Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інфраструктура ринку: сутність та складові.


Інфраструктура ринку — комплекс інститутів, служб, підприємств, організацій, які забезпечують нормальний режим безперебійного функціонування ринку.

І. Організаційно-технічна підсистема:

- товарні біржі - об'єднання підприємств торгівлі, збуту, обміну, мета якої — укладання відповідних угод, виявлення товарних цін, попиту й пропозиції товарів, вивчення, впорядкування і полегшення товарообороту та обмінних операцій, представництво і захист інтересів членів біржі, вирішення спорів щодо операцій тощо.

- оптові ринки.

- аукціони – форма організації реалізації товарів та послуг, що ґрунтується на проведенні публічних торгів, де право купити має той, хто пропонує найвищу ціну.

- Опціон – договірне зобов’язання купити або продати певний вид цінностей чи фінансових прав за встановленою на момент підписання угоди ціною в межах певного періоду. В обмін на отримання такого права покупець опціону сплачує продавцеві певну суму-премію.

- Торговельно-промислові палати-комерційні організації, головним завданням яких є сприяння розвитку ек. і торгівельних зв’язків із партнерами зарубіжних країн.

- Ярмарки-періодично організована в одному і тому самому місці виставка зразків товарів широкого вжитку і(або) устаткування, транспортних засобів, засобів зв’язку, де експоненти укладають угоди в нац. та міжнародному масштабі.

- Сервісні центри. Транспортні комунікації. Земельні аукціони.

ІІ. Фінансово-кредитна:

- Банки(операції банків)- пасивні (сплата процентів), активні (отримування процентів), комісійні (банківські послуги) і власні операції.

- Фондова біржа - це організований і регулярно функціонуючий ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів.

- Валютна біржа-біржа, що здійснює на регулярній та впорядкованій основі купівлю-продаж іноземної валюти за ринковими цінами.

- Страхова компанія-комерційна, фінансово-кредитна організація, що ставить за мету отримання прибутку від здійснення страхових операцій. Страхові компанії здійснюють систему заходів, спрямованих на повне або часткове відшкодування застрахованим фірмам збитків, яких вона зазнала за непередбачених обставин.

- Інвестиційні, пенсійні фонди. Ломбарди. Небанківські фінансові операції.

ІІІ. Державно-регулятивна.

- Біржа праці- держ.структура, яка опосередковує стосунки між роботодавцями і найманою робочою силою.

- Ліцензування. Оподаткування. Митна с-ма. Держ.фонди для сприяння діловій активності.

ІV. Науково-дослідне та інформаційне забезпечення.

· Науково-дослідні установи з вивчення ринкових проблем.

· Консалтингові компанії-надають послуги суб’єктим ек-ки з питань: дослідження і прогнозування ринку; оцінки торгівельно-політ умов здійснення експортно-імпортних операцій.

· Інформаційні центри та агентства. Рекламні агентства. Спец. навчальні заклади. Юридичні контори.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.029 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал