Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заняття 4.
“Велика депресія» та “Новий курс” Ф. Д. Рузвельта у США. (2 год.)

1. Причини та особливості економічної кризи 1929-1933 рр. у США.

2. Соціально-економічна політика Г.Гувера у 1929-1932 рр.

3. "100 днів" Франкліна-Делано Рузвельта.

4. Економічна стратегія демократів та її реалізація. Економічний розвиток США у 1932-1941 рр.

5. Соціальне законодавство Ф.-Д. Рузвельта.

 

Додаткові проблеми для обговорення:

- особливості розвитку фінансово-банківської системи США у 1920-1930-х рр.;

- політичний портрет Франкліна-Делано Рузвельта;

- реакція американського суспільства на “новий курс”;

- особливості робітничого руху у США у 30-х рр. ХХ ст.

 

Методичні рекомендації:

1. Виокремити головні риси економічної стратегії республіканців (“твердий індивідуалізм”). Проаналізувати основні показники розвитку американської економіки у другій половині 1920-х рр. за такими напрямками: фінансова система, промисловість, аграрний сектор. Вказати на перші ознаки кризи, зокрема, фінансову кризу. Вказати на прояви кризових явищ у банківській системі, виробництві, аграрній сфері, зовнішньоекономічній діяльності. Визначити масштаби кризи.

2. Визначити реакцію урядового кабінету на перші ознаки кризи, зокрема, на заходи Г.Гувера по подоланню кризи у фінансово-промисловій сфері, аграрному секторі, соціальній сфері. Проаналізувати результати політики Г.Гувера по подоланню кризи.

3. Вказати на особливості виборчого процесу 1932 року, визначити причини перемоги демократів. Проаналізувати перші заходи президента-демократа по подоланню кризи та визначити результати “100 днів Ф.-Д. Рузвельта.

4. Здійснити детальний аналіз економічної стратегії демократів (“Новий курс”): політика у галузі фінансів, промисловості, аграрному секторі. Визначити результати “нового курсу”. Проаналізувати особливості та рівень розвитку економіки США у другій половині 1930-х рр. та зовнішньоекономічну діяльність.

5. Проаналізувати ситуацію у соціальній сфері у роки “великої депресії”. Визначити стратегію республіканців у соціальній політиці та вказати на реалізацію соціальних програм у рамках “Нового курсу”. Проаналізувати законодавство у сфері трудових відносин та соціальних допомог. Вказати на реакцію американського суспільства на соціальне законодавство кабінету Ф.-Д. Рузвельта.

Література

1. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона. – Ростов-на-Дону, 1997.

2. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник – К., 2005.

3. Зубок Л.И., Яковлев Н.Н. Новейшая история США. – М., 1972.4. Иванян Э.А. Белый дом: Президенты и политика. – М., 1979.

5. История государства и права зарубежных стран. Учебник./ Под ред.. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч.2.

6. История США: В 4-х Т. – М., 1985. – Т. 3.

7. История экономики./ Под общ. ред.О.Д.Кузнецовой и проф. И.Н.Шапкина. – М., 2000.

8. Коваль Б.И. Революционный опыт ХХ века. – М., 1987.

9. Кредер А.А. Американская буржуазия и "Новый курс". 1933-1940 гг. - Свердловск, 1988.

10. Кредер А.А. Экономический кризис 1929-1933 гг. и внутренняя политика Г.Гувера в американской буржуазной историографии// Американсикй ежегодник.1982 г. – М., 1982.

11. Лан В.И. США от первой до второй мировой войны. - М., 1976.

12. Мальков В.Л. "Новый курс" в США: Социальные движения и социальная политика. – М., 1973.

13. Мальков В.Л. Франклин Рузвельт: проблемы внутренней политики и дипломатии. – М., 1988.

14. Наджафов Д.Г. Нейтралитет США. 1935-1941. – М., 1990.

15. Постоловский Р., Троян С., Федорак В. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ- середини ХХ ст.: Навчальний посібник, К., 2000.

16. Прокусин Д. Парадоксы индивидуализма (США в 1928-1938 гг.)// Знание сила. – 1995. - № 10.

17. Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. – М., 1980.

18. Согрин В.В. Новый курс Ф.Д.Рузвельта: единство слова и дела// Общественные науки и современность. -1991. - № 3.

19. Согрин В.В. Три ключевые проблемы в исследовании Нововго курса Ф.Д.Рузвельта.// ННИ. – 2007. - №5.

20. Сталин, Рузвельт, Черчиль, Де Голль: Политические портреты. – Минск, 1991.

21. Степанова О. Франклін Делано Рузвельт: історія та досвід// Економіка України. – 1995. - №5.22. Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта. – Свердловск, 1990.

23. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К., 1994.

24. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – К., 1993.

25. Черные американцы в истории США. В 2-х тт. – М., 1986.

26. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. – М., 1992.

27. Шпротов Б.М. Генри Форд: легенды и действительность // Преподавание ист. в школе. – 1995. – №3.

28. Э.Рузвельт. Его глазами. – М., 2003.

29. Язьков Е.П. Аграрная политика правительства Ф.Д.Рузвельта и фермерское движение в США в 1933-1935 гг. // ННИ. – 1957. - № 3.

30. Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: Человек и политик: Новое прочтение. – М., 1981.

Заняття 5.

Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку Франції у 1936-1939 рр. (2 год.).

  1. Утворення Народного фронту та його перемога на виборах 1936 року.
  2. Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку Франції у період правління Народного фронту.
  3. Зовнішня політика урядів Народного фронту.
  4. Криза НФ. Франція напередодні ІІ світової війни.

Додаткові проблеми для обговорення:

- особливості фашистського руху у Франції;

- вплив СФІО на суспільно-політичний та економічний розвиток Франції у міжвоєнний період;

- колоніальна політика Франції у міжвоєнний період.

Методичні рекомендації:

1. Визначити передумови та причини створення Народного фронту. Проаналізувати переговорний процес та Програму Народного фронту. Проаналізувати хід та результати виборів 1936 р.

2. Проаналізувати суспільно-політичну ситуацію у Франції у період правління НФ: розстановка політичних сил, опозиційні партії та групи, фашистський рух. Проаналізувати економічну ситуацію у країні: поступовий вихід із економічної кризи. Визначити економічну стратегію НФ та її реалізацію. Проаналізувати соціальну політику та робітниче законодавство.

3. Визначити зовнішньополітичну стратегію Франції у другій половині 30-х рр. ХХ ст. Проаналізувати головні напрямки зовнішньополітичної діяльності країни у 1936-1938 рр.

4. Вказати на згортання активної реформаторської діяльності та причини відхіду від основних положень програми НФ. Проаналізувати політичний розвиток Франції у 1938-1940 рр. Проаналізувати соціально-економічний розвиток країни у 1938-1940 рр. розкрити суть зовнішньополітичної стратегії Франції у 1938-1940 рр.

Література

1. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки, 1918-1945 гг./Учебное пособие. - М., 1986.

2. Борисов Ю.В. Новейшая история Франции. 1917-1964. – М., 1966.

3. Бучин А.П. Феномен массовых демократических движений: новый подход к истории XIX – XX вв. – М., 1995.

4. Виллар К. У истоков Народного фронта.// Французкий ежегодник. 1976. – М., 1978.

5. Виллар К. Франция в начале 30-х гг. // Французкий ежегодник. 1981. – М., 1983.

6. Всемирная история. В 10 т. – ТТ.8 –10. – М.,1977.

7. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки. 1918-1945:Підручник. –К., 2003.

8. Гісем О. та ін. Всесвітня історія 1918-1945 рр. – К., 1996. – Ч.1.

9. Гісем О.В. Всесвітня історія: Новітній період (1914-1939 рр.). – К.,1999.

10. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник – К., 2005.

11. Гренвилл Дж. История ХХ в. Люди. События. Факты. – М., 1999.

12. Джонсон Л. Современность. Мир с 20-х по 90-е гг. – ТТ. І-ІІ. – М., 1995.

13. Дюкло Ж. Мемуари. Т.2. 1935-1939 гг. Солнечные дни Народного фронта. – М., 1985.

14. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів. – К., 1995.

15. Европа между миром и войной. 1918-1939 гг. – М., 1993.

16. Егоров Ю.В. Квопросу о причинах распада Народного фронта во Франции.// Исторические ануки. Научные доклады. – Л., 1975.

17. История государства и права зарубежных стран. Учебник./ Под ред.. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч.2.

18. История Франции. В 3 т. – Т.3. – М., 1973.

19. История экономики./ Под общ. ред.О.Д.Кузнецовой и проф. И.Н.Шапкина. – М., 2000.

20. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

21. Коваль Б.И. Революционный опыт ХХ века. – М., 1987.

22. Коньо Ж. Народному фронту 40 лет..// Французкий ежегодник. 1976. – М., 1978.

23. Коріненко Л.С. Новітня історія країн Європи та Америки. 1918-1945. /Підр. – Тернопіль, 2003.

24. Кравченко Е.А. Народный фронт во Франции.1934-1938. – М., 1972.

25. Крип’якевич І.П. Всесвітня історія. У 3-х кн. – Кн.3. –К.,1995.

26. Новейшая история стран Европы и Америки. В 3 ч. – Ч.І./ Уч. под ред. Родригеса А.М., Пономарева М.В. – М., 2003.

27. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. Учебн. в 2 т. – М., 1998. – Т.2.

28. Пивовар С.Ф. та ін. Всесвітня історія ХХ с. – К., 1995.

29. Покровская С.А. Движение против войны и фашизма во Франции. 1932-1939 гг. – М., 1980.

30. Політична історія ХХ ст.: Навчально-методичний посібник. – К.,2002.

31. Пономарев Н.В., Смирнова С.Ю. Новая и Новейшая история стран Европы и Америки./ Практическое пособие для вузов. - Кн.3. – М., 2000.

32. Постоловский Р., Троян С., Федорак В. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ- середини ХХ ст.: Навчальний посібник, К., 2000.

33. Прокудин Д. Франция, 1934-1936: как удалось победить тоталитарную угрозу.// Знание-сила. – 1995. - № 9.

34. Рощин А.А. Парижские контрасты середины 30-х годов. Воспоминания советского дипломата// МЖ. – 1991. - № 9

35. Рубинский Ю.И. Тревожные годы Франции. Борьба классов и партий от Версаля до Мюнхена (1919-1939 гг.). - М., 1973.

36. Салычев С.С. Французкая социалистическая партия в период между двумя мировими войнами. 1921-1940 гг. - М., 1973.

37. Сиполс В. Дипломатическая борьба накануне ІІ мировой войны. – М., 1989.

38. Смирнов В.П. Новейшая история Франции. 1918-1975: Учебное пособие – М., 1979.

39. Стегарь С.А. Дипломатия Франции перед Второй мировой войной. – К., 1980.

40. Стегарь С.А. Практикум по новейшей истории. – М., 1980.

41. Уолкинсон. ХХ век. – М., 1995.

42. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К., 1994.

43. Фишер В. Европа: экономика, общество, государство. 1914-1980 гг. – М., 1999.

44. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918 - 1945): Курс лекций. Уч. пос. – М., 2001.

ІІІ МОДУЛЬ


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал