Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
Тақырыбы Сабақты өткізу формасы Сағат
Семинар: «Нефрологиялық симптомдар мен синдромдар» Ісінулер және АГ. Этиопатогенезі. Нефритикалық және нефротикалық синдромдар. Алғашқы көмек. Жүргізу тактикасы. Сызбалар, алгоритмдер, «милық шабуыл»
Гломерулярлық аурулары бар науқастарды клиникалық талдау. АМСК қателіктерін талдау. Клиникалық аралауда науқастың көрсетілімі. Пікір-талас.
Семинар: зәр синдромы. Гематурия, протеинурия, лейкоцитурия, бактериурия. Зерттеу әдістері. Гломерулярлық және тубуло-интерстициалдық аурулардың ажырату диагностикасы. Алгоритм, «милық шабуыл»
Емханада зәр синдромымен науқастың клиникалық талдауы. Зәр жүйесінің инфекциясы. Диагностика алгоритмдері, «милық шабуыл»
Сырқатнаманы сараптап бағалау (параклиникалық зерттеулердің талдамасы, клиникалық диагнозды негіздеу). Жұппен жұмыс. Пікір-талас, тестілеу
Семинар: БЖЗ. RIFLE жіктелуі. KDIGO-2012 ұсыныстары. Көрсетілімдер. БЖЗ кезіндегі алғашқы көмек алгоритмдері.
Реанимация бөлімшесінде БЖЗ-мен науқастың клиникалық талдауы. Оқу сырқатнамасы. Пікір-талас, «милық шабуыл»
Семинар: БСА. К/ДОКИ жіктелуі. Скрининг және басқа зерттеулер нәтижесі. Түрлі әдістер бойынша ШФЖ есептеу. Пікір-талас, «милық шабуыл»
БСА-ң 1-3 және 4-5 сатылары бар науқастарды клиникалық талдау: 1-3 – амбулатория жағдайында; 4-5 – стационарларда. БСА себептерін, АМСК сатысындағы қателіктерді талдау. ҚД, АГ, ЗТА (МКБ), жегілік және т.б. ГН-мен науқастардың сырқатнамаларын талдау. Пікір-талас.
БСА, БЖЗ-мен сырқатнамаларды сараптап бағалау. Жұппен жұмыс. Пікір-талас, тестілеу.
  Қорытынды бақылау. Тестілеу. Мини-клиникалық жағдай. Тәж.машықтарды қабылдау.
  Барлығы 30 сағат

 

2.7.2 Оқытушының басшылығымен жасалатын интерндердің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары (ОИӨЖ)

 

Тақырыбы Өткізу формасы Сағат
1. Ісінулері бар науқастар менеджменті (нефротикалық және нефритикалық) “case study”; ісінулері бар науқастарды диагностикалау алгоритмін құрастыру
2. АГ және гипертониялық нефропатиямен науқас менеджменті “case study”; гломерулонефрит пен бүйректің гипертониялық зақымдалуы арасында дифф. диагноз жүргізу
3. Гематурия және/немесе протеинуриямен науқас менеджменті “case study”; гематурия/протеинурия дифф.диагнозын өткізу, диагностикалау мен науқасты жүргізу жоспарын құрастыру
4. Бүйрек аурулары бар науқастардың зертханалық диагностикасының менеджменті “case study”; бүйрек аурулары бар науқастарды зерттеу жоспарын құрастыру
5. Бүйрек аурулары бар науқастарды визуалды зерттеу әдістерінің менеджменті “case study”; ситуациялық есептерді шығару
  Аралық бақылау Клиникалық жағдайлық есеп
6. Зәр жүйесі инфекциясымен науқас менеджменті “case study”; «белдегі ауру сезімі» синдромына дифф.диагноз жүргізу, зерттеу мен емдеу жоспарын құрастыру
7. БСА 1-3 сатысы дамыған науқастар менеджменті (диабеттік, гипертониялық және басқа патологиямен). “case study”; БСА диагностикалау (скрининг) алгоритмін құрастыру, БСА дамыған науқасты жүргізу жоспарын құрастыру
8. БСА 4-5 сатысы дамыған науқастар менеджменті   “case study”; симптомдар мен синдромдарды ажырату, емдеу жоспарын құрастыру
9. Екіншілік гломерулонефриттермен науқас менеджменті “case study”; симптомдар мен синдромдарды ажырату, диагностикалау алгоритмін құрастыру
10. Бүйректің жедел зақымдалу синдромымен науқастар менеджменті “case study”; ситуациялық есеп шығару, БЖЗ дифф. диагнозын жүргізу, интерстициальді нефрит, БЖЗ-мен науқасы жүргізу жоспарын құрастыру
  Коллоквиум  
  Барлығы:  

 

Интерндердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары, олардың түрлері, орындалған ИӨЖ бағалау сипатының реттілігі мен әдістері.

 

Интерннің өзіндік жұмысы (ИӨЖ), аудиторлық жұмыспен қатар, білім беру үрдісінің бір формасына жатады. ИӨЖ арқылы интерн оқу және ғылыми қызметі барысында өзіндік жұмыс атқару машықтарын игереді. Білім берудің жаңа парадигмасына сәйкес, жаңа маманда фундаменталды білім, кәсіби біліктілік пен машықтар, шығармашылық салаға бейімділігі болу қажет. ИӨЖ түрлері сан алуан. Тақырыптарды таратқанда интерндер ИӨЖ орындаудың әдістемелік нұсқауларымен, ұсынылатын әдебиет тізімімен, орындалу және бағалау талаптарымен танысады.

Қайталау және творчестволық үрдістердің ара қатынасын есепке алған ИӨЖ-ң негізінің 5 деңгейін ажыратады (Ипатова М.А., 2004):

1. Ақпаратты сөзбе сөз қайталау (реферат).

2. Үлгі бойынша өзіндік жұмыс: ұсынылған үлгілер бойынша дәріс мәтіндеріне сұрақтар, тест тапсырмаларын орындау. Жұмыстың бұл түрі интерннің ойын жауап іздеуге бағыттайды.

3. Реконструктивтік-өзіндік жұмыстар, оларға ребустар, кроссвордтар, сұхбат, сауалнама, жағдайлық есептер құрастыру жатады.

4. Оқытушы ұсынған күрделі жағдайлық есепті шығару; іскер ойындарға дайындық.

5. Шығармашылық (ізденушілік) өзіндік жұмыстар.

ИӨЖ ретінде Нефрология курсында тапсырмалардың келесі түрлері белгіленді:

1. Тесттер

2. Сызба

3. Реферат

4. Кроссворд

5. Көрсетілім

6. Жағдайлық есеп

 

Пәннің жұмыс бағдарламасының әрбір тақырыбы бойынша интерндерге таңдауға тапсырманың 3 нұсқасы ұсынылады, барлығы – 6 нұсқа. Интерндер әрбір циклдың ағымында ИӨЖ-ң бір нұсқасын орындай алады. ИӨЖ бағалаудың әділдігін максималді қамтамасыз ету үшін баллмен бағалаудың арнайы критерийлері жасалды.

 

Тақырыбы Өткізу формасы Сағат
Зәрді зерттеудің ескі және жаңа әдістері. Артықшылықтары мен кемшіліктері. СҒЗЖ жиылысында баяндама, көрсетілім, мақала – ғылыми шолу
Гематурия: себептері, анықтау әдістері, гематурия түрлерін ажырату. Жүргізу тактикасы. СҒЗЖ жиылысында баяндама, көрсетілім, мақала – ғылыми шолу
Асимптоматикалық протеинурия. Протеинуриясы бар науқасты жүргізу тактикасының алгоритмі. СҒЗЖ жиылысында баяндама, көрсетілім, мақала – ғылыми шолу
АГ патогенезі, эссенциальді гипертония дамуының гипотезалары. Гипертониялық нефропатиямен науқастардың диагностикасы мен жүргізу алгоритмі. Көрсетілім
Бүйрек – артериалді гипертонияның себебі ме әлде құрбаны ма? Көрсетілім
Нефропротективті ем. ҚД, СЖЖ бар науқастарға препарат таңдау. ААФи және ангиотензин II рецепторлары бөгеушілерінің блокаторларының, статиндердің, альдостеронның антагонистерінің әсері. Көрсетілім
Дәрілік заттардың нефротоксикалығы. Контраст-индуцирленген нефропатиялар. Кроссворд
ЗЖИ-ң антибактериалды емінің қағидалары. Көрсетілім
Жүйелі аурулар кезіндегі екіншілік нефротапиялар. Диагностика әдістері. Көрсетілім
БЖЗ-ң ерте диагностикасындағы жаңа мәлімет. Көрсетілім
  Барлығы  

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал