Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 45. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
1. Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя:

затверджують план розвитку мережі закладів повної середньої освіти, закладів освіти та піклування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими освітніми потребами;

засновують заклади освіти та піклування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими освітніми потребами;

засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади професійної та вищої освіти комунальної форми власності;

делегують повноваження засновників закладів професійної освіти та закладів освіти та піклування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими навчальними потребами обласній державній адміністрації;

заслуховують звіт обласної державної адміністрації щодо стану розвитку освіти в області;

здійснюють інші повноваження, передбачені спеціальними законами.

2. Обласні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя та створені ними структурні підрозділи з питань освіти, а також орган виконавчої влади АР Крим у сфері освіти:

аналізують стан розвитку освіти в області, готують звіт щодо стану розвитку освіти в області та забезпечують його публікацію на офіційному сайті;

забезпечують функціонування мережі закладів освіти та піклування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими освітніми потребами;

створюють умови для функціонування мережі закладів середньої освіти;

на підставі висновків центрального органу виконавчої влади у сфері контролю (нагляду) у сфері освіти надають ліцензію закладам середньої освіти;

за результатами проведення додаткової акредитаційної експертизи надають закладам середньої освіти статус автономного закладу освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти;

організовують навчально-методичне забезпечення закладів дошкільної та середньої освіти;

забезпечують вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників;

створюють на запит закладів професійної та вищої освіти можливості для проходження практики;

створюють можливості для участі учнів і студентів у волонтерській діяльності на користь громади;

здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх навчання і роботи;

надають організаційну підтримку та беруть участь у діяльності регіональних рад стейкхолдерів з розвитку професійної освіти;

вирішують у встановленому порядку питання, пов'язані з наданням особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, можливості здобувати середню освіту;здійснюють інші повноваження, передбачені спеціальними законами.

3. Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя:

засновують заклади базової середньої та позашкільної освіти;

засновують заклади профільної середньої освіти на основі плану розвитку мережі закладів, затвердженого Обласними радами, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою;

гарантують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживають заходів для забезпечення;

делегують повноваження засновників закладів базової середньої та позашкільної освіти, закладів повної середньої освіти районним державним адміністраціям;

заслуховують звіт місцевих органів управління освітою про якість освіти, стан і перспективи розвитку мережі закладів освіти, що знаходяться у їхньому підпорядкуванні;

4. Районні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя, міські ради міст обласного значення та створені ними структурні підрозділи з питань освіти:

забезпечують діяльність закладів повної середньої та позашкільної освіти;

забезпечують організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

контролюють дотримання норми Конституції про обов'язковість повної середньої освіти.

5. Районні ради у містах, міські ради (міст районного підпорядкування), сільські, селищні ради засновують заклади дошкільної та початкової освіти та забезпечують діяльність закладів дошкільної освіти.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал