Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва


Ефективність виробництва – це узагальнене, комплексне та повне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу.

Загальну економічну ефективність виробництва називають ще загальною продуктивністю виробничої системи, розуміючи під нею ефективність використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) у процесі виробництва різноманітних товарів і послуг.

Загальна методологія визначення економічної ефективності виробництва полягає у відношенні результату виробництва до затрачених ресурсів (витрат), тобто одержаного економічного ефекту до затрат на його досягнення:

Ефективність (результативність виробництва) слід розглядати у двох аспектах:

1) як кінцевий результат процесу виробництва, що виступає у вигляді чистої продукції підприємства, чистого прибутку тощо;

2) як кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства, який включає не тільки кількість виготовленої продукції, а також її споживну вартість.

Існують такі види ефективності (продуктивності) виробництва (табл. 1).

· Економічну ефективність відображають через різні вартісні показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва на підприємстві. До таких показників належать: обсяг товарної, чистої або реалізованої продукції; величина одержаного прибутку, рентабельність виробництва (виробів); економія тих чи тих видів ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від зниження собівартості продукції; продуктивність праці тощо.

· Соціальна ефективність полягає у скороченні тривалості робочого тижня, збільшенні кількості нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшенні умов праці та побуту, стану довкілля, безпеки життя тощо. Соціальні наслідки виробництва можуть бути не лише позитивними, а й негативними (безробіття, посилення інфляції, погіршання екологічних показників).

· Локальна (комерційна) ефективністьвизначає конкретний результат виробничо-господарської діяльності підприємства, який приносить дохід.

 

Таблиця 1


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал