Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Взаємозв’язок педагогіки та інших наук про людину.
Предмет педагогіки. Педагогіка як система педагогічних наук. Взаємозв’язок педагогіки та інших наук про людину. Роль Я.А.Коменського у становленні педагогіки як науки.

Педагогіка - наука про виховання людини. Педагогіка - сукупність теоретичних і практичних наук, які вивчають процеси виховання і розвитку особи дитини У поглядах учених на педагогіку затвердилися три точки дебатів:1) педагогіка - міждисциплінарна область людського знання. Такий похід фактично заперечує педагогіку як самостійну теоретичну науку; 2) педагогіка - прикладна дисципліна, функція якої полягає в опосередкованому використанні знань, запозичених з інших наук (психології, природознавства, соціології і ін.) і адаптованих до рішення завдань, що виникають у сфері освіти або виховання; 3) педагогіка - це відносно самостійна дисципліна, що має свій об'єкт і предмет вивчення.

Предмет педагогіки - це освіта як реальний цілісний педагогічний процес, цілеспрямовано організовуваний в спеціальних соціальних інститутах (сім'ї, освітніх і культурно-виховних установ).

Об'єктом педагогіки виступають явища дійсності, які обумовлюють розвиток людського індивіда в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства.

Педагогіка як система педагогічних наук.

Педагогіка, пройшовши тривалий шлях розвитку, накопичивши інформацію перетворилася на розгалужену систему педагогічних наук. Базовою науковою дисципліною, що вивчає загальні закономірності виховання людини, розробляючої основи учбово-виховного процесу у виховних установах всіх типів, є загальна педагогіка. Традиційно загальна педагогіка містить чотири великі розділи: а) загальні основи педагогіки; 6) теорія навчання (дидактика); в) теорія виховання; г) управління освітніми системами.

Фундамент педагогіки - філософія,, яка спеціально займається проблемами виховання. Філософія виховання - це область знань, яка використовує у виховній практиці ідеї різних філософських систем. Одне із завдань філософії виховання, як її визначає англійський філософ А.Брент, полягає в тому, щоб визначити критерій і розробити принципи, що дозволяють виявити суть предмету і методів виховання.

Історія - розуміючи минуле - заглядаємо в майбутнє

У підсистемі соціальній педагогіці виділяють такі галузі, як сімейна педагогіка, перевиховання правопорушників і ін.

Взаємозв’язок педагогіки та інших наук про людину.

Філософські учення є методичною основою педагогіки, сприяє осмисленню цілей виховання і освіти. У філософії і педагогіки є ряд питань і проблем, зокрема: проблеми мети виховання; проблеми формування світогляду; взаємозв'язок колективу і особи; гносеологічні проблеми, пов'язані з розвитком теорії пізнання.Етика і естетика допомагають рішенню педагогічних задач етичного, естетичного виховання, формування наукового світогляду.Соціологією, що досліджує основні тенденції розвитку тих або інших груп і верств населення, закономірності соціалізації, вплив соціального середовища на людину, його положення в суспільстві, виховання особи в різних соціальних інститутах. Економікою, зокрема з такою її областю, як економіка освіти. Біологічними науками. Вони є природничо-науковою базою педагогіки і психології. Психологічниминауками, що вивчають закономірності розвитку психіки людини. Етнографія і фольклоризм. Вивчення народних традицій, обрядів і звичаїв різних народів, пам'ятників народного епосу служить основою для формування особливої галузі педагогіки - народної педагогіки. Політологієюобумовлена тим, що освітня політика завжди була віддзеркаленням ідеологією пануючих парною і класів.

Основоположником сучасної наукової педагогіки вважається видатний чеський педагог Я. А. Коменський. Він першим у світі теоретично обґрунтував весь комплекс основних питань, які в сукупності визначають педагогіку як науку, зібравши і переробивши у своїх творах весь досвід попереднього розвитку теорії і практики навчання і виховання підростаючого покоління.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал