Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміна розмірів і переміщення вікон.
Щоб перейти до повноекранного зображення вікна, слід натиснути по кнопці Разветруть або двічі клацнути по заголовку вікна чи виконати команду системного меню Разветруть. Для виконання цих самих дій у вторинному вікні можна використати комбінацію клавіш <Ctrl+F10>.

Для відновлення попередніх розмірів розгорнутого на весь екран вікна необхідно натиснути мишею по кнопці Свернуть в окно або виконати команду системного меню Восстановить. У вторинному вік­ні для цього можна використати комбінацію клавіш <Ctrl+F5> .

Для мінімізації вікна слід натиснути мишею по кнопці Свернуть або виконати команду системного меню Свернуть .

Щоб розгорнути вікно, яке має вигляд кнопки на Панелі задач, необхідно натиснути мишею по цій кнопці або виконати одну з ко­манд системного меню: Развернурть або Восстановить.

 

Для зміни розмірів вікна необхідно виконати такі дії:

• встановити курсор миші на межу вікна, де він перетворюється на подвійну стрілку;

• перетягти межу (або межі) вікна в нове положення при натиснутій лівій кнопці миші.

Змінити розміри вікна можна також за допомогою команди сис­темного меню Размер. При цьому курсор перетворюється на дві перехрещені подвійні стрілки. Далі необхідно натиснути відповід­ну клавішу управління курсором, після чого або змінити розмір натисканням цієї клавіші, або використати мишу. Для фіксації нових розмірів вікна потрібно клацнути лівою кнопкою миші або натисну­ти клавішу <Enter>.

Для зміни положення вікна на екрані слід виконати такі дії:

• встановити курсор миші на заголовок вікна;

• утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістити вікно в нове положення, після чого відпустити кнопку.

Змінити місцеположення вікна можна також за допомогою ко­манди системного меню Переместить. При цьому курсор набирає вигляду двох перехрещених подвійних стрілок. Далі необхідно перемістити вікно в нове положення за допомогою миші або відпо­відної клавіші управління курсором. Для фіксації нового положення вікна слід клацнути лівою кнопкою миші або натиснути клавішу <Enter>.

 

Перемикання з одного вікна в інше.

 

Система Windows є багатозадачною, тобто користувач за її допо­могою може одночасно виконувати кілька задач. На екрані розміщу­ються вікна всіх працюючих програм, і вони можуть перекривати одне одного. При цьому лише одне вікно є активним, тобто реагує на ті або інші дії користувача (наприклад, на натискання клавіш). Активне вікно завжди розміщується зверху інших вікон. Зазвичай колір заголовка цього вікна відрізняється від кольору всіх інших ві­кон. Крім того, кнопка на Панелі задач, що відповідає активному вікну, зображується як натиснута.У будь-який момент можна перейти від одного вікна до іншого, зробивши його активним. Найпростіший спосіб активізації вікна — натиснути мишею в довільній його області.

Для перемикання з одного вікна програми в інше можна скорис­татися одним з наведених далі способів.

•На Панелі задач натиснути мишею по кнопці, що відповідає про­грамному вікну, яке необхідно активізувати.

•За допомогою клавіатурної комбінації <Alt+Tab> можна послі­довно переміщуватися списком усіх завантажених програм. При цьому вікно, яке стає активним, помічається спеціальною рамкою.

•Натискаючи комбінацію клавіш <Alt+Esc>, можна циклічно пе­ремикатися з одного завантаженого вікна програми в інше.

Щоб переміститися з одного вікна документа в інше, можна ско­ристатися комбінацією клавіш <Ctrl+F6> або вибрати пункт меню Окно головної програми і в підменю, що відкривається, клацнути на назві потрібного документа.

 

Упорядкування вікон на екрані.

 

Система Windows має кілька зручних команд, за допомогою яких можна розмістити на екрані одночасно вікна всіх завантажених про­грам. Для доступу до цих команд необхідно натиснути правою кноп­кою миші на вільному місці Панелі задач. Відкривається контекстне меню з переліком команд для управління вікнами на Робочому столі.

За допомогою команди Окна слева направо або Окна сверху вниз можна розмістити всі вікна поруч так, що вони не перекриватимуть одне одного.

Команда Окна каскадом призначена для впорядкування вікон так, що видно лише їх заголовки і вміст верхнього з них.

Для згортання всіх активних вікон використовують команду По­казать рабочий стол.

Щоб повернути вікнам попередні місцеположення й розміри, слід вибрати з контекстного меню команду, що відміняє попередню дію.

Для вибору способу розміщення вторинних вікон всередині го­ловного вікна можна скористатися відповідною командою впоряд­кування з меню Окно головної програми.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал