Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід роботи. Задача 1. «Діяльність підприємства в Україні»
Задача 1. «Діяльність підприємства в Україні»

Нехай ваше підприємство має філіали в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Донецьку чи в інших містах і є дані про щомісячні обсяги продажів у філіалах. За даними про діяльність підприємства протягом трьох місяців, наприклад, січня, лютого, березня, створити таблицю (див. рис.1) для визначення обсягів продажів: максимальних, мінімальних і в цілому в Україні. Крім цього, створити нову таблицю — проект бізнес-плану на наступні два місяці, наприклад квітень і травень, з розширенням географії діяльності підприємства (назви двох-трьох міст додати само­стійно).

 

  А В С D Е
DIGITAL в Україні
Обсяги продаж в грн.
Місто Січень Лютий Березень Всього
Київ 2 250 000 2 340 000 3 200 000 7 790 000
Львів 1 150 000 1 550 000 1 640 000 4 340 000
Харків 1 050 000 1 750 000 1 100 000 3 900 000
Одеса 1 212 000 850 000 1 300 000 3 362 000
Донецьк 850 000 1 250 000 1 450 000 3 550 000
         
Всього 6 512 000 7 740 000 8 690 000 22 942 000
         
Максимум 2 250 000 2 340 000 3 200 000 7 790 000
  Мінімум 850 000 850 000 1 100 000 3 362 000
               

 

Рис. 1. Зразок даних для задачі 1

Задача 2. «Діяльність підприємства в Європі»

Нехай ваше підприємство має філіали не лише в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Донецьку, але ще й у трьох країнах Європи: Польщі, Німеччині, Франції (розглянути по три-чотири міста в кожній країні). Дані про діяльність підприємства протягом трьох місяців, наприклад, січня, лютого, березня, занести в таблицю і визначити обсяги продажів у Європі для кожної країни методом підведення проміжних підсумків. Таблиця має містити близько двадцяти рядків такої структури: Країна, Місто, Січень, Лютий, Березень, Всього. (Назви міст під час введення по країнах не треба групувати).

 

1.Запустіть програму ЕТ. Відкрийте нову книжку.

2.Створіть список користувача з назвами п'яти міст для розв'язування задачі 1.3.Уведіть свої вхідні дані для п'яти міст аналогічно до таких (рис. 1, але не переписуйте з нього числа):

Адреси Дані

А1 DIGITAL в Україні (Введіть назву своєї фірми)

А2 Обсяги продажу в гривнях

A3 Місто

В3 Січень

СЗ Лютий

D3 Березень

ЕЗ Всього

A4 Київ (Користуйтесь списком для введення назв міст)

В4 2250000 (Уведіть такі або подібні семизначні числові дані)

С4 2340000

D4 3200000

А5 Львів

В5 1150000

С5 1550000

D5 1640000

... введіть дані самостійно ще для трьох міст

А10 Всього

A12 Максимум

A13 Мінімум

Числа у стовпець Е і в рядки 10—13 не вводити!

4. Уведіть формули розв'язування задачі .

1)У клітинці Е4 обчисліть суму чисел рядка 4. Для цього виберіть клітинку Е4 і натисніть на кнопки Автосума — отримаєте формулу = SUM(B4:D4). Натисніть Enter.

2)У клітинці B10 обчисліть суму чисел у стовпці В. Для цього виберіть клітинку B10 і натисніть на кнопки Автосума і вводу.

3)Скопіюйте формулу з клітинки Е4 вниз у діапазон Е5:Е10. Для цього клацніть мишею в Е4 і перетягніть маркер копіювання вниз.

4)Скопіюйте формулу з клітинки B10 праворуч у діапазон C10:D10.

5)У клітинках В12:Е12 визначте максимальні значення у стовпцях даних. Для цього уведіть формулу = МАХ(В4:В8) у клітинку В12 і скопіюйте її праворуч у діапазон С12:Е12.

6)Визначте мінімальні значення у стовпцях. Для цього виберіть клітинку В13 і натисніть на кнопку Вставляння функцій fх, виберіть у діаловогому вікні функцію min / OK. Уведіть у наступному вікні діапазон В4:В8 і натисніть на OK.7)Скопіюйте формулу з клітинки ВІЗ у діапазон С13:Е13.

Який загальний обсяг продажу за три місяці?

5. Задайте формат чисел Числовий без десяткових знаків після крапки і з розділювачем груп трьох розрядів.

Виберіть усі числові дані в таблиці / Формат / Клітинки / Число / Числовий / Увімкніть режим розмежовувати групи розрядів і задайте кількість десяткових цифр після коми (крапки): 0 / OK.

6. Відцентруйте заголовки у перших двох рядках відносно стовпців А-Е.

Виберіть діапазон А1:Е1 і натисніть на кнопку Об'єднати і розташувати в центрі (буква а зі стрілками) на панелі інструментів. Увага! В MS Excel 2007-2013 цю команду потрібно спочатку вставити на панель швидкого доступу з колекції усіх команд.

7. Скопіюйте таблицю в буфер обміну і вставте її на аркуш 2.

8. На аркуші 2, використовуючи стару таблицю, побудуйте нову таблицю «Прогноз обсягів продажу на два місяці, грн».

Доповніть таблицю стовпцями з назвами Квітень, Травень перед стовпцем Всього. Дані для квітня і травня придумайте і введіть довільні.

9. Заховайте і покажіть стовпець Е.

Виберіть стовпець Е і застосуйте команду з контекстного меню Заховати. Як показати захований стовпець? Щоб застосувати команду Показати (Відобразити), треба спочатку виокремити два стовпці, між якими є захований.

10. Очистіть рядки 12 і 13.

11. Доповніть таблицю трьома рядками з новими містами і відповідними даними.

Перевірте правильність формул у стовпці і рядку Всього. Відредагуйте формули, якщо треба. Який сумарний прогноз продажу в гривнях тепер (введіть потрібні формули)?

12. Упорядкуйте рядки в алфавітному порядку назв міст (аркуш 2).

Спочатку виокремте лише рядки з даними. Дані / Сортувати.

13. Скопіюйте таблицю з аркуша 2 на аркуші 3 і 4.

14. Перейдіть на аркуш 3 і перейменуйте його на Фільтри.

Скористайтесь контекстним меню закладки аркуша 3.

15. Застосуйте до таблиці автофільтр, щоб вивести рядки з назвами філіалів, які в лютому мали обсяги продажів понад 500 000 чи інший (придумайте самостійно).

Змініть дані в таблиці, якщо вони не задовольняють умові пошуку. Скопіюйте результат пошуку під основну таблицю.

16. Скасуйте попередній фільтр і виведіть рядки з назвами філіалів, які у березні мали обсяги продажу більші, ніж 200000, і менші, ніж 600 000.

Скопіюйте результат пошуку під основну таблицю.

17. Які філіали мали обсяги продажу в січні більші, ніж 700 000, а в лютому більші, ніж 800 000?

Команду Автофільтр застосуйте двічі. Перенесіть утворену таблицю під основну.

18. Таблицю на аркуші 4 доопрацюйте так.

1) Числа відобразіть у грошовому форматі з наявністю назви грошової одиниці. Для цього виберіть усі числові дані і задайте потрібний формат.

2) Доповніть таблицю стовпцем із номерами телефонів підприємств. Номери введіть як семизначні числа і задайте їм формат користувача ##0-00-00.

3) Доповніть таблицю стовпцем з датами подання філіалами даних і задайте датам формат зі списку форматів дат або формат користувача ДД.ММ.ГГГГ. Застосуйте автопідбір ширини стовпців, щоб дані розташувати якнайкраще.

19. Ознайомтесь із функціонуванням таблиці на аркуші 4 у режимі форми.

1) У MS Excel 2003 переконайтесь, що на закладці Обчислення задано параметр книги: Допускати назви діапазонів. Виберіть дані разом із заголовками стовпців і виконайте команду Дані / Форма... У MS Excel 2007-2013 вставте спочатку команду Форма на панель швидкого доступу.

2) Погортайте сторінки форми вперед і назад.

3) Створіть ще один запис з інформацією про філію у Броварах (скористайтесь кнопкою Створити і натискайте на клавішу Tab для переходу на наступне поле введення даних).

4) Виконайте пошук номера телефону одеської чи іншої філії, перейшовши в режим введення умов (кнопка УМОВИ). Введіть назву міста і виконайте команду Знайти.

5) Погортайте сторінки-форми для міст, назви яких починаються буквою К (умова на назву міста: К*).

20. Розв'яжіть на аркуші 5 задачу 2 «Діяльність підприємства в Європі» із застосуванням технології перевірки даних.

Поля (стовпці) таблиці такі: Країна, Місто, Січень, Лютий, Березень, Всього. Для введення назв місяців у верхньому рядку створіть і застосуйте випадаючий список з елементами Січень;Лютий; Березень. Підприємство має філіали у 16-20 містах у чотирьох країнах Європи: Україна, Польща, Італія, Франція чи інших. Назви країн (у першому стовпці) мають чергуватися на етапі введення даних. Числові дані введіть довільні, але спочатку застосуйте технологію перевірки даних до всього діапазону із грошовими сумами, вважаючи, що всі дані мають бути цілими числами в межах від 40 000 до 6000000 грн. Передбачте повідомлення про помилку. Лише тепер починайте вводити дані. Уведіть формулу в поле Всього для обчислення сум обсягів продажів у філіалах за три місяці.

21. Упорядкуйте (погрупуйте) дані по полю Країна.

22. Скопіюйте таблицю на аркуші 6, 7 і 8.

23. На шостому аркуші підведіть підсумки діяльності філіалів у кожній країні за таким критерієм підсумовування: сума обсягів продажів за три місяці.

Виокремте таблицю з назвами полів і застосуйте до неї команду Дані / Підсумки. У вікні, що відкриється, заповніть три поля: 1) при кожній зміні — Країна; 2) операція — Сума; 3) додати підсумки по полю — Всього. Натисніть на кнопку ОК.

24. На сьомому аркуші створіть підсумок для визначення у кожній країні філіалу (тобто міста), де обсяг продажів був найбільший у березні.

Тут слід застосувати операцію підсумовування — Максимум.

25. У якій країні середнє значення продажів по полю Всього максимальне?

Дослідження виконайте на восьмому аркуші.

26. Заховайте всі проміжні результати, тобто залишіть на екрані лише рядки з підсумками.

У вікні ліворуч є структура рівнів підсумків. Поекспериментуйте з кнопками Показати деталі (+) і Заховати деталі (-). Заховайте деталі. Клацніть на всіх кнопках зі знаком мінус або один раз на кнопці з номером рівня підсумків, яка є вверху.

27. Збережіть книжку у файлі з назвою «Моє підприємство».

28. Продемонструйте вісім аркушів викладачеві і закінчіть роботу.

 

Контрольні запитання

1. Яке значення функції МIN (6; 8; 2+3)?

2. Яке значення функції SUM(5 2; 13)?

3. Які ви знаєте категорії стандартних функцій?

4. Як клітинці надати ім'я (назву)?

5. У чому суть технології перевірки даних?

6. Які є види фільтрів в ЕТ?

7. Яке значення функції МIN 15; 20; МАХ(1; 3; 5))?

8. Опишіть пріоритети виконання операцій у виразах.

9. Яке значення функції SUM (12; МАХ(8; 12; 20))?

10. Як застосовують команду Підсумки даних?

11. Як скопіювати формулу з деякої клітинки у рядок?

12. Як задати режим відображення формул у таблиці?

13. Яке призначення приміток і як їх вставляти?

14. Як виконати пошук потрібних даних у таблиці?

15. Які математичні функції є в ЕТ?

16. Що означає маска пошуку "*ка"?

17. Наведіть приклад даного, що задовольняє масці "??ля".

18. Наведіть приклади статистичних функцій.

19. Яке призначення кнопки Автосума?

20. Як забрати чи показати деталі у підсумковій таблиці?

21. Які логічні операції застосовують в автофільтрі?

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал