Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Умови та причини виникнення конфліктів.


Соціальний розвиток немислимий без конфліктів, оскільки в суспільстві, трудовому колективі завжди існують протиріччя, які є їх основою. Але конфлікти виникають лише за певних умов та причин. Умови - це грунт конфлікту, на якому він зароджується й визріває, а причини - це каталізатори умов.

Умовами виникнення конфліктних ситуацій в трудових колективах можна вважати наступні:

- штучно збережені в колективах побутові, національні та інші звичаї та
традиції, які можуть примусово культивуватися окремими його членами ;

- недоліки в організації праці і побуті членів трудового колективу та членів
їхніх сімей;

- переважання в колективі аморальних відносин між його членами як „по
вертикалі", так і по „горизонталі" ;

- наявність у трудовому колективі неформальних мікро груп із негативною
спрямованістю їхньої діяльності;

- недовіра керівника до підлеглих, яка виражається в непотрібній опіці,
підміні їх при виконанні ними своїх обов'язків ;

- прискіпливе або поблажливе ставлення керівника до своїх підлеглих і
навпаки.


Відкритому прояву конфлікту передує цілий ряд причин, які носять особистий та виробничий характер. Причини особистого характеру ( змісту ) умовно можна об'єднати в три групи :

- причини фізичного несу місництва ;

- причини емоціонального несу місництва ;

- причини інтелектуального несу місництва.

Конфлікти, які стосуються першої групи причини, виникають через наявність у людей певних фізичних недоліків ( наприклад, пітливість тіла ) та негативних звичок ( наприклад, вживання слів - паразитів, виникнення все можливих шумів під час їжі ). Спеціальні дослідження показали, що на цю групу причин припадає 20 % усіх конфліктів. Такі конфлікти ліквідуються досить легко.

Конфлікти, які виникають з причин другої групи, пов'язані антипатією у взаєминах людей ( злість, гнів, ненависть, роздратування ). Ця група причин сприяє виникненню конфліктів у 38 % випадках і вони протікають більш складно і довготривало. Ліквідувати ці причини можна цілеспрямованою виховною роботою, об'єктивною оцінкою всіх якостей характеру людей.

Причини виникнення конфліктів третьої групи є наслідком недостатнього спілкування, інтелектуального розвитку людей, обмеженості їхньої розумової та пізнавальної діяльності і, у зв'язку з цим, неправильної поведінки. На цю групу припадає 42 % всіх конфліктів і ліквідувати їх найважче.

До причин виробничого характеру ( змісту ) відносяться : порушення в режимі роботи ; зниження заробітної плати працівників ; погіршення умов роботи ; неправильний розподіл ресурсів ; невірний вибір напрямків техніко -технологічного розвитку підприємства ; свідоме спотворення інформації про діяльність організації та інше.Основними причинами конфліктів є також : розподіл ресурсів ; взаємозалежність завдань ; несхожість цілей ; відмінності в уявленнях про якусь конкретну ситуацію та про цінності ; різне розуміння та сприйняття цінностей ; відмінності в манері поведінки, в рівні освіченості; незадовільні (погані) комунікації.

Загалом, якщо у відділах, підрозділах, чиї інтереси протистоять, працюють спокійні, впевнені у собі люди, вірогідність виникнення конфліктів є дуже малою.


Різні люди по різному сприймають конфлікти. Є такі види сприйняття конфліктів : бурхливе, байдуже, одностороннє, двостороннє. Коли зчиняється великий шум, всі знають, у чому справа. Бурхливу фазу конфлікту легко виявити, впізнати. А про "холодний" конфлікт, який розвивається без галасу, знають лише ті, хто конфліктує. Бувають випадки, коли одна група взагалі не знає, що інша вступила з нею в конфлікт. Чим гостріше відчувають конфлікт учасники, тим більше шансів на його подолання. Чим раніше керівник помітить конфлікт, тим краще.

Аналіз конфлікту.Слід розрізняти конфлікти, які виникають на ґрунті ділових стосунків, і ті, які називають "особистими". З останніми набагато складніше впоратися. Особисті конфлікти переносяться на професійний рівень, оскільки в цій галузі легше застосовувати логічні судження. Також слід розуміти, який конфлікт є справжнім, а який уявним. При справжньому конфлікті причину слід шукати серед учасників. При уявному конфлікті причина може бути зовнішньою. У такому випадку можна "лікувати" лише симптоми конфлікту.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал