Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 1. Формування громадської думки


Академія муніципально управління

Факультет Менеджменту

Курсова робота

 

Вплив інтернету на формування громадської

думки»

 

Підготував Плашенко І.М

Студент Групи СОЦ-31

Науковий керівник:

Ярослава Ніколаєнко

 

 

Київ 2013
Зміст

Вступ……………………………………………………………………3

Розділ 1.Формування громадської думки……………………………5

1.1 Сутність громадської думки………………………………………5

1.2 Система факторів формування громадської думки……………..8

1.3 Взаємодія засобів масової інформації та

громадської думки……………………………………………………13

1.4 Інтернет як технологія формування громадської думки………..

Розділ 2. Методологія.


Вступ

 

Гіпотеза дослідження:

Актуальність теми дослідження. Громадська думка є одним з найдавніших феноменів суспільного життя. За словами іспанського філософа X. Ортеги - і- Гасета (1883 - 1955), " закон громадської думки – це закон всесвітнього тяжіння у царині політичної історії". [17, c.127] Термін " громадська думка" вперше застосував у другій половині XII ст. англійський державний діяч лорд Д. Солсбері на означення моральної підтримки населенням країни дій парламенту. Поступово цей термін став загальноприйнятим.[12, c.118]

Громадська думка – специфічний вияв масової свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербальних) і характеризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів, актуальних проблем суспільного життя.

Постає громадська думка у двох вимірах:

- як оцінне судження – йдеться про те, що громадська думка завжди містить оцінку громадськістю конкретних проблем, явищ, процесів суспільного життя, ставлення до конкретних об'єктів дійсності. Тому вона є сукупним оцінним судженням певної групи людей щодо подій, явищ соціальної дійсності;

- як важлива соціальна інституція суспільства – у демократичному суспільстві вона є одним з елементів прийняття рішень на всіх рівнях управління (державному, регіональному, муніципальному тощо). Як і всі соціальні інституції, громадська думка перетворює невпорядковані, випадкові, стихійні соціальні взаємодії між населенням та політичними, управлінськими структурами на впорядковані, тривалі, контрольовані, тобто окультурює цю взаємодію, оснащує її механізмами та усталеними правилами. [30, c.64]

Створення певної громадської думки через засоби масової інформації, маніпулювання громадською свідомістю і вплив на неї дедалі частіше стає невід’ємною частиною життя демократичного суспільства.

В цих умовах стає необхідним визначити, яким саме є вплив засобів масової інформації на формування громадської думки.

Таким чином, практична необхідність проблем, винесених у заголовок курсової роботи зумовлюють актуальність теми дослідження, об’єкт і предмет дослідження, його завдання і мету.

Об’єктом дослідження курсової роботи є засоби масової комунікації і громадська думка в сучасному суспільстві.

Предмет дослідження – аналіз впливу засобів масової інформації на формування громадської думки.

Мета курсової роботи: характеристика методів дослідження впливу засобів масової комунікації на громадську думку.

Мета передбачає розв’язання наступних завдань:

1. Визначення специфікації поняття громадської думки в інформаційному просторі суспільства;

2. Аналіз сукупності факторів формування громадської думки;

3. Аналіз взаємодії засобів масової інформації з громадською думкою;

4. Характеристика особливостей засобів масової комунікації;

5. Визначення умов взаємодії засобів масової інформації і громадської думки в інформаційному просторі українського суспільства.

6. З’ясування ступеню соціально-психологічного впливу ЗМІ на масову свідомість.

Мета і завдання дослідження, логіка їх реалізації визначили структуру курсової роботи, що складається зі вступу, двох розділів, шести підрозділів, висновків та списку використаної літератури.

Практичне використання: Інформація отримана в процесі дослідження впливу Інтернет на формування громадської думки, дасть чітко зрозуміти яке місце саме Інтернет займає по зрівнянню з іншими ЗМІ, яка його популяризація між громадянами, а також рівень довіри громадян саме до джерел інформаційного характеру які мають місце на існування саме в Всесвітній павутині Інтернет.


Розділ 1. Формування громадської думки


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.