Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Модуль 1


Практичне заняття № 1

ТЕМА: Жанрово-стильові особливості повістей І.Нечуя-Левицького з життя селянства

План

1. Жанрово-тематична різноманітність прози І.С.Нечуя -Левицького.

2. Повість “Микола Джеря” як досягнення української аналітичної прози у зображенні кріпацтва та причин бунтарства.

3. Відображення рис національного менталітету в ситуації пореформеного села у повісті “Кайдашева сім’я”, засоби гумору в ній.

 

Студенти повинні знати: складові українського літературного процесу загалом і конкретно матеріал історії української літератури 70-90 рр ХІХ ст., визначальні явища і жанри цього періоду; специфіку індивідуального стилю І.Нечуя-Левицького, жанрово-стильові особливості його повістей.

Студенти повинні вміти: аналізувати твори в єдності їх змісту й художньої форми, володіти літературознавчою термінологією.

Ключові слова: індивідуальна творча манера, стиль, напрям, реалізм, повість.

 

Література основна

1. Амбицька А. Архетипи в художньому світі Івана Нечуя-Левицького / Анна Амбицька // Дивослово. – 2011. – № 9. – С. 53-57.

2. Грицюта М.С. Селянство в українській дожовтневій літературі. – К., 1979. – С.49-74.

3. Іванченко Р.Г. Іван Нечуй-Левицький: нарис життя і творчості / Р.Г.Іванченко. – К., 1980.

4. Панченко В. „Великий артист зору”: [І.Нечуй-Левицький] / В.Панченко // Бібліотечка „Дивослова”. – 2005. – № 1. – С.2-19.

5. Погребенник В. Іван Нечуй-Левицький. 1838-1918 / В.Погребенник // Українська мова та література. – 2004. – № 21-24. – С.17-29.

6. Приходько І. Українська ідея в творчості І.Нечуя-Левицького / І.Приходько. – Львів, 1998.

Література додаткова

1. Пода О. Історичний роман І.С.Нечуя-Левицького „Князь Єремія Вишневецький”: роздуми над рукописом / О.Пода // Слово і Час. – 2004. – № 10. – С.44-57.

2. Вертій О. Народні джерела національної самобутності української літератури 70-90-х років ХІХ століття / О.Вертій. – Суми: Собор, 2005. – 448 с.

3. Зарва В. Дискурс просвітництва в російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст. / В.Зарва. – К., 2005. – 304 с.

4. Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття: оповідання І. Нечуя-Левицького «Афонський пройдисвіт» у контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів / Фелікс Штейнбук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11; 2011. – № 4, № 7-8. – С. 96-104.

 


Практичне заняття № 2

ТЕМА: Особливості проблемно-тематичного комплексу повісті І.Нечуя-Левицького „Хмари”.

План

1. Місце повісті І.Нечуя-Левицького „Хмари” в українському літературному процесі
1870-1890 рр.

2. Особливості проблемно-тематичного комплексу твору. Система образів.

3. Художні засоби „Хмар” (щодо проблеми традиції і новаторства в українській літературі).

4. „Хмари” в сучасній оцінці.

 

Студенти повинні знати: специфіку індивідуального стилю І.Нечуя-Левицького, жанрово-стильові особливості його повістей.

Студенти повинні вміти: аналізувати твори в єдності їх змісту й художньої форми, володіти літературознавчою термінологією.

Ключові слова: індивідуальна творча манера, стиль, напрям, реалізм, повість, тенденційність.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.