Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Схема вивчення особистості учня і складання його психолого-педагогічної характеристики


1. Загальні відомості про учня. Прізвище, ім’я учня. Вік, клас. Склад родини, професія і освітній рівень батьків. Характеристика сімейного виховання. Стан здоров’я учня. Загальний фізичний розвиток.

2. Індивідуально-психологічні особливості учня. Переважаючий тип темпераменту, його прояв у різних сферах діяльності учня. Особливості характеру (яскраво виражені позитивні і негативні риси характеру, старанність у навчанні, ставлення до школи, інших людей, до праці, доручень, речей, до самого себе). Характеристика загальних і спеціальних здібностей учня.

3. Особливості емоційно - вольової сфери. Характер емоційної реакціїна педагогічні впливи, характер розвитку почуттів, уміння стримувати емоційні переживання та змінювати їх. Вольові особливості: цілеспрямованість, ініціатива, рішучість, самовладання.

4. Характеристика пізнавальної діяльності. Особливості сприймання, спостережливості, пам’яті. Характеристика уваги, уяви, мислення учня.

5. Спрямованість особистості. Домінуюча спрямованість особистості учня (особистісна, громадянська або ділова). Характеристика переважаючих інтересів учня. Погляди та переконання. Ідеали, ціннісні орієнтири і життєві плани.

6. Участь учня у різноманітних видах діяльності. Характеристика учня з точки зору успішності, дисципліни, громадської активності, участь у суспільно-корисній праці, заходах. Участь учня в інститутах позашкільного виховання (секції, гуртки, школи спортивного, художнього напряму, центри і т.д.). Наявність професійної спрямованості.

7. Характеристика рівня домагань учня ( занижений, адекватний, завищений). Співвідношення самооцінки та рівня домагань. Вимогливість до себе, ставлення до критичних зауважень учителів, товаришів.

8. Взаємини з однокласниками і вчителями. Соціальний статус учня у класі. Усвідомлення свого статусу. Авторитет учня у класі. Характер відносин з однокласниками. З ким дружить і чому. З ким конфліктує і з якої причини. Ставлення до девіантних форм поведінки.

9. Загальні психолого - педагогічні висновки. Рівень вихованості учня. Завдання класного керівника у виховній роботі з учнем. Пропозиції щодо змісту, форм і методів виховної роботи з учнем у класі і у сім’ї.

САМОАНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Педагогічна практика стала для мене __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Для мене стало відкриттям __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Моя самостійність виявилася в _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Найбільш цікавим було ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Я навчилася (вся) __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Мої пропозиції щодо організації і проведення практики

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.