є багато типів стандартних діаграм: гістограма, лінійна, графік, кругова, точкова, з областями, кільцева, поверхнева, пелюсткова, булькова, біржова, циліндрична, конічна, пірамідальна тощо. Кожний тип стандартної діаграми має декілька видів. Наприклад, гістограма, яка відображає дані у вигляді пропорційних відносно даних стовпців, може бути звичайною (стовпці розташовані поряд), з накладеними стовпцями, нормованою (усі стовпці даних накладені і їхню загальну висоту приймають за 100%), об'ємною звичайною, об'ємною накладеною, об'ємною нормованою, об'ємною з тривимірним ефектом.

З нестандартних використовують такі: блакитну кругову, блоки з областями, вирізані сектори, графік|гістограма, графік із двома вертикальними осями, кольорові графіки, ширяючі бруски тощо.

З виглядом і коротким описом кожної з діаграм рекомендуємо ознайомитися під час виконання першого кроку майстра побудови діаграм.

Найчастіше будують кругові, точкові, стовпцеві стандартні діаграми різних видів.

Найважливіші типи діаграм.

Оскільки різновидів діаграм є декілька десятків, розглянемо лише найважливіші (рис. 1). У різних програмах є розбіжності в назвах діаграм, а деякі назви перекладені з англійської неправильно. Надалі у дужках подамо назви діаграм у програмах MS Excel 2007-2013.

Кругова {секторна) діаграма відображає один виокремлений рядок чи стовпець числових даних з таблиці у вигляді круга із секторами.

Вона демонструє співвідношення частин і цілого, де ціле відповідає 100%. Є декілька різновидів кругових діаграм. Якщо серед даних є значні й незначні, то незначні можна об'єднати в один сектор, для якого буде створено окрему меншу діаграму з об'єднаних даних.

Графік (лінійчата діаграма) використовують для побудови графіків одної чи декількох функцій, заданих таблично, якщо значення аргументів функцій є рівновіддаленими. Для побудови графіків слід виокремлювати діапазон лише зі значеннями функцій.

 

Рис. 1. кругова, точкова, стовпцева діаграма

 

 

Точкова діаграма призначена для побудови традиційних графіків з довільними значеннями аргументу. На одній координатній площині можна побудувати графіки відразу декількох функцій. Записують значення аргументу в перший стовпець, а значення функцій — у другий, третій тощо. Тоді перший виокремлений стовпець у таблиці програма інтерпретуватиме як вісь X, інші — як значення одної чи кількох функцій уздовж вертикальної осі. Кількість рядків у такій таблиці має бути більшою, ніж кількість стовпців. Стовпців є два для однієї функції, три — для двох функцій і т.д.Гістограма (стовпцева діаграма) показує числові дані з таблиці у вигляді вертикальних стовпчиків. її найчастіше використовують для ілюстрації змін даних у часі чи просторі в задачах про діяльність підприємств тощо.

Лінійні (гістограма) звичайні діаграми складаються з горизонтальних смужок. Вони подібні до гістограм, але повернуті на 90 градусів, що дає змогу візуально оцінювати величини на підставі порівняння довжин смужок.

Біржові діаграми (рис. 2) використовують у банківській справі для відображення динаміки змін верхньої і нижньої межі курсів валют, вартості акцій на біржових торгах тощо. Для їх побудови потрібно три ряди даних у такому порядку: максимальний курс, мінімальний курс, ціна в момент закрит­тя торгів (назвами стовпців можуть бути дати, дні тижня, назви акцій тощо) або чотири ряди даних: ціна в момент відкриття торгів, максимальний курс, мінімальний курс, ціна в момент закриття торгів.

 

 

рис.2 Біржова діаграма та її легенда

Рис. 3 Гістограма і пелюсткова діаграма

 

Пелюсткові діаграми (рис. 3) мають стільки осей, скільки є рядів даних у таблиці, їх використовують, якщо рядів даних є багато. На такій діаграмі можна відобразити дані із задачі про діяльність підприємства в Україні чи Європі, якщо список міст більший, ніж список місяців. У фармацевтиці їх застосовують для ілюстрації вмісту кожного вітаміну в декількох полівітамінах. На осях точками фіксуються значення даних із деякого стовпця. Маркери даних з'єднуються лініями, утворюючи багатокутник. Кількість багатокутників відповідає кількості стовпців даних (кількості місяців, кількості різних назв полівітамінів). Важливо, щоб кількість рядів даних (міст) була значно більшою від кількості стовпців (місяців).Щодо застосування інших типів діаграм рекомендуємо читати довідкові матеріали і випливаючі підказки.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал