Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Аналіз банківської діяльності : навч
 

1. Аналіз банківської діяльності : навч. посіб. / ред. У. Я. Груздевич. – Андросова, О. Ф. Інвестиційні операції банків України з цінними паперами -2014 – С.76.

2. Банківський нагляд НБУ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm.

3. Банківські операції [: навч. посіб. / В. І. Капран, М. С. Кравченко, банківської діяльності. – 2004. – С. 211.

4. Берг. Д. Анализ ценных бумаг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://berg.com.ua/basic/analyzing-securities/.

5. Васильєва. Т. А. Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля.

6. Герасименко. О. М. Інформаційна безпека торговців цінними паперами.

7. Герасимович. А. М. Організація аналітичної роботи в банках [Електронний

8. Гончаренко. В. Визначення оптимальної структури портфеля цінних паперів комерційного банку - 2014 – С.224-240.

9. Господарський кодекс України : Кодекс господарський ВРУ від 20.09.2015р. № 436-IV // Голос України. – 2015. – 49-50.

10. Деривативи. Курс для начинающих: пер. с англ. / под ред. В. доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2010_2/Kovalenko.pdf.

11. Закон Укpаїни ”Пpо банки і банківську діяльність”/ Веpхов. Рада Укpаїни. — К.: Паpламент. вид-во, ред., від 12.08.2015

12. Закон Укpаїни про цінні папери та фондовий ринок, ред., від 20.09.2015.

13. Ионов. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 208с

14. Коваленко, Ю. М. Фінансові інструменти в сучасному вимірі [Електронний ресурс] / Ю. М. Коваленко. Національний університет ДПС України.

15. Коефіцієнт Шарпа. – Режим доступу: www.pifcapital.ru/ru/city/2_224.html.

16. Кущ. О. О. Організаційний механізм управління портфелем цінних паперів

17. Майкл Блумберг: історія мера і мільярдера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.biznes-pro.ua/index.php?page=9&id=1422.

18. Мендрул, О. Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами – 2014 С. 149.

19. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 [Електронний ресурс]. – навч. посіб / О. Г. Мендрул, І. А. Шевчук. – К.:КНЕУ, 2014. – С. 156.

20. Офіційний сайт ДКЦПФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua.

21. Паршиков, С. В. Секреты биржевой торговли - 2014 – С. 56.

22. Примостка. Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи Про банки та банківську діяльність : Закон України від 07.09.2015 № 2121- ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 8.

23. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон ВРУ від 26.10.2014, р. № 448/96-ВР // Голос України. – 2014. – № 221.

24. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними25. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова НБУ від 12.11.2015 № 368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01.

26. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова НБУ від 12.11.2015р. № 368 // Офіційний вісник України. – 2014. – №40. – ст. 1813.

27. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон ВРУ від 09.10.2015 р. № 710/97-ВР // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 5-6.

28. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон ВРУ від 20.09.2015, р.

29. Річний звіт «Приватбанк» Режим доступу: http://static.privatbank.ua/files/finance/2013_year.pdf

30. Система оцінки ризиків : Методичні вказівки з інспектування банків, затверджені НБУ від 15.03.2004 р. № 104 // Законодавчі і нормативні акти з

31. Служба финансовой информации Dow Jones [Електронний ресурс].

32. Соколовская. Н. Э. Оценка и анализ состояния активов кредитной организации [Текст] / Н. Э. Соколовская // Банковское дело. – 2014. – № 3 –С.56-61.

33. Старовойт-Білоник. К. Оптимізаційна модель «дохідність-ризик» у банку.

34. Стус. С. В. Вибір оптимальної форми випуску цінних паперів [Електронний

та моделі: Монографія / Л. О. Примостка; Мін-во освіти і науки, КНЕУ. – К.: КНЕУ, – 2014. – № 3-4. – С. 67-71.

35. CAPM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ru.wikipedia.org/wiki/CAPM.

36. Холодна. І. В. Формування оптимальної структури портфеля цінних паперів. КНЕУ, – 2014 – С. 112- 123.

37. Цивільний кодекс України : Кодекс цивільний ВРУ від 30.09.2015 р. № 435- IV // Голос України. – 2015. – 47-48.

38. http://www.bank.gov.ua

 

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал