Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розвиток української культури в другій половині ХХ ст.


 

Суспільно-економічні процеси другої половини 50 ― першої половини 60-х-років потребували вдосконалення народної освіти. У другій половині 50-х років почалася організація шкіл нового типу – шкіл-інтернатів. На середину 60-х у республіці їх налічували 533, де навчалося понад 200 тис. учнів. У квітні 1959 р. Верховна Рада УРСР ухвалила закон про народну освіту, що висунув принцип поєднання загальноосвітнього та політехнічного навчання. У великих містах ― Харкові, Донецьку, Одесі та інших ― кількість україномовних шкіл була зведена до одиниці. Викладання у вищих та середніх спеціальних закладах також велося переважно російською мовою.

Певні позитивні зміни сталися у розвитку української науки. У складі АН УРСР працювали 36 науково-дослідних інститутів і 19 інших установ. Чимало зроблено для розвитку ракетної техніки та космонавтики. У Харківському фізико-технічному інституті АН УРСР 1964р. споруджено один з найбільших у світі прискорювач електронів.

Після ХХ з'їзду оживились дослідження в галузі суспільних наук. Відкрився, хоч і не тривалий час, доступ до нових архівних матеріалів. Вийшли друком двотомна “Історія Української РСРˮ та “Історія української літературиˮ. З’явилися нові наукові журнали: “Економіка Радянської Україниˮ, “Народна творчість та етнографіяˮ, “Український історичний журналˮ... На початку 60-х років на догоду компартійним структурам було закрито Києво-Печерську лавру.

Неоднозначні процеси відбувались в українській літературі. В.Сосюра написав автобіографічну “Третю ротуˮ, поеми “Розстріляне безсмертяˮ та “Мазепаˮ. Творчим здобутком М.Стельмаха став роман “Хліб і сільˮ. Помітний слід в історії української літератури залишив роман Г.Тютюнника “Вирˮ. Плідно працювали у той період П.Тичина, М.Рильський, М.Бажан та ін. З'явилася нова генерація літераторів, серед котрих ― Є.Гуцало, І.Драч, Л.Костенко, Є.Сверстюк, В.Симоненко. Вони належали до плеяди шістдесятників ― людей нового політичного мислення, що дотримувались гуманістичних і демократичних поглядів, які не завжди відповідали компартійній ідеології. Тому їхні твори неодноразово зазнавали критики офіційної влади. Уже в 1963 р. ЦК КПУ на республіканській нараді творчої інтелігенції засудив “формалістичні викрутасиˮ І.Драча, Л.Костенко, М.Вінграновського та інших літераторів.

Суперечливо в ті роки розвивалось і мистецьке життя. У галузі музичного мистецтва в 50-х роках вийшло багато талановитих творів. Це третя симфонія Б.Лятошинського, опери Г.Майбороди і Ю.Мейтуса. В Україні діяло близько 70 фахових театрів. Кращі традиції театрального мистецтва продовжували О.Кусенко, П.Куманченко, Б.Ступка, Ф.Верещагін і представники старшого покоління ― А.Бучма, Н.Ужвій, Ю.Шумський. Водночас набувало популярності українське кіномистецтво. На українських кіностудіях знято стрічки “Третій ударˮ режисера І.Савченка, “Тіні забутих предківˮ С.Параджанова, “Сонˮ В.Денисенка тощо.Образотворче мистецтво було представлене творчістю М.Дерегуса,( Рис. 15 ) К.Трохименка, О.Шовкуненка, Т.Яблонської, а також молодих митців В.Бородая, К.Клокова, О.Лопухова та ін. Одночасно через несприйняття М.Хрущовим творчості художників-авангардистів в Україні постраждали (зокрема, за виготовлення в Київському університеті вітражу на шевченківську тематику) А.Горська, П.Заливаха, Г.Севрук.

Рис. 15. Т.Яблонська «Хліб».

Творчі обрії діячів культури України в цей період значно розширилися, але поступово цей процес уповільнився внаслідок антидемократичних тенденцій, завжди притаманних радянському компартійному керівництву.

У 70 – першій половині 80-х років культура України продовжувалась розвиватись в атмосфері постійного впливу Комуністичної партії на життя суспільства. Провідним науковим центром в Україні стала Академія наук УРСР на чолі з Б.Патоном. В Інституті математичної фізики АН УРСР діяла школа математичної фізики на чолі з М.Боголюбовим. Проте в розвитку точних наук існували нерозв’язні проблеми, насамперед з вини керівництва України, яке обмежувало обмін науковою інформацією.

В українській літературі тих років порушувалися теми революції та Великої Вітчизняної війни. З’являлися і неординарні твори. З-поміж них ― романи “Соборˮ, “Циклонˮ О.Гончара, “Дума про тебеˮ М.Стельмаха, проза Ю.Мушкетика, А.Дімарова, Л.Дмитренка, Є.Гуцала, поезії І.Драча, Б.Олійника, Д.Павличка. Знайшли своїх читачів і поезія В.Стуса, Л.Костенко, критичні праці І.Дзюби, І.Світличного, Є.Сверстюка. Зазвичай слово правди ставало причиною обструкції письменників офіційною владою. Санкції застосовувались до О.Гончара, І.Дзюби, О.Бердника.Виникли проблеми й у розвитку мистецтва. Суворо заборонялись вистави, котрі викривали недоліки існуючого ладу. Український театр дедалі більше втрачав національну особливість, з нього витіснялась українська мова. Лише Львівський театр ім. Марії Заньковецької був українським. Хоча все-таки уславили себе академічні театри ім. І.Франка у Києві, ім. Т.Шевченка у Харкові. Популярність українському театру принесли Д.Гнатюк, А.Соловяненко, Б.Ступка, А.Роговцева, В.Дольський та інші актори і співаки.

У 70-х роках схвалення глядачів здобули фільми вітчизняної кінематографії “В бій йдуть тільки “старикиˮ та “Ати-бати йшли солдатиˮ геніального режисера й актора Л.Бикова, “Тривожний місяць вересеньˮ Л.Осики, “Вавилон –ХХˮ І.Миколайчука.

Зміни в системі освіти посилили процес русифікації. Діяла інструкція Міністерства освіти УРСР про вивчення української мови учнями за згодою батьків. Зменшилась кількість україномовних шкіл (особливо в східних регіонах). Ідеологізація та русифікація у 70 – 80-х роках негативно вплинула на розвиток культури України. Незважаючи на певні успіхи і досягнення, українська культура зазнавала застою, як і все радянське суспільство.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал