Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
Контрольна робота містить п’ять теоретичних питань. Контрольна робота є однією з форм контролю самостійної роботи студента із курсу “Менеджмент”.

У письмових відповідях на теоретичні питання необхідно глибоко розкрити відповідний матеріал, пов’язати теорію питання з практикою роботи конкретної організації, а також подати проблемні міркування з питання, що розглядається.

Викласти матеріал необхідно своїми словами, з посиланням на використані літературні джерела. При цьому слід пам’ятати, що дослівне переписування тексту з літературних джерел не допускається, студент зобов’язаний самостійно формулювати свої думки.

Звітний матеріал оформляється від руки або в друкованому вигляді. В кінці роботи подається список використаної літератури. Завершується робота датою її виконання і підписом студента.

Робота, яка була подана після встановленого терміну, не перевіряється без дозволу декана. Викладач, перевіривши роботу, оцінює її та приймає рішення щодо допущення студента до співбесіди. Робота, яка не допускається до співбесіди, переробляється відповідно до зауважень викладача.

Номер варіанта контрольної роботи видається викладачем.

 

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Таблиця 1

Варіант Теоретичне завдання
1, 3, 23, 70, 61
2, 56, 75, 13, 36
24, 32, 48, 67, 9
4, 21, 73, 28, 45
65, 18, 41, 52, 11
5, 20, 58, 63, 25
8, 74, 15, 38, 49
69, 7, 26, 22, 12
6, 71, 17, 60, 51
10, 64, 19, 72, 59
14, 68, 16, 29, 43
50, 30, 66, 27, 33
46, 54, 62, 35, 40
34, 53, 57, 47, 55
31, 37, 39, 42, 44
24, 1, 4, 2, 65
8, 5, 69, 6, 10
50, 46, 34, 14, 31
23, 75, 48, 73, 41
58, 15, 26, 17, 19
16, 66, 62, 57, 39
61, 36, 9, 45, 11
25, 49, 12, 51, 59
43, 33, 40, 55, 44
3, 56, 32, 21, 18
20, 74, 7, 71, 64
68, 30, 54, 53, 37
70, 13, 67, 28, 52
63, 38, 22, 60, 72
29, 27, 35, 47, 42

Питання

 1. Поняття управління, менеджмент. Об’єкт і суб’єкт менеджменту. Школа людських стосунків.
 2. Процес раціонального прийняття рішень.
 3. Стратегічне планування.
 4. Типи організаційних структур управління.
 5. Види контролю.
 6. Методи менеджменту.
 7. Яке існує співвідношення між владою, впливом і лідерством?
 8. Централізовані та децентралізовані організаційні структури: переваги, недоліки.
 9. Значення зворотного зв’язку в комунікаційному процесі.
 10. Принципи управління Анрі Файоля.
 11. Характеристика моделі ідеальної бюрократії Макса Вебера.
 12. Формування систем морального стимулювання на українських підприємствах.
 13. Яка, на Вашу думку, роль інформації у забезпеченні процесу комунікації?
 14. Поняття “контроль” та його місце в системі управління.
 15. Значення делегування у процесі управління.
 16. Мотивація як одна із важливих функцій менеджменту.
 17. Що, на Вашу думку, важливіше: зовнішня чи внутрішня винагорода? Чому?
 18. Методи комунікації.
 19. Рівні управління.
 20. Кількісні та якісні аспекти SWOT- аналізу.
 21. Юридична та соціальна відповідальність в менеджменті.
 22. Теорія потреб А. Маслоу: аргументи “за” і “проти”.
 23. Етапи розвитку менеджменту.
 24. Який існує взаємозв’язок між плануванням та контролем?
 25. Проблеми пошуку оптимального стилю керівництва в організації.
 26. Організація, цілі її діяльності та критерії успіху.
 27. Планування як функція менеджменту.
 28. Поняття “стратегія”. Значення та необхідність розробки стратегії.
 29. Теорія “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга.
 30. Закони та закономірності менеджменту.
 31. Сучасні принципи менеджменту.
 32. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки.
 33. “Теорія Х” і “Теорія Y” Д. МакГрегора.
 34. Місія організації та цілі в управлінні.
 35. Процесійні теорії мотивації.
 36. Місце та роль керівників у системі управління. Якості, які необхідні керівникові.
 37. Сучасна теорія управління: системний, процесний, ситуаційний підходи.
 38. Як Ви розумієте категорії “результативність” та “ефективність”? Чим вони відрізняються?
 39. Сутність “теорії справедливості” С.Адамса.
 40. Лідерство – значення та суть.
 41. Особливості французької системи менеджменту.
 42. Культура організація.
 43. Прикладне значення процесійної теорії очікування В. Врума.
 44. Етика сучасного менеджменту.
 45. Поняття та характеристика комунікацій.
 46. Школа “фордизму”.
 47. Конфлікти: поняття та типи. Методи розв’язання конфліктів.
 48. Сутність і основні ознаки формальної організації.
 49. Сутність і значення інформації у процесі менеджменту.
 50. Застосування ділового етикету у бізнесі.
 51. Бізнес-планування.
 52. Стреси як об’єкт керівництва.
 53. Функції менеджменту.
 54. Прийняття управлінських рішень.
 55. Теорії лідерства.
 56. Соціально-психологічні методи менеджменту.
 57. Змістовні теорії мотивації.
 58. Особливості французької системи менеджменту.
 59. Сутність і види планування.
 60. Підходи до керівництва.
 61. Організаційні структури управління великих підприємств в умовах ЗЕД.
 62. Ефективність менеджменту.
 63. Особливості спілкування та проведення переговорів з іноземними контрагентами.
 64. Класифікація функцій менеджменту.
 65. Техніка і технологія управління.
 66. Особливості шведської системи менеджменту.
 67. Матеріальне стимулювання праці.
 68. Фактори впливу на організацію.
 69. Класична школа.
 70. Організація як функція управління.
 71. Школа поведінкових наук.
 72. Північноамериканська модель менеджменту.
 73. Історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні.
 74. Моделі та методи оптимізації рішень.
 75. Шляхи вдосконалення керівництва колективом.

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал