Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. 1. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим сформував порядок денний і скликав сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим
1. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим сформував порядок денний і скликав сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим, на якій запропонував ввести до складу Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим та Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим і доручити Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснення контролю за підготовкою проекту бюджету Автономної Республіки Крим. Депутати погодилися з пропозиціями Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим і прийняли відповідну постанову. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим інформував главу держави про дії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи відповідають дії Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим вимогам законодавства?

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, заслухавши прокурора Автономної Республіки Крим, визнала його роботу незадовільною, через що своєю постановою відсторонила його від виконання повноважень і направила відповідне звернення Генеральному прокурору України.

Проаналізуйте ситуацію. Які подальші дії прокурора Автономної Республіки Крим і Генерального прокурора України?

3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим своєю постановою зупинила дію деяких нормативних актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим як таких, що суперечать законам України, Конституції Автономної Республіки Крим та іншим нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і одночасно звернулася до Президента України щодо їх скасування. Президент України не погодився з позицією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, наголосивши у відповіді на відсутності підстав для скасування нормативно-правових актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

4. Розпорядженням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим сформований апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затверджено положення про Секретаріат і Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та з числа депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим призначені керівник Секретаріату і керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Чи були дотримані вимоги законодавства у процесі формування апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в і л і т е р а т у р и 

Конституція Автономної Республіки Крим від 21.10.1998 р., затв. Законом України № 350-ХІV від 23.12.1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст.43.

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України № 90/98-ВР від 10.02.1998 р. // Там же. – 1998. – № 29. – Ст.191; 2007. № 13. – Ст. 134.

Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України № 533-V від 22.12.2006 р. // Там же. – 2007. – № 14. – Ст. 168.

Регламент Верховной Рады Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым № 109-ІІ от 30.06.1998 г. (с изм.) // Сб. нормат.-прав. актов Автономной Республики Крым. – 1998. – №6. – Ст.388; 1998. – № 7. – Ст. 471; 1999. – № 8. – Ст. 837; 1999. – № 11. – Ст. 1115; 2000. – № 2. – Ст.75; 2001. – № 6. – Ст.562-563; 2002. – № 5. – Ст. 328; 2003. – № 3. – Ст. 212; 2004. – № 6. – Ст. 535; 2006. – № 7. – Ст. 496; 2006. – № 10. – Ст. 887.

Положение о Секретариате Верховной Рады Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Верховной Ради Автономной Республики Крым № 253-3/02 от 18.09.2002 г. (с изм.) // Там же. – 2002. – № 9. – Ст.961-962; 2004. – № 3. – Ст. 170; 2005. – № 2. – Ст. 79; 2006. – № 6. – Ст. 416; 2006. – № 9. – Ст. 753.

Регламент работы Совета министров Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым № 545 от 23.11.2005 г. // Там же. – 2005. – № 11. – Ст.1105; 2007. – № 1. – Ст. 30.

Положение об Управлении делами Совета министров Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым № 424 от 08.10.2002 г. // Там же. – 2002. №10. – Ст.1122-1123.Рішення Конституційного Суду України № 19-рп/2001 від 21.12.2001 р. (справа щодо сумісності мандата депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим з іншими видами діяльності) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 28. – Ст.1380.

Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2004 від 20.05.2004 р. (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим) // Там же. – 2004. – № 22. – Ст. 1516.

Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу: Моногр. – К.: Таксон, 2002.

 

Т е м а 10. Організація місцевого самоврядування

в Україні

 

П л а н

1. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні.

2. Основи місцевого самоврядування.

3. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування.

4. Принципи місцевого самоврядування.

5. Гарантії місцевого самоврядування.

6. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал