Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Марки та характеристики ПМ
Основні характеристики постійних магнітів:

1. Індукція магнітного насичення Вs (векторна величина, що є силовою характеристикою магнітного поля “Сила магніту”) і відповідна напруженість Нs;

2. Залишкова індукція Вr (намагніченість, яку має феромагнітний матеріал при напруженості зовнішнього магнітного поля, рівної нулю. Визначає, наскільки сильне магнітне поле (щільність потоку) може виробляти магніт);

3. Коерцетивна сила за індукцією НсВс) і за намагніченістю Нсм (намагніченість М = 0) (характеризує опірність магніту до розмагнічування. Це величина зовнішнього магнітного поля, необхідного для повного розмагнічування магніту, намагніченого до стану насичення);

4. Магнітна енергія (BH) (визначає, наскільки сильним є магніт);

5. Температурний коефіцієнт залишкової магнітної індукції (Tc of Br) (визначає, наскільки сильно магнітна індукція змінюється від температури);

6. Максимальна робоча температура (Tmax) (визначає межу температури, при якій магніт тимчасово втрачає частину своїх магнітних властивостей. При зниженні температури магніт повністю відновлює всі магнітні властивості );

7. Температура Кюрі (Tcur) (визначає межу температури, при якій магніт повністю розмагнічується. При зниженні температури магніт не відновлюватиме магнітні властивості);

8. Магнітна проникність магніту для довільно заданої точки гістерезисної кривої (відношення індукції в заданій точці х до напруженості – рис.1.)

9. Коефіцієнт повернення r (відновна проникність на частковому циклі петлі гістерезису ):

де b – кут між прямою повернення кL і віссю абсцис. Для кожної точки r різне, але для деякої точки .

10. Максимально питома магнітна енергія (Дж/м3)

яку часто замінюють енергетичним добутком

(НВ)max=BdHd.

11. Коефіцієнт форми кривої розмагнічування (коефіцієнт випуклості)

що є мірою наближення кривої розмагнічування до прямокутної (більшість g відповідають кращому магнітному матеріалу в сенсі забезпечення високою питомою магнітною енергією

g = 0,3 ¸0,75.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал