Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Законодавчо-нормативна база
Модуль 5. Облік зобов’язань

Тема 7. Облік розрахунків за виплатами працівникам та соціального страхування

Законодавчо-нормативна база

1. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

3. Податковий кодекс України від 02.02.2010 р. № 2755-VІ.

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.03 р. № 1058 – ІV.

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105 – ХІV.

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533 – ІІІ.

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.01 р. № 2240 – ІІІ.

8. Інструкція про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затверджене наказом Мінстату України і Мінтрансу України від 07.08.96 р. № 228/253.

9. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. № 323.

10.Кодекс законів про працю України, затверджений Законом УРСР від від 10.12.71 р. № 322-VІІІ (зі змінами та доповненнями).

11.Конституція України, прийнята і Верховною Радою України від 28.06.96 р.

12.Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. №489.

13.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 299 (зі змінами та доповненнями).

14.Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями).

15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказомМіністерства фінансів України від 28.10.03 р. № 601.

16.Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.09 р. № 390.Завдання 1.Основним первинним документом для обліку праці та її оплати є Табель обліку робочого часу.

При виконанні завдання необхідно врахувати вимоги, передбачені Кодексом законів про працю в Україні.

Для прикладу візьмемо червеньпоточного року (умовно), на який припадає:

Ø один святковий день — 28 червня — День Конституції України;

Ø один неробочий день — 18 червня — Трійця;

Ø якщо святковий або неробочий день припадає на вихідний день, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробо­чого (ч. З ст. 67 Кодексу законів про працю);

Ø всім працівникам на підприємстві встановлена відпустка 24.календар ні дні;

Ø якщо на період відпустки припадають святкові або неробочі дні, які не збігаються з вихідними днями, у розрахунок відпустки вони не включаються і не оплачуються;

Ø на підприємстві встановлено 40-годинний робочий тиждень;

Ø працівникам при 40-годинному робочому тижні перед святковими і неробочими днями робочий день скорочується на 1 годину;

Ø за роботу в святкові дні (18, 28 червня) заробітна плата нараховується у подвійному розмірі;

Ø в червні поточного року вихідні дні (умовно) припадають на 4, 11, 18, 25 червня.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал