Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна характеристика потокового виробництва


Потокове виробництво – високоефективний метод організації виробничого процесу, при якому він здійснюється в максимальній відповідності до принципів його раціональної організації. Потоковому виробництву притаманні такі ознаки:

– за групою робочих місць закріплюється обробка або складання предмета одного найменування або ж обмеженої кількості найменувань конструктивно і технологічно подібних предметів;

– робочі місця розміщуються послідовно за ходом технологічного процесу;

– технологічний процес має високу поопераційну диференціацію, на кожному робочому місці виконується одна або кілька схожих операцій;

– предмети праці передаються з операції на операцію поштучно або невеликими транспортними партіями згідно з ритмом роботи, що забезпечує високий ступінь паралельності та безперервності процесу. Широко застосовується спеціальний міжопераційний транспорт (конвеєри), який виконує не тільки функції переміщення предметів, а й задає загальний ритм роботи.

Потокові методи застосовуються для виготовлення продукції у значних обсягах протягом тривалого часу, тобто у масовому й великосерійному виробництві.

Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова лінія – технологічно та організаційно відокремлена група робочих місць, яка виготовляє один або кілька подібних типорозмірів виробів. Потокові лінії бувають різними, тому їх класифікують за певними ознаками:

1) За номенклатурою виробів потокові лінії бувають одно- і багатопредметні. Однопредметною називається лінія, на якій обробляється виріб одного типорозміру протягом тривалого часу. Для переходу на виготовлення виробу іншого типорозміру потрібна перебудова лінії (перестановка устаткування, його заміна), застосовуються в масовому виробництві. Багатопредметною є потокова лінія, на якій одночасно або послідовно виготовляється кілька типорозмірів виробів, схожих за конструкцією і технологією виробництва, сфера застосування – серійне виробництво.

2) За ступенем безперервності процесу потокові лінії поділяються на безперервні і перервні. Безперервною є лінія, на якій предмети праці переміщуються по операціях безперервно, тобто без міжопераційного чекання (паралельне поєднання операцій). Перервною, або прямоточною є лінія, що не може забезпечити безперервної обробки предметів через несинхронність операцій, між операціями з різною продуктивністю предмети праці чекають своєї черги на обробку.

3) За способом підтримки ритму: лінії з регламентованим і вільним ритмом. На лінії з регламентованим ритмом предмети праці передаються з операції на операцію через точно фіксований час, тобто за заданим ритмом, який підтримується за допомогою спеціальних засобів (переважно конвеєра). На лініях з вільним ритмом предмети з операції на операцію передаються з відхиленням від розрахункового ритму. Загальний ритм забезпечується стабільною продуктивністю робітника на першій операції лінії або ритмічною сигналізацією (звуковою, світловою).4) Залежно від місця виконання операцій лінії поділяють на лінії з робочим конвеєром і конвеєром зі зняттям предметів для їхньої обробки. Робочий конвеєр, крім транспортування й підтримування ритму, є безпосереднім місцем виконання операцій. Це насамперед складальні конвеєри. Конвеєри зі зняттям предметів характерні для процесів, операції яких виконуються на технологічному устаткуванні.

5) За способом переміщення виокремлюють конвеєри з безперервним та пульсуючим рухом. Конвеєр з безперервним рухом має постійну швидкість і під час роботи не зупиняється. Конвеєр з пульсуючим рухом під час виконання операцій стоїть нерухомо. Він приводиться в дію періодично через проміжок часу, що дорівнює такту лінії. Такі конвеєри застосовуються тоді, коли за технологічними умовами виконання операції потребує нерухомого стану предмета праці.

Запровадження потокового виробництва потребує певних умов, а саме:

– достатній за обсягом і тривалістю випуск продукції;

– висока стабільність і технологічність конструкції виробу;

– можливість раціонального розміщення робочих місць і їхнє обслуговування;

– застосування прогресивної технології, механізація і автоматизація процесів.

Переваги потокового виробництва: висока продуктивності праці, скорочення виробничого циклу і незавершеного виробництва, краще використання основних фондів, зниження витрат на виробництво.Недоліки потокового виробництва: спрощення і малозмістовність праці робітників, обмеження її виконанням елементарних механічних операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу; непривабливий для людини жорсткий ритм роботи на потокових лініях, брак будь-яких творчих елементів у праці; вузька спеціалізація робочих місць, їх прив’язаність до ходу технологічного процесу, що створює труднощі при переході на випуск нової продукції, оскільки виникає необхідність у заміні та переміщенні устаткування, перекваліфікації робітників та потребує значних витрат часу й коштів.

Вищеописані недоліки потокового виробництва поступово нейтралізується шляхом застосування машин із числовим програмним керуванням (ЧПК), запровадження автоматичних багатофункціональних маніпуляторів-роботів та створення гнучких автоматизованих систем.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал