Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задачі і вправи. 1. Випишіть всі типи гамет, які утворює особина АаввСсКкРР.
1. Випишіть всі типи гамет, які утворює особина АаввСсКкРР.

2. Проведено гексагібридне схрещування. Визначити число класів по генотипу і фенотипу в F2.

3. Гетерозигота AaBbCcDd схрещена з гомозиготним рецесивом. Визначити: а) число класів в отриманому потомстві по генотипу; б) яка частина нащадків має всі чотири домінантних гени; в) яка частина нащадків має всі чотири рецесивних гени.

4. Рослина, що має генотип ААсс запилюється пилком рослини з генотипом ааСс. Напишіть генотипи ядер восьмиядерного зародкового мішка після запліднення.

5. Від здорових батьків народилася дитина — глухонімий альбінос. Напишіть генотипи батьків і дитини.

6. При яких генотипах батьків буде спостерігатись однаковість гібридів першого покоління:

а) АаВb × АаВb;

б) АаВВ × АаВВ;

в) ААВВ × ааbb;

г) АаВb × ааbb;

д) ааbb × Ааbb?

7. У пшениці безостість А домінує над остистістю а, а червоне забарвлення колоса В над білим забарвленням b. Рослини безостого червоноколосого сорту при схрещуванні з рослинами остистого білоколосого сорту дають 1/4 безостих червоноколосих, 1/4 безостих білоколосих, 1/4 остистих червоноколосих і 1/4 остистих білоколосих рослин. Визначити генотипи батьків.

8. У дрозофіли сіре забарвлення тіла і нормальні крила визначаються домінантними генами В і V, а чорне забарвлення тіла і зародкові крила залежать від рецесивних генів b і v. При схрещуванні двох чорних мух із нормальними крилами всі нащадки мали чорне тіло, але 3/4 були з довгими, а 1/4 із зародковими крилами. Визначити генотип батьків.

9. У людини карий колір очей К домінує над блакитним к, а здатність краще володіти правою рукою Р над ліворукістю р. Кароока правша вийшла заміж за блакитноокого лівшу. У них народилося дві дитини: один блакитноокий правша, інший блакитноокий лівша. Визначити генотип матері.

10. У дурману пурпурне забарвлення квіток (Р) домінує над білим (р), а колючі насінні коробочки (S) — над гладкими (s). Пурпурноквіткова гладка рослина, схрещена з білоквітковою колючою, дала 320 пурпурноквіткових колючих і 312 пурпурноквіткових гладких. Які будуть фенотипи і генотипи потомків, одержаних від схрещування цих двох типів F1 між собою?

11. У сім’ї, де батьки добре чули і мали один гладке волосся, а другий кучеряве, народилася глуха дитина з гладким волоссям. Їхня друга дитина добре чула і мала кучеряве волосся. Яка вірогідність дальшої появи глухих дітей з кучерявим волоссям в сім’ї, якщо відомо, що ген кучерявого волосся домінує над гладким, глухота — ознака рецесивна, і обидві пари генів знаходяться в різних хромосомах?

12. Відомо, що ген карих очей (В) домінує над геном блакитних очей (b). Рудий колір волосся (r) рецесивний щодо гена (R) нерудого волосся. Чоловік з генотипом Вbrr одружується з жінкою, яка має генотип bbRr. Яка ймовірність народження дитини з генотипом ВbRr?13. У морських свинок чорний колір шерсті домінує над білим, а скуйовджена шерсть над гладенькою. Гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Чорну з скуйовдженою шерстю морську свинку схрестили з білою, що теж мала скуйовджену шерсть. В потомстві отримали 13 чорних скуйовджених, 16 білих скуйовджених, 6 чорних гладеньких і 5 білих гладеньких тварин. Визначте генотипи батьків і перевірте вашу гіпотезу методом χ2.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал