Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дистанційне банківське обслуговування міжнародних розрахунків.
Дистанційне банківське обслуговування є одним із каналів реалізації банківських послуг, що дозволяє зменшувати витрати на мережу відділень, забезпечувати кращу якість послуг клієнтам тощо. Основними напрямами ДБО є телебанкінг, Інтернет-банкінг, мобільний банкінг, система «клієнт-банк», картки міжнародних платіжних систем.

Телебанкінг - це вид дистанційного банківського обслуговування за допомогою телефону, який працює в тоновому режимі. Така система управ­ління банківським рахунком дає змогу клієнтам банку по телефону отримува­ти інформацію про стан свого рахунку, здійснювати переказ засобів з рахун­ку на рахунок, а також здійснювати комунальні платежі. Клієнт бан­ку за допомогою телефонного банкінгу може управляти своїм рахунком або через оператора за допомогою голосу, або автоматично, набираючи необхід­ний номер телефону.

Мобільний банкінг або GSM-банкінг - управління банківським рахун­ком за допомогою мобільного телефону або портативного комп'ютера (Perso­nal Digital Assistant) з використанням технології безпровідного доступу. Ос­новними перевагами мобільного банкінгу є можливість контролювати стан свого банківського рахунку, здійснювати грошові перекази зі свого рахунку в будь-який момент часу та з будь-якої точки світу, отримувати на мобільний те­лефон оперативну інформацію у вигляді sms-повідомлень про платежі та над­ходження на рахунок, про баланс рахунку та останні здійснені платежі. Вико­ристання мобільного телефону при роботі з банківським рахунком є досить популярним у світі. За допомогою SIM-карти, яка вставляється в мобільний те­лефон, його можна перетворити практично в комп'ютерний термінал. На SIM-карту може завантажуватись банківська програма, якою можна управляти за допомогою меню, що відображається на екрані телефону. SIM-карта дає змогу також здійснювати персоніфікацію користувача та захист цієї програми шля­хом набору PIN-коду, а при неправильному його наборі кілька разів поспіль програму буде заблоковано. Крім того, мобільні телефони стандарту GSM да­ють змогу захищати канал зв'язку завдяки криптографічним засобам [1].

Інтернет-банкінг- це спосіб управління банківським рахунком через мережу Інтернет без використання спеціального програмного забезпечення. Такий метод управління власним банківським рахунком є надзвичайно зруч­ним і має ряд переваг. По-перше, забезпечує цілодобовий доступ до рахунку з будь-якої точки світу, що дає можливість оперативно реагувати на зміни си­туації на фінансовому ринку. По-друге, зростає оперативність проведення банківських операцій. По-третє, відсутня необхідність відвідування банку. Крім того, така система дистанційного управління рахунком надає клієнтам банку цілий комплекс інформаційних послуг, які забезпечують можливість в будь-який час отримувати інформацію про стан рахунку, про платежі та над­ходження на рахунок, переглянути та роздрукувати платіжні документи за будь-який період часу, починаючи з моменту відкриття рахунку в банку, от­римувати витяги за минулий період, самостійно поставити платіжну картку в стоп-лист у випадку її втрати або крадіжки, отримати курси валют на будь-яку дату тощо.Найбільш зручним і популярним методом управління власним бан­ківським рахунком на сьогодні у світі вважається Інтернет-банкінг. І не дивно, що його популярність у світі стрімко зростає. Вже близько 130 млн. європейців користуються послугами Інтернет-банкінгу.

За кількістю користувачів та обсягом операцій інтернет-банкінгу ліди­рують Велика Британія та Німеччина. Кількість європейських банків, які на­дають послуги в системі інтернет-банкінгу, - понад 1200.

На даний момент у світі склались дві моделі інтернет-банкінгу: тради­ційні банки, які доповнюють свої послуги онлайновим бізнесом, та віртуальні банки, які працюють з клієнтами тільки через Інтернет, і на відміну від тра­диційних банків, не мають мережі філій.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал