Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА: П’єси М.Старицького на історичні теми: традиції і новаторство


Група поділяється за списком (або за бажанням студентів) на 3 однакові за кількістю студентів підгрупи: кожна підгрупа працює над одним драматичним твором;

· „Богдан Хмельницький”;

· „Маруся Богуславка”;

· „Оборона Буші”.

План ідейно-художнього аналізу п’єс:

1. Історичні події, покладені в основу твору (якщо такі є). Фольклорна основа п’єси (якщо твір написаний на основі фольклорних творів).

2. Проблемно-тематичний комплекс твору, ідейне спрямування.

3. Система образів-персонажів.

4. Традиції попередників в освоєнні цієї теми.

5. Новаторство М.Старицького: у чому воно полягає?

 

Студенти повинні знати: специфіку індивідуального стилю М.Старицького, жанрово-стильові особливості його творів, оригінальність інтерпретації ним історичних постатей.

Студенти повинні вміти: аналізувати твори в єдності їх змісту й художньої форми.

Ключові слова: індивідуальна творча манера, реалізм, історична п’єса, психологізм, інтерпретація.

 

Література основна

1. Грицюта М.С. Селянство в українській дожовтневій літературі. – К., 1979. – С.49-74.

2. Зеров М. Українське письменство / М.Зеров. – К.: Основи, 2002. – 1301 с.

3. Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. / В.М.Івашків. – К.: Наукова думка, 1990. – 143 с.

4. Левчик Н. Михайло Старицький: багатогранність таланту / Н.Левчик // Дивослово. – 2005. – №12. – С.20-26.

5. Новиков А. Творчість Михайла Старицького в контексті літературно-мистецького процесу доби / А.Новиков // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 4. – С.49-54.

6. Тетеріна О. Інонаціональна література у творчості Михайла Старицького / Ольга Тетеріна // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 48-53.

7. Цибаньова-Стеценко О.С. Лаври і терни... Життєвий і творчий шлях Михайла Старицького. – К.: Укр. держ. центр культ. ініціатив, 1996. – 188 с.

Література додаткова

1. Фіголь О.О. Вальтерскоттівська концепція історизму в інтерпретації Михайла Старицького // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – К.: Акцент, 2007. – Вип. 26. – С.201-211.

2. Поліщук В.Т. Художня проза Михайла Старицького: Проблематика і особливості поетики романів і повістей письменника: моногр. / В.Поліщук. – Черкаси: Брама, 2003. – 376 с.

3. Вертій О. Народні джерела національної самобутності української літератури 70-90-х років ХІХ століття / О.Вертій. – Суми: Собор, 2005. – 448 с.

 


Практичне заняття № 2 (7)

ТЕМА: Драми М.П.Старицького “Не судилось” та М.Л.Кропивницького

Доки сонце зійде, роса очі виїсть”: порівняльний аспект

План

1. Історія створення драм М.Старицьким та М.Кропивницьким. Відгуки тогочасної критики про ці твори.

2. Проблема інтелігенції і народу у творах.

3. Пафос викриття “панського болота” в драмах М.Старицького та М.Кропивницького (М.Ляшенко та Б.Воронов, інші образи).

4. Образи Павла Чубаня та Володимира Горнова: спільне та відмінне в них.

5. Ідейно-естетичне значення п’єс “Не судилось” та “Доки сонце зійде, роса очі виїсть”.

 

Студенти повинні знати: визначальні явища і жанри української літератури 70-90 рр ХІХ ст., специфіку індивідуального стилю М.Старицького і М.Кропивницького, жанрово-стильові особливості їх п’єс.

Студенти повинні вміти: аналізувати твори в єдності їх змісту й художньої форми.

Ключові слова: індивідуальна творча манера, реалізм, п’єса, психологізм.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.