Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА: Будова і топографія сечоводів та сечового міхура.
ЗАНЯТТЯ 13

Актуальність теми: Знання анатомії сечових органів дає можливість в подальшому вивчати патогенез захворювань цих органів, розробляти методи профілактики та необхідні методи лікування.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову і топографічні частини сечоводів;

б) будову стінки сечоводів;

в) вигини і звуження сечоводів;

г) анатомічну будову, топографію і відношення до очеревини сечового міхура;

д) будову стінки сечового міхура;

е) рентгенанатомію сечоводів і сечового міхура;

ж) розвиток сечоводів і сечового міхура, аномалії розвитку.

 

ВМІТИ:

а) показати відділи і звуження сечоводів, частини сечового міхура;

б) показати слизову оболонку сечового міхура.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть :

а) анатомічну будову і топографію сечоводів;

б) будову стінки сечоводів;

в) анатомічну будову і топографію сечового міхура;

г) будову стінки сечового міхура;

д) рентгенанатомію сечоводів і сечового міхура;

е) розвиток сечоводів і сечового міхура.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова сечоводів, їх топографічні частини.

2. Будова стінки сечоводів, відношення до очеревини.

3. Особливості будова слизової і м'язової оболонок сечоводів.

4. Вигини і звуження сечоводів, практичне значення.

5. Анатомічна будова сечового міхура.

6. Топографія (скелето-, син- і голотопія) сечового міхура.

7. Будова стінки сечового міхура.

8. Особливості будови слизової оболонки і підслизової основи сечового міхура.

9. Трикутник сечового міхура, його межі.

10. Особливості будови м'язової оболонки сечового міхура.

11. Відношення сечового міхура до очеревини.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію; будову сечоводів і сечового міхура. На живому демонструють проекцію сечоводів і сечового міхура.на черевну порожнину. Викладач консультує студентів по темі заняття, . В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань

1. Яким номером на малюнку позначено ostium ureteris?

 

 

A. 20

B. 11

C. 15

D.5

E. 6

 

 

2. Яким номером на малюнку позначено trigonum vesicae?

 

 

A. 4

B. 6

C. 7

D.10

E. 15

 

3. Яким номером на малюнку позначено plica interureterica?

A. 21

B. 3

C. 12D.6

E. 20

 

3. Яким номером на малюнку позначено ureter?

 

A. 23

B. 9

C. 12

D.1

E. 24

5. Яким номером на малюнку позначено plica umbilicalis mediana?

 

A. 13

B. 9

C. 12

D. 21

E. 24

6. Яким номером на малюнку позначено tunica muscularis vesica urinaria?

A. 1

B. 23

C. 3

D.4

E. 19

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено vesica urinaria?

 

A. 36

B. 14

C. 7

D.13

E. 26

 

8. Яким номером на малюнку позначено tunica mucosa vesica urinaria?

 

A. 3

B. 21

C. 12

D.6

E. 20

9. Яким номером на малюнку позначено tella submucosa?

A. 2

B. 1

C. 3

D.21

E. 19

 

10. Яким номером на малюнку позначено ureter?

 

A. 8

B. 2

C.18

D. 9

E. 3

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Сечо-кам’яна хвороба ускладнилася виходом камінця з нирки. На якому рівні

сечовода, вірогідніше всього, він може зупинитися?

A. На межі черевної та тазової частин

B. В лоханці

C. В середній черевній частині

D. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

E. На 5 см вище тазової частини

 

2. Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність

перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним

разом з нею?

A. Сечовід

B. Маткова труба

C. Кругла зв’язка матки

D. Внутрішня клубова вена

E. Сечівник

 

3. Під час тяжких пологів відбувся розрив лобкового сімфіза. Який орган вірогідно може бути травмований ?

A. Сечовий міхур

B. Пряма кишка

C. Яєчники

D. Маткові трубиE. Матка

 

4. Хворого 65 років прооперовано з приводу пухлини сечоводу. Під час операції виявлено, що пухлина проросла до брижі тонкої кишки. Який відділ сечових шляхів уражений пухлиною?

A. pars abdominalis

B. pars pelvica

C. pars intramuralis

D. pelvis renalis

E. calices renalis

 

5. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено?

A. Ureter

B. Pelvis renalis

C. Uretra

D. Vesica urinaria

E. Ren

 

6. Верхівку сечового міхура з҆ єднує з пупком:

A. lig. medianum

B. lig. puboprostaticum

C. lig. pubovesicale

D. plica interureterica

E. plica umbilicale medialis

 

7. Сечоводи розміщуються відносно очеревини:

A. ретроперитонеально

B. мезоперитонеально

C. інтраперитонеально

D. екстраперитонеально

E. -------------------------------

 

8. Стінка сечоводу складається з таких оболонок:

A. tunica mucosa, tunica muscularis, tunica adventitia

B. tunica mucosa, tela submucosa, tunica muscularis

C. tunica muscularis, tunica adventitia, tunica albuginea

D. tunica adventitia, tunica muscularis, tunica albuginea

E. tunica mucosa, tela submucosa, tunica muscularis, tunica adventitia

 

9. Скільки звужень мають сечоводи?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

E. немає жодного

 

10. Скільки шарів містить м’язева оболонка сечового міхура?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

E. 1

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал