Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація руху, дорожні умови і безпека руху
 

1. Дорожні умови

Дорожні умови визначаються кількістю, розміщенням і транспортно-експлуатаційним рівнем автомобільних доріг. Сукупність доріг, що зв'язують між собою населені пункти, промислові і сільськогосподарські центри, утворюють мережу автомобільних доріг, яка є оптимальною, якщо вона забезпечує реалізацію всіх транспортних зв'язків при можливо мінімальних дорожньо-транспортних витратах.

Від кількості, розміщення і транспортно-експлуатаційного рівня автомобільних доріг залежать всі показники системи ТП-ДУ: інтенсивність, щільність, швидкість, час сполучення і рівень безпеки руху; пропускна здатність доріг; собівартість перевезень.

Серед інших вимог автомобіля до дороги безпека руху є першочерговою. Для забезпечення безаварійних дорожніх умов необхідно чітко дотримуватись нормативів на проектування геометричних елементів автомобільних доріг. Крім того, велике значення має раціональне поєднання окремих елементів, їх сприйняття водієм. Безпека дорожнього руху вимагає безперечного стану проїзної частини, хорошого освітлення, надійного обустрою…

2. Вимоги до дорожнього руху

Безпека дорожнього руху передбачає виконання комплексу вимог до транспортних засобів, водіїв і дорожніх умов. В правилах дорожнього руху записано, що технічний стан транспортних засобів повинен відповідати вимогам відповідних Правил технічної експлуатації й інструкціям заводів-виробників.

Надійна робота водіїв вимагає систематичного підвищення їх кваліфікації, усвідомлення своєї високої відповідальності в безаварійному функціонуванні системи A-B-D, в безпеці пасажирів, збереженні транспортних засобів і вантажів.

Важливе місце в забезпеченні безаварійності руху займає інформація водіїв про дорожні умови на шляху їх пересування. Для інформаційного забезпечення маршрутів використовують дорожні знаки, інформаційні табло, маршрутні схеми і т. ін.

Однією із умов безпечного руху є коротке знання і чітке дотримання пішоходами Правил дорожнього руху. Особливо ретельно їх повинні вивчати діти в школах.

3. Інтенсивність руху

Інтенсивність руху визначають підрахунками транспортних засобів, що проходять через перетин дороги за одиницю часу (рік, доба, год.). Кількість автомобілів, що проходять через даний перетин дороги на протязі року, називають річною інтенсивністю руху. Цю характеристику використовують для визначення роботи транспорту на певних ділянках дороги на протязі року, а також для визначення відносного показника ДТП.

Річна інтенсивність, розділена на кількість робочих днів за рік, складає середньорічну добову інтенсивність руху. Цю характеристику використовують для оцінки відповідності параметрів автомобільної дороги вимогам автомобільного транспорту, для програмування основних заходів по вдосконаленню дорожніх умов.Середньомісячна добова інтенсивність руху характеризує розподіл руху по місяцях року і слугує для оцінки відповідності дорожніх умов вимогам автомобільного транспорту в найбільш напружені періоди року.

Погодинна інтенсивність руху використовується для визначення розміру і тривалості інтенсивності в періоди пік, для оцінки пропускної здатності дороги, для вирішення задач, пов'язаних з регулюванням руху.

В цілому на автомобільних дорогах можна спостерігати три цикли зміни інтенсивності руху в часі: добовий, тижневий і річний (по сезонах або місяцях).

4. Щільність руху

Щільність руху – це кількість автомобілів на смузі проїзної частини, що приходиться в даний момент на одиницю довжини дороги.

З поняттями інтенсивності та щільності руху тісно пов'язано поняття про інтервал між автомобілями. Інтервал між автомобілями може вимірюватись в одиницях часу (часовий інтервал), або в одиницях відстані (дистанція). Часовий інтервал обернено пропорційний інтенсивності руху і вимірюється часом між проходженням двох послідовних автомобілів даного перетину дороги.

Інтервал по довжині обернено пропорційний щільності руху і вимірюється відстанню між двома послідовними автомобілями.

5. Активна безпека дорожнього руху

Підвищення безпеки дорожнього руху – завдання комплексне, вирішення якого можливе при умові чіткого функціонування всіх складових системи ТП-ДУ. Найважливіша його складова – транспортні засоби, сукупність яких на автомобільній дорозі створює транспортний потік. Одним із факторів аварійності є технічна несправність транспортних засобів.Не зважаючи на достатньо високу надійність сучасних транспортних засобів, подальше вдосконалення сучасних транспортних засобів, подальше вдосконалення їх конструкції є одним із важливих напрямків скорочення ДТП.

Покращення дії механізмів транспортного засобу представляє сферу його активної безпеки, під якою розуміють забезпеченість конструкціями і технічними засобами, гарантуючими безаварійний рух у нормальних дорожніх умовах при дотриманні правил дорожнього руху.

Щоб уникнути втомлюваності водія активна безпека ставить ряд вимог до конструкції і обладнання кабіни. В цілому конструкція і освітлення її повинні відповідати психофізіологічним можливостям людини.

На втомлюваність і увагу водія в значній мірі впливає зміна температури і відносної вологості повітря в кабіні. Найкращі умови t=19…22°С і W=50%.

До засобів активної безпеки слід також віднести пристрої, що попереджують водія про досягнення безпечної швидкості, надійна робота всіх систем керування, сигналізації, „двірники“ і т. ін.

6. Пасивна безпека дорожнього руху

Якщо під активною безпекою розуміють сукупність конструктивних рішень, технічних засобів і заходів, що попереджують виникнення ДТП, то під пасивною безпекою транспортного засобу розуміють сукупність конструкцій і технічних засобів, що знижують складність пригод, якщо аварія виявилася неминучою.

1. Кузов і зовнішня поверхня автомобіля повинні бути мінімально деформативними. Панель приладів, рульова колонка, віконні стекла, сидіння, замки та петлі дверей повинні дозволяти безперебійну евакуацію з салону потерпілого.

2. Внутрішня поверхня кузова повинна бути оббита енергопоглинаючим матеріалом.

3. Вітрове та інші стекла кузова повинні бути безосколочними.

4. Наявність прив'язних ременів.

5. Наявність захисних шоломів для мотоциклістів і т. ін.

7. Вплив метеорологічних умов на безпеку руху

В першу чергу це: дощ, сніг, вітер, ожеледиця, туман, температура, атмосферний тиск і т. ін.

Вплив цих факторів проявляється в:

- погіршенні зчеплення шин з дорогою;

- погіршенні видимості і оглядовості з кабіни водія;

- погіршенні керованості автомобілем на високих швидкостях;

- бічний вітер провокує занос автомобіля;

- пропадає видимість межі дорожнього покриття;

- емоційній напруженості водія;

- виникненні температурного дискомфорту…


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал