Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
ЗВІТ

До практичної роботи

„Пожежна безпека”

студента _____групи ___________________________факультету (інституту)

_____________________________________

прізвище, ім’я та по батькові

 

Тест (варіант № ______)

 

1)

2)

3)

4)

5)

Завдання № 2.1.

Класи гасіння пожеж:

 

Пожежний інвентар:

 

 

Пожежний інструмент:

 

 

Пожежна сигналізація:

 

 

Пожежні сповіщувачі:

 

Завдання № 2.2.Ситуаційна задача та її розв’язання:

(варіант № ______)

 

Завдання 2.3.

Таблиця 1.

Види вогнегасників Послідовність приведення в дію Вогнегасна дія
Порошковий 1.  
  2.  
  3.  
  4.  
Вуглекислотний 1.  
  2.  
  3.  

Завдання № 3.1.

Інформаційне повідомлення:

 

Завдання № 3.2.

Зразки знаків пожежної безпеки: (по одному з кожної групи знаків).

Таблиця 2.

Група знаків Зображення Значення Місце розташування, рекомендації по використанню
       
       
       
       

Загальна оцінка ____________

 

 

Практична робота № 3

„Пожежна безпека”

Мета: ознайомитися з алгоритмами дій під час пожежі, способами і засобами гасіння пожеж. Сформувати вміння та навички поведінки під час пожеж.

Ключові поняття: пожежа, засоби пожежогасіння, пожежна сигналізація, пожежні сповіщувачі, знаки та кольори пожежної безпеки, протипожежна водопровідна система.

План

І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень з теми заняття.

1. Небезпека пожежі. Дії під час пожежі.

2. Оповіщення про пожежу.

3. Способи і засоби гасіння пожеж.

3.1. Первинні засоби пожежогасіння та їх розміщення.

3.2. Вогнегасники, їх види, вогнегасна дія.

ІІ. Практична частина:

1. Виконання тестових завдань.

2. Виконання практичних завдань.

2.1. Записати визначення понять: класи гасіння пожеж, пожежний інвентар та інструмент, пожежна сигналізація, пожежні сповіщувачі (види).

2.2. Розв’язати ситуаційну задачу, яка передбачає аналіз, опис дій під час пожежі.

2.3. Розглянути вогнегасники, які знаходяться в лабораторії безпеки життєдіяльності.Установити послідовність дій приведення в робочий стан порошкового та вуглекислотного вогнегасників, з’ясувати їх вогнегасну дію, зробити записи у вигляді таблиці 1.3. Перевірка завдань для самостійної роботи:

3.1. Інформаційне повідомлення про виникнення пожеж на території Житомирської області, м. Житомира (статистичні дані за тиждень, місяць).

3.2. Підготувати зразки основних видів знаків пожежної безпеки (по одному з кожної групи). Результати оформити у вигляді таблиці 2.

ІІІ. Змістово-теоретичні узагальнення, планування, контроль та оцінка.

Звіт про виконану роботу подається викладачеві згідно схеми 1.

Рекомендована література

1. Бедрій Я. І. Охорона праці [навч. посібник] / Я. І. Бедрій. –Л. : ЦУЛ, 2002. – 322 с.

2. Закон України “Про пожежну безпеку”.

3. Охорона праці: лабораторний практикум: [навч. посібник] / М. П. Купчик [та ін.]: Український держ. ун.-т харчових технологій. ‑ К.: Основа,1998. – 224 с.

4. Правила пожежної безпеки в Україні. «Укрбудінформ». ‑ К., 1996.

5. Яким Р. С. Безпека життєдіяльності: [навч. посібник] / Р. С. Яким. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. ‑ 304 с.

Типові питання тестового контролю

1. Основні поняття: пожежа, засоби пожежогасіння, пожежна сигналізація, пожежні сповіщувачі, знаки та кольори пожежної безпеки, протипожежна водопровідна система.

2. Небезпека пожежі.

3. Небезпечні фактори пожежі.

4. Ознаки появи пожежі.

5. Способи та засоби припинення горіння.

6. Алгоритми поведінки людини під час пожежі.

7. Технічні засоби оповіщення про пожежу.

8. Класи гасіння пожеж.

9. Вогнегасники: види, порядок приведення в дію, застосування.

10. У чому полягає вогнегасна дія порошкового та вуглекислотного вогнегасників?11. Застосування протипожежної водопровідної системи.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал