Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація маркетингового дослідження


 

Український кондитерський ринок пройшов етап формування та активного розвитку і на даний момент знаходиться на стадії жорсткої конкурентної боротьби за клієнта.

 

На даний момент на ринку працює близько 800 компаній-виробників кондитерських виробів, прото близько 50% ринку належить трьом основним ігрокам. Це корпорації «Roshen», АВК та компанія КОНТІ.

 

Українськомо ринку в 2009 році були характерні наступні тенденції: зменшення обсягів виробництва на 7,5% в натуральному вираженні, поступове збільшення цін на всі види продукції впродовж року, збільшення споживчих переваг в бік більш дешевого цінового сегменту.

 

Не зважаючи на зниження виробництва в 2009 році, в 2010 році очікується пожвавлення виробництва та збільшення попиту, зокрема в середньому та нижньому цінових сегментах. Крім цього слід очікувати посилення конкуренції серед великих гравців та зменшення частки малих виробників на ринку. Цьому буде сприяти активна збутова та маркетингова політика великих виробників, тому дуже важливо обрати вірний напрямок дій.

 

Проте за випереджаючими особистими прогнозами дослідження можна зробити висновок, що майже кожна людина, починаючи з мінімально забезпеченої, споживає кондитерські вироби.

 

Для проведення дослідження необхідно розробити програму дослідження.

 

Програма дослідження – це документ, що розкриває досліджувану (проблемну) ситуацію і процедуру її вивчення, в якому містяться теоретико-методологічні передумови, гіпотези, основні завдання дослідження, методика і техніка збору і обробки інформації

 

Основні розділи, які повинна включати програма дослідження:

 

 

Методологічний розділ, який представляє собою формулювання досліджуваної проблеми та короткий попереднє її опис (аналіз), визначення основних цілей і завдань дослідження, а також опис робочих гіпотез і інтерпретацію основних понять;

 

 

Методичний розділ, в якому необхідно описати вибрані методи збору інформаціі, аргументовано обгрунтувати цей вибір, і крім того – визначитися з вибіркою та очікуваними результатами дослідження;

 

 

Робочий план проведення всіх дослідницьких заходів – етапи, терміни проведення. Сюди ж зазвичай включається і вартість дослідження, а також порядок фінансування.

 

Отже, мета дослідження полягає у тому, щоб покращити якості даної продукції, виявити недоліки товару та його збуту, а також переваги якості, сервісу та упаковки конкурентів, проаналізувати основний сегмент збуту продукції, визначити потреби споживачів.

 

Дане анкетування здійснюється для визначення головних проблем пов’язаних з якимись певними недоліками діяльності виробника чи якості продукції, а також визначення найбільшого сегменту споживачів з метою найголовнішого сконцентрування на ньому уваги.

 
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал