Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин
КУРС ЛЕКЦІЙ

З КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЛЕКЦІЯ:

ПОЧАТОК АНТИКРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

 

Навчальний посібник

 

За наук. ред. О.А. Кириченка

 

Авторська лекція

 

Миколаїв

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили

 
2010

ББК 67.Х+67.620

К

УДК 340.ІІ+343.98

 

Рекомендовано до друку

рішенням Вченої ради Чорноморського державного

університету ім. Петра Могили

(протокол №() від 2010 р.)

 

 

Рецензенти:

Басай В.Д.. директор Навчально-консультаційного центру

Одеської національної юридичної академії у м. Івано-Франківську,

Академік Академії наук Вищої освіти України,

Заслужений юрист України, д-р юрид. наук, професор

Берназ В.Д.,профеор кафедри криміналістики Одеського державного

університету внутрішніх справ, д-р юрид. наук, професор, полковник міліції

 

 

К Курс лекцій з Кримінально-процесуального права України. Лекція:

Початок антикримінального судочинства Навч. посібник/ Ю.О. Ланцедова,

О.С. Тунтула; за наук. ред. О.А. Кириченка.– Миколаїв: Вид-во ЧДУ

ім. Петра Могили, 2010.– 20 с.

ББК 67.Х+67.620

 

© Ланцедова Ю.О., Тунтула О.С., 2010.

© Наук. ред. Кириченко О.А., 2010.

© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Проведення 4-хгодинної лекції

У процесі вивчення даної теми передбачено розглянути такі питання:

1. Загальна характеристика приводів і підстав до порушення справи.

2. Порядок отримання заяви і повідомлення про злочин, співвідношення із явкою з повинною.

3. Обов'язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини, порядок їх розгляду і перевірки.

4. Порядок порушення антикримінальної справи слідчим, прокурором і судом, співвідношення їх компетенції.

5. Порядок оскарження постанови про порушення антикримінальної справи і про відмову в цьому.

6. Прокурорський нагляд за законністю початку антикримінального судочинства.

 

Питання 1. Загальна характеристика приводів і підстав до порушення справи

Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи

Приводами до порушення кримінальної справи є:

1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;

2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним;

3) явка з повинною;

4) повідомлення, опубліковані в пресі;

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

 

Питання 2. Порядок отримання заяви і повідомлення про злочин, співвідношення із явкою з повинною

Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин

Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи окремих громадян про злочин можуть бути усними або письмовими. Усні заяви заносяться до протоколу, який підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву. При цьому заявник попереджається про відповідальність за неправдивий донос, про що відмічається в протоколі.

Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. До порушення справи слід пересвідчитися в особі заявника, попередити його про відповідальність за неправдивий донос і відібрати від нього відповідну підписку.

Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні бути викладені в письмовій формі.

Повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним, можуть бути усними або письмовими.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал