Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


П2.5. Управління внутрішніми нормативно-правовими актами


Внутрішні нормативно-правові акти опрацьовуються, затверджуються роботодавцем і спрямовуються на побудову чіткої системи управління охороною праці підприємства та створення безпечних і нешкідливих умов праці, що регламентується НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».

Визначається компетенція і порядок дій посадових осіб щодо:

- розробки внутрішніх нормативно-правових актів;

- поширення актів, збору та аналізу пропозицій і зауважень працівників стосовно ефективного їх впровадження;

- внесення змін.

П3. Завдання СУОП

П3.1. Планування та фінансування заходів з охорони праці.

Планування заходів з охорони праці передбачає складання перспективних, поточних, оперативних планів (див. п. 4.5).

Роботодавець забезпечує розробку, фінансування і реалізацію заходів, спрямованих на доведення умов безпеки праці до вимог, викладених у колективній угоді, але не нижчих за нормативні.

П3.2. Професійний добір

Визначається перелік професій працівників, що виконують важкі роботи, роботи зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також такі, де є потреба у професійному доборі.

Переліки вказаних професій наведено в «Положенні про медичний огляд працівників певних категорій», затвердженому наказом МОЗ України від 31.03.1994 № 45, «Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі», затвердженому наказом МОЗ України, Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 № 263/121, «Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», затвердженому наказом МОЗ України від 31.03.1994 № 46, «Переліку важких робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», затвердженому наказом МОЗ України від 29.12.1993 № 256.

П3.3. Навчання з питань охорони праці та інструктажі

Регламентується порядок дій, компетенція посадових осіб щодо організації і проведенні навчання, розробка та затвердження навчальних програм та інструкцій з охорони праці (див. розділ 5).

П3.4. Поточні перевірки, огляди окремих підрозділів і підприємства в цілому

Система контролю залежно від обсягів виробництва та чисельності працівників може передбачати адміністративно-громадський контроль (внутрішній аудит), оперативний контроль з боку керівників робіт та інших посадових осіб, контроль з боку служби охорони праці та з боку комісії з питань охорони праці підприємства (див. п.4.5.2).


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.