Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. 1. За дорученням Прем’єр-міністра України перший віце-прем’єр-міністр України скликав і провів засідання Кабінету Міністрів України
1. За дорученням Прем’єр-міністра України перший віце-прем’єр-міністр України скликав і провів засідання Кабінету Міністрів України, на якому була присутня більшість його членів. На засіданні розглядалися звіти голів обласних державних адміністрацій про виконання їх повноважень. Після ознайомлення з рішеннями Кабінету Міністрів України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих голів обласних державних адміністрацій, прийнятими на засіданні більшістю голосів, Прем’єр-міністр України видав розпорядження про їх скасування.

Проаналізуйте дії Прем’єр-міністра України та першого віце-прем’єр-міністра України. Чи був дотриманий порядок підготовки, проведення засідань та прийняття рішень Кабінету Міністрів України?

2. Постановою Верховної Ради України визначено тематику та порядок денний Дня Уряду України у Верховній Раді України. Прем’єр-міністр України відмовився визначити доповідача і надати необхідну інформацію, направивши до Верховної Ради України лист з ініціативою розглянути на Дні Уряду України інші питання. Верховна Рада Україна прийняла постанову, якою зобов’язала Прем’єр-міністра України, міністра фінансів та Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим взяти участь у Дні Уряду за затвердженою Верховною Радою України тематикою, надати народним депутатам України аналітичні й довідкові матеріали з питань, що вирішуватимуться на Дні Уряду України, а також направила звернення Президенту України розглянути питання щодо персональної відповідальності окремих членів Кабінету Міністрів України за невиконання Постанови Верховної Ради України.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи був дотриманий порядок підготовки матеріалів до проведення Дня Уряду України у Верховній Раді України?

 

3. До порядку денного чергового засідання Кабінету Міністрів України були включені наступні питання щодо: створення у структурі Міністерства транспорту України Дер-жавного департаменту авіаційного транспорту; затвердження положення про Державний комітет природних ресурсів України; затвердження Державної програми економічного й соціального розвитку України та Державної програми розвитку промисловості; утворення Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; погодження кандидатури для призначення першим заступником міністра – керівником апарату Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції; звіту голови Харківської обласної державної адміністрації; затвердження регламенту роботи апарату Міністерства охорони здоров’я України; притягнення до дисциплінарної відповідальності Голови Пенсійного фонду України.Чи належать ці питання до компетенції Кабінету Міністрів України? Відповідь обґрунтуйте.

 

4. На засіданні урядового комітету було прийнято рішення про утворення робочої групи для підготовки проекту концепції реформування житлово-комунального господарства та залучення до його роботи народних депутатів України, голів місцевих державних адміністрацій, представників органів місцевого самоврядування. Прем’єр-міністр України, вважаючи, що урядовий комітет вийшов за межі своєї компетенції, скасував його рішення і доручив віце-прем’єр-міністру України підготувати проект концепції. На засіданні Кабінету Міністрів України віце-прем’єр-міністр України звернувся із проханням утворити робочу групу для підготовки проекту концепції реформування житлово-комунального господарства.

Проаналізуйте ситуацію. Чи відповідають рішення урядового комітету та Прем’єр-міністра України вимогам законодавства? Який порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України?

5. Наказом міністра фінансів у структурі очолюваного ним міністерства було утворено колегію, затверджено її кількісний та персональний склад, а також визначено основні напрями діяльності, серед яких наступні: підготовка проектів наказів міністра, підготовка аналітично-довідкових матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України, розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності міністерства. Крім керівників міністерства та його структурних підрозділів, до складу колегії було включено народних депутатів України та директора Науково-дослідного фінансового інституту. Прем’єр-міністр України звернувся з вимогою до міністра про скасування наказу і дав доручення міністру Кабінету Міністрів України включити питання про утворення колегії міністерства фінансів до розгляду на засіданні уряду. Міністр фінансів направив лист Прем’єр-міністру України, у якому зазначив, що питання формування колегії міністерства та визначення її функцій належать до його повноважень.Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

 

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в і л і т е р а т у р и

 

Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 514-V від 21.12.2006р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 6. – Ст. 207.

Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 915 від 05.06.2000 р. // Там же. – 2000. – № 24. – Ст. 994; 2002. – № 3. – Ст. 89; 2002. – № 36. – Ст. 1700; 2003. – №18. – Ст. 818; 2003. – № 38. – Ст. 2026; 2004. – № 9. – Ст. 535; 2004. – № 15. – Ст. 1038; 2004.– № 42.–Ст. 2763; 2005. – № 9.– Ст. 475; 2005. – № 25. – Ст. 1438; 2005. – № 42. – Ст. 2657; 2005. – № 43. – Ст. 2711; 2006. – № 15. – Ст. 1113; 2006. –№ 18. – Ст. 1346; 2006. – № 22. – Ст. 1655; 2006. – № 27. – Ст. 1952; 2006. – № 31. – Ст. 2213; 2006. – № 33. – Ст. 2388; 2006. – № 35. – Ст. 2460; 2006. – № 35.– Ст. 2465.

Про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України № 1269 від 04.09.2006 р. // Офіц. вісн.України. – 2006. – № 36. – Ст. 2497.

Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України № 88 від 24.01.2000 р. (із змін.) // Там же. – 2000. – №4. – Ст. 110; 2000. – № 16. – Ст. 676; 2001. – № 31. – Ст. 1415; 2001. – № 36. – Ст. 1662; 2001. – № 49. – Ст. 2201; 2001. – № 41. – Ст. 1848; 2002. – 14. – Ст. 756; 2002. – № 33. – Ст. 1532; 2002. – № 43. – Ст. 1977; 2003. – № 10. – Ст. 442; 2003. – № 13. – Ст. 570; 2003. – № 32. – Ст. 1696; 2005. – № 3. –Ст. 129; 2005. – № 50. – Ст. 3129; 2006. – № 3. – Ст. 92; 2006. – № 33. – Ст. 2383.

Положення про Апарат Прем’єр-міністра України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 1451 від 11.10.2006р. // Офіц.вісн.України. – 2006. – № 42. – Ст. 2820.

Про затвердження Тимчасового положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України та Тимчасового положення про Службу Прем’єр-міністра України: Постанова Кабінету Міністрів України № 761 від 06.05.2000 р. (зі змін.) // Там же. – 2000. – № 19. – Ст. 782; 2005. – № 13. – Ст. 670.

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 1572/99 від 15.12.1999 р. (зі змін.) // Там же. – 1999 р., № 50, стор. 8 ; 2000. – № 15. – Ст. 602; 2001. – № 22. – Ст. 985; 2002. – № 3. – Ст. 82; 2003. – № 16. – Ст. 705; 2003. – № 22. – Ст.989; 2003. – № 23. – Ст.1035; 2003 р.– № 35. – Ст.1883; 2004. – № 10. – Ст. 579; 2005. – № 11. – Ст. 517; 2005. – № 11. – Ст. 518; 2005. – № 20. – Ст. 1055; 2006. – № 11. – Ст. 708.

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 1573/99 від 15.12.1999 р.(зі змін.) // Там же. – 1999. – № 50. – С. 11; 2000. – № 22. – Ст.888; 2000. – № 35. – Ст.1479; 2002. – № 50. – Ст. 2252; 2003. – № 6. – Ст. 220; 2003. – № 32. – Ст. 1692; 2003. – № 38. – Ст.2023; 2004. – № 3. – Ст. 117; 2004. – № 37. – Ст. 2448; 2004. – № 35. – Ст. 2319; 2004. – №39. – Ст. 2582; 2005. – №9. – Ст. 467.

Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади, затв. Указом Президента України № 179/96 від 12.03.1996 р. // Уряд. кур’єр. – 1996. – № 58 – 59. – 28 берез.

Загальне положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 1569 від 02.10.2003 р. (зі змін.) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 40. – Ст. 2107; 2004. – № 5. – Ст. 237; 2005. – № 20. – Ст.1080; 2006. – № 31. – Ст. 2225; 2007. – № 20. – Ст.795.

 

Типове положення про урядовий орган державного управління, затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 386 від 22.02.2000 р. (зі змін.) // Офіц.вісн.України. – 2000. – № 8. – Ст. 317; 2001. – № 51. – Ст. 2289; 2002. – №20.– Ст. 983; 2003. – № 30. – Ст. 1546; 2005. – № 28. – Ст. 1630.

Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’я-заних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 1658 від 13.12.2001 р. (зі змін.) // Там же. – 2001. – №51. – Ст. 2275; 2002. – № 13. – Ст. 665; 2002. – № 30. – Ст. 1421; 2003. – № 30. – Ст. 1546; 2003. – № 52. – Ст. 2807; 2004. – № 24. – Ст. 1594; 2005. – № 28. – Ст.1627; 2006. – № 28. – Ст. 2014.

Питання діяльності урядових комітетів: Постанова Кабінету Міністрів України № 1020 від 12.10.2005 р. // Там же. – 2005. – № 42. – Ст. 2657; 2006. – № 28. – Ст. 2014.

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 179 від 12.03.2005 р. // Там же. – 2005. – № 11. – Ст. 522; 2005. – № 43. – Ст. 2715; 2006. – № 10. – Ст. 632; 2006. – № 29. – Ст. 2092; 2006. – № 33. – Ст. 2391.

Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2003 від 28.01.2003 р. (справа про повноваження Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади) // Там же. – 2003. – № 6. – Ст. 244.

 

Т е м а8. Організація роботи місцевих державних

адміністрацій

 

П л а н

 

1. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій.

2. Система, порядок утворення і структура місцевих державних адміністрацій.

3. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій.

4. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи.

5. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій.

6. Відділи, управління, інші структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та її апарат, організація їх роботи.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал