Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заняття №2
Тема: Природно-ресурсний потенціал, його господарська оцінка

Мета: Охарактеризувати особливості територіальної диференціації природно-ресурсного потенціалу по території України, визначити причини нерівномірного розподілу.

Контрольні запитання:

1. Що називається природно-ресурсним потенціалом?

2. Як класифікують природні ресурси ? Які природні ресурси відносяться до невичерпних?

3. Як класифікують запаси корисних копалин за ступенем вивченості?

4. В чому полягає специфіка земельних ресурсів?

5. Як впливають негативні кліматичні явища на агрокліматичні ресурси?

6. Дайте характеристику природно-рекреаційного потенціалу України.

7. Охарактеризуйте регіональний розподіл основних видів природних ресурсів та сумарний ПРП регіонів України.

8. Як можна групувати регіони України за компонентною структурою ПРП

Завдання до практичної роботи :

1. За даними таблиці 1, літературними джерелами проаналізуйте відмінності в структурі природно-ресурсного потенціалу окремих територій держави. Розрахуйте коефіцієнт територіальної локалізації сумарного ПРП та окремих видів ресурсів за регіонами України, заповніть таблицю 1. Виділіть регіони, в яких сконцентровані ті чи інші види ресурсів (мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні ресурси). Заповніть таблицю2. Письмово охарактеризуйте, як позначаються відмінності ПРП на регіональних особливостях формування і розміщення продуктивних сил в Україні.

Таблиця 1

Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу по областях України (За В.Руденком, 1999)

Адміністративний регіон, область Сумарний потенціал, у % від підсумку по Україні Потенціал природних ресурсів, %  
Мінераль-них Водних Земельних Лісових Фауністичних Рекреацій-них
% Ктл % Ктл % Ктл % Ктл % Ктл % Ктл
АР Крим 6,0 10,0   19,3   39,0   1,8   0,3   29,6  
Вінницька 3,6 2,1   9,7   79,1   3,5   0,5   5,1  
Волинська 1,7 1,0   18,0   55,2   16,2   0,4   9,2  
Дніпропетровська 10,9 68,9   4,8   21,3   0,3   0,4   4,3  
Донецька 12,9 72,8   4,8   16.8   0,4   0,1   5,1  
Житомирська 2,9 5,5   15,9   59,8   12,6   0,7   9,5  
Закарпатська 2,5 3,0   31,5   19,4   17,4   0,1   28,6  
Запорізька 3,9 20,4   20,1   49,7   0,7   0,7   8,4  
Івано-Франківська 2,2 7,5   33,3   24,1   17,6   0,1   17,4  
Київська 4,0 3,8   12,3   59,5   5,5   0,5   18,4  
Кіровоградська 3,0 10,8   11,9   70,3   1,6   0,6   4,8  
Луганська 8,8 73,8   6,8   13,8   0,8   0,2   4,6  
Львівська 3,7 22,5   22,7   29,2   11,1   0,2   14,3  
Миколаївська 2,9 2,8   23,2   66,7   0,5   1,0   5,9  
Одеська 3,7 1,8   11,1   71,8   1,3   0,5   13,5  
Полтавська 3,5 11,5   11,0   68,1   2,9   1,1   5,4  
Рівненська 1,8 5,0   16,4   55,0   16,1   0,7   6,8  
Сумська 2,7 3,4   15,9   65,3   7,6   1,1   6,7  
Тернопільська 2,1 1,2   13,6   75,0   4,7   0,2   5,3  
Харківська 4,3 14,2   11,4   54,6   3,9   0,6   15,3  
Херсонська 2,9 1,6   22,7   67,1   1,0   1,2   6,4  
Хмельницька 2,7 3,5   13,8   72,6   3,8   0,4   5,9  
Черкаська 3,0 5,8   12,7   67,7   4,6   0,9   8,3  
Чернігівська 3,6 10,8   12,9   59,1   6,7   1,0   9,5  
Чернівецька 1,3 5,2   18,3   50,0   12,6   0,2   13,7  
Україна (разом) 28,3   13,1   44,4   4,2   0,5   9,5  
                             

 

 

Таблиця 2.

Регіональна концентрація окремих видів ресурсів

  Види ресурсів, для яких коефіцієнт територіальної локалізації більше 1:
Мінеральних Водних Земельних Лісових Фауністичних Рекреаційних
Регіони України            

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заняття №3


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал