Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Критерії та показники конкурентоспроможності турпродукту
Для оцінки конкурентоспроможності турпродукту важливо визначити перелік критеріїв та показників. Критерії конкурентоспроможності турпродукту включають конкурентоспроможність самого продукту і конкурентоспроможність пропозиції і надання продукту.

Перший критерій характеризують такі показники як асортимент, ціна і якість продукту.

Асортимент - це упорядкована за певними ознаками сукупність турпродуктів, тобто набір продуктів, їх видів і різновидів. У залежності від призначення в туризмі можна виділити 14 асортиментних різновидів тур продуктів, які пов'язані з маршрутно-ознайомлювальним, діловим, рекреаційним, клубним, конгресним, лікувальним, релігійним, аграрним, транзитним, спортивним, пізнавальним, шопінг-, хобі-і екотуризмом.

Номенклатура - це різноманітність тур продуктів, до складу яких включають послуги і товари з аналогічною назвою, що відрізняються один від одного різним ступенем призначення для задоволення однорідних потреб.

Не менше значення для оцінювання конкурентоспроможності має якість турпродукту. Якість турпродукту прийнято розглядати як його здатність задовольняти певнi очікувані потреби споживачів. Якість турпродукту передбачає не тільки комфортність і зручність розміщення, харчування та автотранспортного обслуговування, але і привабливість турресурсов, що позитивно впливають на психологічний стан туристів. Показники, які характеризують якість турпродукту включають якість послуг проживання, харчування, безпеки, якість транспортних і інформаційних послуг. Якість туристичних послуг в Україні забезпечується вимог діючих стандартів, але існуючі стандарти не в повній мірі забезпечують вимоги до високого рівня якості туристичних послуг і мають загальний характер.

До показників конкурентоспроможності продукту відносять і його ціну. Ціна турпродукту характеризує витрати споживачів на придбання туру і залежить від цін на транспортні послуги і відстанi до об'єкта тур призначення, категорійності та місцезнаходження готелю, обсягу продажу, валюти платежу, тривалості і характеру ділових відносин з клієнтами, іміджу фірми тощо. Вона повинна покривати витрати підприємства, забезпечувати необхідну прибуток і відповідати фінансовим можливостям подорожуючих.
Для порівняння цін турпродуктів фірм-конкурентів важливо забезпечити їх порiвняльнiсть за структурою, що вимагає введення поняття базової ціни турпродукта.

Базовою слід вважати ціну турпродукту з фіксованим набору послуг стандартної якості, що наведена у прайс-листі продавця, встановлено за участю або без участі посередника і включає вартість найнеобхідніших основних послуг: трансферу до туроб'єту, проживання, харчування та страхування.Критерій конкурентоспроможності пропозиції і надання продукту характеризують показники обслуговування, режим роботи туроб'єктом, середній час надання послуги, середа обслуговування, кваліфікація та вміння обслуговуючого персоналу. Форма обслуговування характеризує спосіб надання продукту споживача і більшою мірою зумовлює умови обслуговування і час, який витрачається на отримання продукту.

Форма обслуговування - це спосіб прийому замовлення на тур його надання споживачам. До одиничних показників, які характеризують форму обслуговування, відносять: наявність безпосереднього контакту під час обслуговування, економію часу клієнтів, економію ресурсів фірми.

Робочий час турпідприємств - це астрономічний і календарний час, під час якого пропонують послуги. Час надання послуги - це час від прийняття до виконання замовлення. Від часу здiйснення послуги у турпідприємствах (при оформленні документів, здiйснення розрахункiв по туру тощо), готелях (при реєстрації, поселеннi гостей), закладах ресторанного господарства, торгівлі (при розрахунку), щонайбiльше залежить задоволеннiсть споживача від здiйснення послуги.

Не менше значення в оцінюванні конкурентоспроможності турпродукту має середовище обслуговування, яке включає зовнішнє оформлення, стан утримання і обстановку турпідприємства і характеризується показниками, які оцінюють екстер'єр) оформлення фасаду, наявність вивіски, оформлення рекламних стендів) і інтер'єр підприємства (розмiр, обстановка, пiдтримання порядку i чистоти в приймальному залi i на робочому мiсцi обслуговуючого персоналу).Важливе значення для якісного задоволення попиту туристів має дотримання вимог до зовнішнього вигляду і кваліфікації персоналу. Не менше значення має і ставлення персоналу з клієнтами, їх професійні вміння та кваліфікація, манери поведінки, спосіб виконання операцій обслуговування.

Систему групових i одиничних показникiв конкурентоспроможностi турпродукту та їх вагомiсть, визначену на основi експертного опитування 50 респондентів-споживачів послуг турпідприємств, наведено на рис. 4.1.

 

           
     
 
   
 
     
 
   
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
   
 
 
   
 

 

 


Рис. 4.1. Система групових та одиничних показників конкурентоспроможності туристичного продукту та їх значущість [5]

В результаті ранжування респондентами групових показників конкурентоспроможності турпродуктів в порядку їх значущості при виборі та купівлі того чи іншого продукту було виявлено, що найбільшу значення для забезпечення конкурентоспроможності мають якість (коефіцієнт значущості 0,19), ціна (0,16) і асортимент турпродукту (0 ,14)

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал