Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні машини для організації будівництва дороги.
1. Машини для підготовчих робіт.

Для виконання підготовчих робіт використовують кущорізи, розпушувачі, корчува­телі, канавокопачі.

Кущорізи призначенні для зрізання на рівні землі кущів і дрібного лісу діаметром до 25 см. Вони представляють собою навісне обладнання у вигляді трикутного відвалу з ножем, розташованим попереду трактора. Навісне обладнання кущорізу Д – 514А Змонто­вано на тракторі Т-100 МГП і складається з робочого органу, огорожі трактора, універса­льної штовхаючої рами, змінної головки, приводу шліфувальної головки. Робочий орган складається з відвалу з ножами і амортизаторів. Відвал представляє собою А – подібну раму, зварену з кутиків Ножі кущорізу взаємно змінні. Шліфувальні головки призначені для заточування ножів. Керування робочим органом кущорізу – гідравлічне від гідросис­теми трактора.

Розпушувачі призначені для розпушування щільних ґрунтів, пронизаних корінням, а також ґрунтів з валунами та камінням. Використовувані в комплекті з бульдозерами, скреперами екскаваторами, розпушувачі в 3 – 5 разів збільшують продуктивність цих ма­шин. Розпушувачі бувають причіпні і навісні. Перевага навісних полягає в тому, що їх вага менша і більша маневреність. При невеликих об’ємах робіт ґрунти можуть бути розпушені простими і дисковими боронами, що використовують в лісовому і сільському господарс­тві. Д-162А – канатно-блочні, Д-515А – гідр.

Корчувателі призначені для викорчування пеньків, очищення полів від крупних каменів, їх транспортування на невеликі відстані, валки дерев і інших підсобних робіт. Д-496А – корчувателі з канатним керуванням. Д-513А – з гідравлічним від гідростатичного трактора.

Корчуватель складається із універсальної рами змінного обладнання(відвал з зу­бами). Рама універсальна і може бути використана для навіски робочих органів кущорізу і бульдозеру.

Канавокопачі призначенні для риття кюветів, нагірних і водовідвідних канав. При будівництві доріг місцевого значення можна використовувати навісні і причіпні канавоко­пачі, які формують профіль за один прохід.

2. Машини для земляних робіт.

Машини для земляних робіт за технічним призначенням можуть бути розділені на основні групи:

– землерийно-транспортні: бульдозери, скрепери;

– машини для розробки і завантаження ґрунту в транспортні засоби: екскаватори;

– машини для придання земляному полотну заданого поперечного і повздовжнього профілю: автогрейдери;

– ґрунтоущільнюючі машини: котки, трамбувальні машини, віброущільнювачі.

Бульдозери призначені для різання і переміщення ґрунту на великі відстані (50 – 100 м), а також планування поверхні. Крім того бульдозери можуть виконувати такі доро­жньо-будівельні роботи: зняття рослинного шару; планування і розрівнювання ґрунту при відсипці його іншими машинами; засипка траншей і ям; розчистку трас від чагарників пе­ньків і невеликих дерев і таке інше. Бульдозери можуть виконувати насипи висотою до 1,5-2 метри і рити виїмки з переміщенням ґрунту в насипи і кавальєри.По типу базової машини бульдозери бувають на гусеничному і на колісному трак­торах. Робочий орган бульдозера – відвал укріплюється спереду базової машини перпен­дикулярно її руху. За системою керування бульдозери бувають канатними і гідравлічними. Гідравлічна система забезпечує примусове заглиблення відвалу, канатна – під дією власної ваги.

Скрепери призначені для пошарової розробки і транспортування ґрунту, пошарової укладки його в насип. Скрепери можуть також розрівнювати ґрунт і частково ущільню­вати його по свіжо укладеному шарові. Скрепер представляє собою ківш, вмонтований на колісній рамі і забезпечений механізмами керування, які дозволяють йому різати, транс­портувати і вивантажувати ґрунт. Робочий процес скрепера складається із наступних опе­рацій: набір ґрунту, транспортування навантаженого скреперу, вивантаження, повернення порожнього скреперу.

Екскаватори бувають одноковшеві і багатоковшеві (ланцюгові і роторні). Багато­ковшеві мають більшу потужність і вони є доцільними при великих об’ємах земляних ро­біт. Одноковшеві доцільні при невеликих об’ємах робіт. Вони можуть бути гусеничними і на гумовому ходу а також мати змінне обладнання: пряма і обернена лопата, драглайн, грейдер, кран і копер. Найбільш поширений гусеничний екскаватор Э-652А з ковшем 0,5-0,65 м3.Автогрейдери і грейдери призначені для улаштування ґрунтових доріг, профілю­вання земляного полотна, планування насипів, виїмок і відкосів насипів (висотою до 1 ме­тра) при сприятливих гідрогеологічних умовах, при ритті та очищенні канав.

На відміну від автогрейдерів причіпні грейдери маломаневрені, металоємні.

Котки призначені для пошарового ущільнення ґрунту при влаштуванні дорожнього полотна, дорожньої основи і покриттів із асфальтобетону, піщано – гравійних і інших ма­теріалів. Котки бувають причіпними, напівпричіп ними і самохідними.

Для ущільнення ґрунтів використовують причіпні і напівпричіп ні котки; самохідні служать в основному для ущільнення дорожніх основ і покриттів.

Робочими органами причіпних котків є вальці чи колеса на гумових шинах. Вальці бувають гладкими і кулачковими (з виступами).

3. Машини для влаштування дорожнього одягу.

На дорогах місцевого значення переважне використання мають щебенево-гравійний і покращений ґрунтовий одяг, стабілізовані в'яжуючі (цемент, вапно і інше). В ряді випад­ків на дорогах місцевого призначення використовують полегшені і асфальтобетонні по­криття.

При веденні розподілі стабілізуючих домішок в ґрунт і їх перемішуванні можуть бути використані автогрейдери чи причіпні грейдери. Одначе при такій технології стабілі­зуюча добавка не може бути ретельно змішана з ґрунтом. Тому краще використовувати спеціальні машини.

Дорожні фрези призначені для розпушування, подрібнення і перемішування ґрунту з в’яжучими домішками безпосередньо на полотні дороги. Фрези бувають причіпні і наві­сні.

Найбільш поширена фреза Д – 530. Вона обладнана насосом для подачі води чи бі­туму в ґрунт. Бітум чи вода поступають в насос від бітумовоза, що рухається рядом. Фреза Д – 530 забезпечує ширину оброблюваної смуги 2500 мм, глибину обробки 250 мм.

Розподілювачі цементу призначені для прийому цементу із автоцементовозів або автосамоскидів і рівномірного його розподілу в ґрунті, попередньо підготовленого дорож­німи фрезами.

Автогудронатори призначені для транспортування бітумів, дьогтів, емульсій і ін­ших рідких матеріалів у гарячому і холодному стані при будівництві горних, гравійних і щебеневих покриттів за методом пропитки, напівпропитки чи поверхневої обробки, а та­кож для обезпилювання і стабілізації ґрунтів при улаштуванні покращених ґрунтових до­ріг.

Грунтозмішувальні машини призначені для будівництва основ і покриттів автомо­більних доріг методом стабілізації ґрунтів органічними і мінеральними в’яжучими за один хід.

Асфальтоукладники – для прийому асфальтобетонної суміші із кузовів автосамос­кидів і укладки її шарами певної товщини на підготовлену основу, розрівнювання повер­хні і попереднього ущільнення.


[12] с. 101-112

Лекція № 18mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал