Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ефективність суспільного виробництва, її економічні та соціальні показники
Ефективність виробництва — категорія, яка характеризує віддачу, результативність виробництва. Економічна ефективність — це досягнення виробництвом найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці або зниження сукупних витрат на одиницю продукції.

Трудомісткість — показник відображає кількість затраченої живої праці на виробництво одиниці продукції.

Фондовіддача — характеризує ефективність використання засобів праці, тобто кількість продукції, виробленої з одиниці основних виробничих фондів.

Фондомісткість — це зворотний показник фондовіддачі, який показує вартість витрат виробничих фондів на одиницю виробленої продукції.

Матеріаловіддача характеризує ефективність використаних предметів праці, тобто показує, скільки вироблено продукції з одиниці витрачених матеріальних ресурсів.

Матеріаломісткість є зворотним показником матеріаловіддачі, який характеризує вартість витрат матеріальних ресурсів на одиницю виробленої продукції.

Капіталомісткість — частка основного фізичного капіталу в загальній вартості створеного продукту.

Соціальна ефективність – ступінь відповідності результатів вир-ва соціальним потребам суспільства: обсяг ВНП/ВВП/НД на одну особу, частка споживання в НД, рівень життя населення, ІЛР.

Рівень життя — це фактичний рівень забезпеченості людей матеріальними і духовними благами певної країни в конкретно-історичний період. Він визначається рівнем фактичного споживання матеріальних і духовних благ та послуг на душу населення, на одну сім'ю, а також його відповідністю національному соціальному стандарту — прожитковому мінімуму.

ІЛР – інтегрована оцінка р-ня цивілізованості країни, що ґрунтується на таких складових: частка реального ВВП на душу нас-я, середня тривалість життя, р-нь грамотності, середня тривалість освіти.

Індес якості життя – характ.р-нь освіти, мед.обслуг., тривалість життя, ступінь зайнятості нас-я, його платоспроможність, доступ до культурних цінностей, участь у політичному житті тощо.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал