Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Програма дослідження


 

1.Проблема дослідження.

2.Мета та завдання дослідження.

3. Об’єкт і предмет дослідження.

4. Проведення дослідження

5. Результати та висновки дослідження.

Проблема дослідження: Дослідити, для яких цілей Громадяни України, переважно молодь, яка була опитана в ході опитування, використовує Інтернет, і чи це може впливати на формування громадської думки, як чином це переплітається, яким чином позасвідомо люди піддаються дії впливу інформаційного монстра Інтернет. Визначити степінь і частоту відвідування респондентів світової павутини. Зрозуміти загальне відношення. Зрозуміти з якою метою молодь найчастіше використовує Інтернет, так можна визначити типологічну структуру, інформаційні моделі сайтів, які відвідують громадяни, і визначити можливість впливу на формування громадської думки саме таким чином.

Інформація завжди впливала на оновлення життя, розвиток суспільства, у тому числі на політичне життя, обумовлюючи пошук нових підходів, рішень. Історії відомо немало ситуацій, коли під безпосереднім впливом поширеної ЗМІ інформації (дезінформації) владні структури, відповідальні посадові особи змінювали свою позицію, приймали серйозні політичні рішення. Але поширенішим і значущішим є їх опосередкований вплив на погляди, настрої, переконання широкого загалу громадян, на формування громадської думки. Сьогодні роль засобів масової інформації з кожним роком підвищується.

Підвищення впливу громадянського суспільства на соціальні відносини пов'язаний з демократизацією життя, підвищенням культурного та освітнього рівня населення, процесами глобалізації тощо. До громадянського суспільства в Україні можна віднести політичні партії, громадські організації, незалежні ЗМІ.

Основними каналами вияву громадської думки вважаються: референдум, опитування населення, збори, маніфестації, всенародні обговорення, але у той же час громадська думка сама формується під впливом багатьох факторів як стихійно (під час спілкування, освоєння індивідуального та колективного досвіду), так і цілеспрямовано, У сучасних суспільствах громадська думка зазнає інформаційно-психологічного впливу багатьох соціальних інститутів

Найбільшу роль у формуванні й поширенні громадської думки відіграють засоби масової інформації – сукупність сучасних каналів зв'язку (преса, телебачення, радіо мовлення, кіно, відео, Інтернет тощо), за допомогою яких поширюється різноманітна інформація у суспільстві. Формуючи громадську думку, засоби масової інформації, з одного боку, акумулюють досвід і волю мільйонів, а з іншого – впливають не тільки на свідомість, а й на вчинки, групові дії людей.

 

Поняття „маніпуляція” означає також специфічний вид психологічного впливу. В цьому значенні використовуються також поняття „маніпулятивний вплив”, „психологічні маніпуляції”, „маніпулювання громадською думкою”, „соціально-політичні маніпуляції особистістю”. Слід зазначити, що в умовах інформаційного суспільства різноманітні інформаційні технології є невід’ємною складовою частиною здійснення функцій управління суспільством

 

 

Мета: дослідити вплив Інтернет негативний чи то позитивний на формування громадської думки.

Предметом даного дослідження є дія Інтернету на громадську думку, її негативний або позитивний вплив.

Об’єкт: Об’єкт дослідження-це громадяни, які користуються та використовують Інтернет у повсякденному житті, навчанні, та інформаційних цілях.

Засоби масової інформації (ЗМІ)-преса, радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, рекламні щити і панелі, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку, всім цим засобам притаманні якості, що їх об'єднують — звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюдження інформації.

Преса- друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року.

Телебачення- загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом на далекі віддалі.

Інтернет- всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів.

Реклама- спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

Зовнішня реклама- реклама, розміщена на вулицях (щити, перетяжки тощо), на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина тощо), а також на транспорті

 


Анкета

Доброго «часу доби»! Шановний Респонденте!

 

Я представляю дослідницьку лабароторію АМУ, і хочу поставити вам декілька питань. Всі ваші відповіді будуть абсолютно конфіденційними і будуть використовуватись виключно в дослідницьких цілях. Це не займе більше 10 хвилин вашого часу. Чи можемо ми розпочати?

 

1) Як ви відноситесь до мережі Інтернет в загальному? Оцініть будь-ласка за десяти бальною шкалою де 1 це зовсім негативно а 10 це абсолютно позитивно, ви можете використати будь-яку оцінку від 1 від 10.

 

_________

 

2)Як часто ви відвідуєте мережу Інтернет? Оцініть будь-ласка за десяти бальною шкалою де 1 це дуже рідко а 10 це дуже часто, ви можете використати будь-яку оцінку від 1 від 10.

 

_________

 

3)Як часто ви відвідуєте мережу Інтернет для пошуку інформації Оцініть будь-ласка за десяти бальною шкалою де 1 це дуже рідко а 10 це дуже часто, ви можете використати будь-яку оцінку від 1 від 10.

 

_________

 

4) Як часто ви відвідуєте мережу Інтернет для пошуку з особистою метою а не для роботи? Оцініть будь-ласка за десяти бальною шкалою де 1 це дуже рідко а 10 це дуже часто, ви можете використати будь-яку оцінку від 1 від 10.

_________

 

5) Як часто ви відвідуєте мережу Інтернет для пошуку інформації для навчання чи роботи? Оцініть будь-ласка за десяти бальною шкалою де 1 це дуже рідко а 10 це дуже часто, ви можете використати будь-яку оцінку від 1 від 10.

 

_________

 

6) На скільки часто ви використовуєте Інтернет по зрівнянню з іншими засобами масової інформації(Преса, Радіо, Телебачення)? Оцініть будь-ласка за десяти бальною шкалою де 1 це дуже рідко а 10 це дуже часто, ви можете використати будь-яку оцінку від 1 від 10.

_________

 

 

7) Чи вбачаєте ви негативний вплив Інтернету на вас як громадянина України? Оцініть будь-ласка за десяти бальною шкалою де 1 так вбачаю, а 10 геть не вбачаю.

_________

 

8)Чи вважаєте ви, що Інтернет має вплив формування громадського обурення?

Оцініть будь-ласка за десяти бальною шкалою де 1 так вважаю, а 10 я та не вважаю.

_________

 

9) Підкажіть як би була можливість користування Інтернетом частіше ніж ви могли б, і дозволяв час. Ви проводили б його і Інтернеті чи можливо надали б перевагу іншим засобам ЗМІ. Розставте будь ласки від 1 до 4. Де 1 це низький пріоритет а 4 високий.

 

А) Радіо------------

Б)Телебачення---

В) Преса-----------

Г)Інтернет---------

 

10)Скільки повних років вам виповнилося?

_________

 

11) Яка ваша стать?

Чоловік / Жінка

_________

 

 © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.