Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


індивідуальна робота 2
модуль 2 (Теми 6 - 10)

 

Індивідуальна робота № 2 передбачає відповідь на теоретичні питання, а також розв’язання задач за наступними темами курсу “Міжнародна економіка”, а саме:

“Міжнародний ринок інвестицій та кредиту”

“Міжнародна трудова міграція”

“Валютний ринок і світова валютна система”

“Міжнародні розрахунки і платіжний баланс”

“Інтеграційні процеси економіки”

 

Теоретичні питання

  1. Складіть порівняльну таблицю прямих та портфельних інвестицій.
  2. Охарактеризуйте основні форми міжнародного капіталу.
  3. Розкрийте основні причини міграції робочої сили. Дайте визначення таких понять як: імміграція, еміграція, міграційне сальдо. Які особливості сучасного світового ринку праці?
  4. Дайте визначення і розгорнуте пояснення наступним поняттям: валюта, валютний курс, валютний ринок, користування валюти, світовий валютний ринок, девальвація, ревальвація, крос-курс, реальний і номінальний валютний курс.
  5. Що таке платіжний баланс, яку він має структуру?
  6. Які операції країн призводять до збільшення валюти на національному валютному ринку? Як вони відображаються у платіжному балансі?
  7. Які операції країн призводять до зменшення валюти на національному валютному ринку? Як вони відображаються у платіжному балансі?
  8. Що таке офіційні валютні резерви, навіщо вони потрібні країні?

 

  1. Практичні завдання.

 

9.1. Країна А володіє (р – млрд..капіталу), а країна В (р+5 – млрд..капіталу). В країнах встановились ставки відсоток відповідно на рівні (р+10%) та (р+6%). Встановіть в якому напрямку буде рухатись капітал після зняття обмежень. Використовуючи графічну модель, покажіть і розрахуйте економічні ефекти від міграції капіталу, якщо обсяг експорту капіталу дорівнює (0,8*р – млрд.. капіталу). Рівноважна ставка відсотку встановилась на рівні (р+8%).

9.2. В результаті вільної міграції робочої сили між країнами, ставка заробітної плати в країні А зменшилась (р+10$ за годину) до (р+5$ за годину). В країні В зросла (р+6$ за годину) до (р+9$ за годину). Обсяг міграції (р*100, тисяч чоловік). Фонд робочого часу у кожній країні складає (р*100, годин на рік). З’ясуйте напрямки міграції, визначить наслідки міграції робочої сили для обох країн та побудуйте графічну модель.

9.3. Ринок праці в країнах А і В характеризується наступними даними. Функція попиту на працю в країні А має вигляд D=100-5*W, а функція пропозиції праці S=60+3*W, де W-реальна зарплата за годину. В країні В відповідні функції мають вигляд: D=120-3*W , S=40+0,5*W.

Визначте:

а) Який обсяг зайнятості (млн..чол.) та рівноважний рівень зарплати ($ за годину) в обох країнах?б) Який потенціальний напрямок міграції робочої сили?

в) Припустимо, що в обох країнах зняті всі обмеження на еміграцію на імміграцію, та в результаті переміщення робочої сили в країні еміграції рівноважна погодинна зарплата на 1$. Який обсяг еміграції цієї країни?

9.4. Визначте обмінний курс, який забезпечить паритет купівельної спроможності валют, якщо у США споживчій кошик коштує 40*(курс долара на момент виконання індивідуальної роботи), а у Франції 36*(курс євро на момент виконання індивідуальної роботи).

9.5. Турист із США має намір провезти відпустку в Великобританії обмінний курс 1 фунт стерлінгів – 1,6 долара забезпечує паритет купівельної спроможності валют. Як можуть змінитися наміри туриста, якщо обмінний курс зміниться до рівня 1 долар=0,5 фунта стерлінгів.

9.6. При системі валютного стандарту долар США має фіксований золотий вміст при ціні 27 доларів за унцію. Британський фунт має фіксований золотий вміст при ціні 3,5 фунта за унцію. Який обмінний курс забезпечить паритет купівельної спроможності валют? Де б ви купували золото, якщо маєте 1000фунтів при обмінному курсі 6,8 доларів за один фунт? Підрахуйте свій виграш.

9.7. За наведеним алгоритмом розрахуйте вхідні дані вашого варіанта для розрахунків (р – ваш порядковий номер за журналом). Далі розрахуйте сальдо поточних операцій, сальдо операцій з капіталом, сальдо платіжного балансу країни. Визначте, як за підсумками року зміняться офіційні валютні резерви?

§ експортовано продукції – (20*р) млн.. $.

§ імпортовано продукції – (22*р) млн.. $.

§ витрати на туризм – (1,5*р) млн.. $.

§ Доходи від туризму – (1,5*р) млн.. $.

§ чисті факторні доходи із-за кордону – (0,7*р) млн.. $.

§ приплив капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій – (80*р)млн.. $.

§ приплив капіталу у вигляді портфельних інвестицій – (30*р)млн.$.

§ однобічні трансферти країни – (0,9*р) млн.. $.

§ відтік капіталу із країни – (110*р) млн.. $.

§


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал